Artikel

Veilig publieke diensten leveren met tablets

Burgers, bedrijven en overheid kunnen op vele manieren contact maken en in contact blijven. Elk van deze manieren heeft zijn eigen voor- en nadelen: portals zijn relatief goedkoop, maar bieden niet altijd voldoende interactie. Direct contact is duurder, maar persoonlijker en dus effectiever. Het gaat erom een goede balans te vinden tussen kosten, functionaliteit en impact.

Met beveiligde tablets werken in het onderwijs en met leerlingmanagementsystemen.

“Het uitgangspunt van dienstverlening zou toch moeten zijn: hoe kan de burger of een bedrijf op de meest prettige manier met je in contact komen. Daar heb je medewerkers voor nodig die mobiel zijn, zowel in plaats als tijd. Die kunnen problemen oplossen op de plek waar dat nodig is én die kunnen daarnaast efficiënt hun tijd indelen. Hiervoor moeten ze zo worden uitgerust dat zij dat werk ook op elke plek optimaal kunnen verrichten”, zegt Joris Schut, Innovation Strategist bij Capgemini.
Capgemini levert daar met het Integraal Mobiel Platform (IMOP) een bijdrage aan. Schut: “De basis van IMOP is een managed tablet. Medewerkers worden voor een vast bedrag per maand uitgerust met een van afstand beheerde beveiligde tabletcomputer, een leaseconstructie dus. ‘Managed’ betekent onder andere dat alleen aan vooraf goedgekeurde functionaliteiten en applicaties toegang wordt verleend. Het is ook mogelijk gebruik te beperken tot alleen in de zakelijke omgeving of de werkomgeving te voorzien van een eigen look and feel. Uiteraard kunnen gebruikers op afstand worden ondersteund. Tenslotte is ook een pick-up&return-service beschikbaar en kan de organisatie worden begeleid bij de inrichting van de afgeschermde omgeving.”

Sneller

De IMOP-dienst biedt dienstverleners de mogelijkheid om medewerkers effectief mobiel te laten werken. Dankzij de met internet verbonden tablet kunnen medewerkers naar de plek gaan waar burgers en bedrijven hen nodig hebben. Ze kunnen dan ter plekke informatie opzoeken of opvragen en de zaken regelen waarom wordt gevraagd. Dienstverleners zijn hierdoor in staat om sneller situaties in te schatten, deze te delen met anderen en, indien nodig, acties te ondernemen.
De introductie van mobiele hulpmiddelen vraagt en leidt onvermijdelijk tot organisatorische en culturele veranderingen. Om overheden te helpen die omslag te maken biedt Capgemini de nodige ondersteuning. Hierbij valt te denken aan het opstellen van business cases, coaching van medewerkers en het opnieuw inrichten van strategie en bijbehorende processen.

Toepassingsgebieden voor mobiel werken

Binnen het overheidsdomein zijn talloze toepassingsgebieden te bedenken waar mobiel werken bestaande processen kan versimpelen of dienstverlening efficiënter kan maken. Innovation Strategist Jeroen de Wit: “Denk aan de politieagent op straat of bijvoorbeeld aan inspectiediensten. Daarnaast zijn er programma’s beschikbaar voor het onderwijsdomein die het gepersonaliseerd leren op tablets mogelijk maakt. Ten slotte is er een ‘Out of the Box’ leerlingmanagementsysteem beschikbaar waarmee organisaties een eigen digitale leeromgeving kunnen bouwen.”
“Allemaal toepassingsgebieden die door de unieke propositie van IMOP kunnen worden ondersteund en waarbij kosten, functionaliteit en impact met elkaar in balans zijn”, concludeert De Wit.

Voor informatie over het Integrated Mobiel Platform kunt u contact opnemen met Joris Schut via joris.schut@capgemini.com, Jeroen de Wit via jeroen.de.wit@capgemini.com of via de website nl.capgemini.nl/imop.


Joris Schut; Innovation Strategist


Jeroen de Wit; Innovation Strategist

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren