Artikel

Structurele fraude vraagt om structurele oplossing

Aanhoudende verhalen over fraude, bijvoorbeeld met toeslagen, ondergraven het solidariteitsbeginsel. Gelukkig groeit het instrumentarium waarmee fraude is te bestrijden op een integrale en op preventie gerichte manier, zoals Fraudemanagement van Capgemini.

Maxwell Keyte, Zsolt Szabo

iBestuur Congres 2014, 15 januari, Den Bosch

Bezoek de Capgemini-sessie ‘Het magazijn’:

Edgar Heijmans (minBZK) en Rob Tardijn (Capgemini) bespreken olv Zsolt Szabo de kerntaken van de datacentra. Hoe kunnen overheid en bedrijfsleven samenwerken (hosting, applicaties) om een veiligere dienstverlening door de overheid mogelijk te maken? Kavel 7: iBestuur, zaal Dexter 25-26, 14.45 uur tot 15.15 uur.

Fraudebestrijding staat sinds een aantal spraakmakende fraudezaken hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Opsporingsinstanties draaien overuren met het achterhalen van dubieuze transacties, witwassen, het opmaken van valse facturen en faillissementsfraude. Onlangs kwamen daar nog grote zaken bij zoals het misbruik van toeslagen en persoonsgebonden budgetten in de zorg. Volgens schattingen staat er nog 1,5 miljard euro aan toeslagen uit die onterecht zijn verleend. Wat de dag van morgen brengt is onzeker. Deze fraude kan, in de gedigitaliseerde samenleving als de onze, overal voorkomen waar een interactie plaatsvindt tussen overheden en burgers of bedrijven.

Of het nu gaat om de Belastingdienst, UWV, SVB of het gemeenteloket; creatieve geesten hebben altijd geprobeerd overheden en uitvoeringsorganisaties te slim af te zijn. Dezelfde geesten zullen dat blijven doen.
Fraude is niet iets dat alleen overheden in Nederland en andere landen raakt, maar ook het solidariteitsbeginsel in onze samenleving ondergraaft. Fraude treft dus ook indirect de burger. Het is goed om te constateren dat wereldwijd het instrumentarium voor fraudebestrijding groeit, onder andere door het gebruik van nieuwe toepassingen voor analyse, datavergelijking, mogelijkheden voor validatie van identiteit en data, uitwisseling van data en besturing en beheersing in ‘real time’.

Integrale bestrijding van fraude

Het tegengaan van fraude vraagt om een zorgvuldige aanpak die geen primaire processen verstoort. Dat kan bijvoorbeeld met oplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen en daardoor goed, snel en risicoloos kunnen worden geïmplementeerd. Tegelijk moeten de interventies leiden tot sterke reductie van fraude en een daaraan gekoppelde significante stijging van overheidsopbrengsten dan wel daling van overheidsuitgaven. In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ (29 oktober 2012) wordt hier terecht op ingegaan. Zowel voor wat betreft de Belastingdienst als de UWV en de SVB. Hierbij wordt gewezen op het belang van verscherpte controles op aangiften en op controles bij bedrijven die fiscaal ongewenst gedrag vertonen. Evenzeer wijst het regeerakkoord op verscherping van het toezicht waardoor besparingen op uitkeringslasten kunnen worden gerealiseerd. Waar de overheid om vraagt is een palet aan oplossingen dat haar in staat stelt om op een gestructureerde wijze fraude tegen te gaan. Een palet dat in samenhang kan worden ingezet, zodat fraude niet alleen nu kan worden bestreden, maar ook in de toekomst. Fraudebestrijding is dus meer dan incidentmanagement.

Voorkomen is beter dan genezen

Een van de nieuwe diensten die Capgemini in 2013 op de markt heeft gezet is Fraudemanagement. De aanpak van Capgemini onderscheidt zich doordat organisaties daarmee gestructureerd en in samenhang worden ondersteund op belangrijke thema’s in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Op dit gebied werkt Capgemini samen aan de bestrijding van fraude met klanten die in de hele keten van fraudebestrijding een belangrijke rol spelen, zoals overheden, banken, retailers en verzekeringsmaatschappijen. Naast Fraudemanagement omvat de nieuwe dienstverlening onder meer end-to-endoplossingen voor Cybersecurity, Data Gedreven Besluitvorming, Procurement Excellence en Applicatie Lifecycle Management.


De benadering van Capgemini dekt alle vormen van fraude af.

Voor Fraudemanagement geldt dat Capgemini werkt met een oplossing die aan alle eisen voldoet die gelden bij de aanpak van fraude. Bij deze aanpak ligt de nadruk op preventie van fraude, patroonherkenning, ‘denial of service’-technieken, segmentatie van doelgroepen en een casemanagementaanpak, waardoor een zaak integraal kan worden benaderd. Door deze aanpak kunnen bestrijders van fraude sneller fraude opsporen dankzij de beschikking over meer gegevens en de mogelijkheid om snellere analyse uit te voeren. Deze aanpak is gebaseerd op de ervaringen die Capgemini wereldwijd heeft opgebouwd sinds 2005. Een voorbeeld waar de aanpak in de praktijk is gebracht is de Britse belastingdienst, die dankzij fraudebestrijding per jaar honderden miljoenen ponden aan extra inkomsten kan innen.

Met de aanpak van Capgemini slaan organisaties meerdere vliegen in één klap. Zo worden de mogelijkheden tot fraude niet alleen gereduceerd, maar worden ook fouten uit het uitvoeringsproces gehaald, worden de operationele kosten gereduceerd en wordt tegelijkertijd de klanttevredenheid vergroot door de introductie van een verbeterde en consistentere dienstverlening die in de uitvoeringsketens via meerdere portals en informatiedragers aan burgers en bedrijven op een veilige wijze kan worden aangeboden. Ten slotte levert dit de maatschappij en overheid veel op: iedere euro die in fraudemanagement wordt geïnvesteerd levert naar schatting minimaal 25 euro op.

Maxwell Keyte is Principal Consultant bij Capgemini. Hij is verantwoordelijk voor het portfolio Fraud Management en geeft leiding aan een divisie met experts die werkzaam zijn bij overheid en energiemarkt.
Zsolt Szabo is Vice President Public Sector.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren