Artikel

‘Kijk naar de mógelijkheden van disruptie’

Recent verscheen de tweede editie van de bundel ‘Linkse & Rechtse ICT’ van Zsolt Szabo. Hij blikt desgevraagd vooruit naar autonome drones, blockchainverkiezingen en publiek-private samenwerking. 'Linkse & Rechtse ICT’ bevat opinies op het snijvlak van ICT, politiek, bestuur en samenleving, die eerder zijn verschenen in AG-Connect.

Zsolt Szabo overhandigt het eerste exemplaar van Linkse & rechtse IT aan premier Mark Rutte.

Auteur van het boek is Zsolt Szabo, oud-Kamerlid en de afgelopen tien jaar als vice-president verbonden aan Capgemini. In zijn bundel behandelt hij een breed palet aan thema’s. Centraal staat de significante impact van digitalisering op onze samenleving, die zich uit in ontwikkelingen rond cloud computing, de decentralisatie van overheidsdienstverlening, de inrichting van het Huis van Thorbecke en innovaties met blockchain.

Het eerste exemplaar van deze nieuwe editie is in Nieuwspoort door de auteur persoonlijk overhandigd aan minister-president Mark Rutte. “Een belangrijke rode draad in de bundel is het streven naar publiek-private samenwerking en daarom ben ik blij met de overhandiging aan de minister-president en met het feit dat Digicommissaris Bas Eenhoorn bereid was om het voorwoord te schrijven”, zegt Szabo.

De impact van de digitale disruptie die nu plaatsvindt is groot. Hoe vangen we die disruptie als samenleving op?

“Branches worden in een achternamiddag op hun kop gezet. Dat hoeft natuurlijk niet altijd te leiden tot banenverlies. Het is ook een kans op nieuwe banen en economische bedrijvigheid. Dit besef groeit gelukkig ook bij economen en politici. Kijk maar naar de toeristenbranche. Het is al heel gewoon om vanuit je luie stoel of op weg naar je werk even een uitje te boeken, inclusief vervoer van en naar je bestemming. Digitalisering biedt derhalve legio kansen voor duurzame economische groei, waarbij zaken als marktconvergentie en internationalisering een belangrijkere positie zullen blijven spelen in onze open economie. De kunst is om als samenleving naar de mogelijkheden van disruptie te blijven kijken in plaats van te somberen over wat verdwijnt. De digitalisering van onze samenleving, publiek en privaat, is nu eenmaal onvoorspelbaar en niet te stoppen. Om daarmee effectief om te gaan hebben we publiek-private samenwerking nodig, zodat we als samenleving veranderingen van buitenaf op een goede manier kunnen absorberen. Hiermee kunnen we uiteindelijk ons verdienvermogen verbeteren en onze maatschappelijke welvaart versterken.”

In het boek staan diverse voorbeelden van vergaande technologische innovaties, onder meer in de zorg, de mobiliteitssector en de overheidsdienstverlening. Wat is het belang van technologie voor het democratisch proces?

“Ik ben al meer dan tien jaar geen Kamerlid meer, maar een van mijn laatste debatten in 2006 ging over veilig elektronisch stemmen. Zoveel jaar verder ligt dit dossier nog steeds als uitdaging op tafel. Indien op afzienbare termijn blockchain de mogelijkheid gaat bieden om via die weg wel veilig en betrouwbaar je stem uit te kunnen brengen, dan is mijn advies om tegelijkertijd de voordelen van de blockchain te benutten om het democratisch proces te versterken. Denk hierbij aan de mogelijkheid om op de verkiezingsdag meerdere keren te stemmen en het verloop van de uitslag de hele dag real-time te volgen. Klokslag negen uur in de avond is het voor de politici niet alleen direct duidelijk wat de verkiezingsuitslag is maar ook de door de kiezers gewenste coalitie. Maak van de huidige nood dus een toekomstige deugd.”

U heeft een voorliefde voor het onderwerp mobiliteit om te illustreren hoeveel impact de versnellende digitalisering heeft op zaken als adoptie van technologie bij consument en overheid als het gaat om standaardisatie en wet- en regelgeving.

“Je kunt de komst van de zelfrijdende auto vergelijken met het motoriseren van de koets eind negentiende eeuw. De echte innovatie zit volgens mij in een heel andere stap, namelijk de introductie van de autonome drone voor passagiersvervoer. Prototypes worden nu al ontwikkeld en beproefd in smart cities zoals Dubai. Reistijden worden door de introductie van de drones significant verkort waardoor er veel tijd vrijkomt voor extra productiviteit en ontspanning. Dat vraagt natuurlijk wel om nieuwe wet- en regelgeving rondom veiligheid en verkeersregels in de lucht.”

Is dit niet al te rooskleurig ingeschat?

“Toen Gordon Moore vijftig jaar geleden zijn beroemde wet introduceerde, had hij niet kunnen bevroeden hoe de wereld van nu eruit zou zien. Wat toen science fiction leek, is nu helemaal niet meer zo onwaarschijnlijk. In mijn boek geef ik de introductie van de autonome drone voor passagiersvervoer tien jaar. Maar in Dubai zullen mogelijk al deze zomer de eerste commerciële vluchten starten. Dat gaat dus allemaal razendsnel.”

Hebben wij als mensheid de digitaliserende samenleving nog wel onder controle?

“Ook om digitale ontsporing te voorkomen zullen bedrijfsleven en overheid gezamenlijk moeten optrekken. Een mooi voorbeeld is Internet of Things. Een collega van mij meldde dat hij een app had gebouwd waarmee hij de garagedeur van zijn buurman kan bedienen. Een klein dingetje maar als we de beveiligingsstandaarden rond IoT niet snel op orde hebben, krijgen die dingetjes desastreuze gevolgen. Werk aan de winkel dus voor zowel overheid als industrie.”

‘Linkse & Rechtse ICT’ is te bestellen via http://bit.ly/2o17tTr

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren