Overheid in transitie
Artikel

Bouwen aan nieuwe informatievoorziening … terwijl de winkel openblijft!

Hoe mooi zou het zijn als we in de nabije toekomst geen integratie-uitdagingen meer hebben in het gemeentelijk applicatielandschap. Dat we samen de complexiteit van interoperabiliteit kunnen wegnemen en de gegevens­uitwisselingsrevolutie als evolutie kunnen doormaken. Een mutatie op een dossier kan gewoon direct bij de bron worden gedaan, zonder redundante opslag van gegevens en transformatie van gegevens. Samen vernieuwen terwijl de gemeentelijke winkel open blijft.

Beeld: Wouter Keuris

Common Ground, de gemeenschappelijke informatiekundige visie op de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten krijgt steeds meer vorm. Om de ontsluiting van gegevens makkelijker te maken is één van de belangrijkste kenmerken het toepassen van Application Programming Interfaces ofwel API’s. Dit zijn de stekkers die passen in de gemeentelijke stekkerdoos.
Het uitwisselen van gegevens tussen applicaties onderling en het uitwisselen met landelijke voorzieningen is aan het veranderen. Er zijn veel initiatieven waarbij gegevens via API’s beschikbaar worden gesteld. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met de traditionele manier van gegevensuitwisseling en de huidige standaarden die vaak als complex worden ervaren door interpretatieverschillen. De verwachting is dat de transitie van een traditionele manier van gegevensuitwisseling naar API’s en de Common Ground-principes meerdere jaren in beslag neemt. In de tussentijd blijven beide situaties bestaan.

Informatiehuishoudingsvragen
Ook al wordt het Common Ground-gedachtegoed door de lokale overheid en veel leveranciers onderschreven, we stellen ook vast dat dé gemeente niet bestaat. Er is onderling verschil in prioriteit, ambitie, tempo en capaciteit bij gemeenten om er mee aan de slag te gaan. Een deel van de gemeenten
wil graag vooroplopen en ziet directe kansen om de dienstverlening te verbeteren. Een ander deel heeft wellicht minder personele of financiële middelen of wil pas instappen als er meer praktijkvoorbeelden succesvol zijn; zij onderschrijven ondertussen wél de ambities en principes. Het levert dus best wat uitdagingen op het gebied van de informatiehuishouding op. Met vragen als ‘Hoe komt u van de huidige koppelingstandaarden (zoals StUF) naar API-koppelingen?’ en ‘Wat doet u met Haal Centraal?

Verantwoord van oud naar nieuw
Wij willen als Centric deze vernieuwingen samen met gemeenten en ketenpartners tot een succes maken. We spelen daarop in door onze klanten te ondersteunen in de transitiefase door innovatieve oplossingen en API’s te ontwikkelen die aansluiten bij Common Ground. Daarnaast zorgen we voor continuïteit op de traditionele wijze van berichtenuitwisseling zolang dit nodig is. Met deze aanpak helpen we gemeenten in een geleidelijke en verantwoorde transitie van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Een mooi voorbeeld hiervan is een oplossing voor een transformatie van nieuwe API’s naar de oude standaard. Hiermee ondersteunen we zonder grootscheepse aanpassingen zowel de oude als de nieuwe standaard, zodat aangesloten systemen in een eigen tempo kunnen innoveren. Hierdoor blijven de kosten voor onze klanten beperkt en bieden we oplossingen om wel alvast aan te kunnen sluiten gedurende de transitieperiode.
Centric denkt graag mee over Common Ground en de route naar een moderne informatievoorziening. Wij investeren in oplossingen die de Common Ground-transitie mogelijk maken en waarmee de dienstverlening geborgd blijft.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren