Artikel

Gemeenten pakken door op standaardisering dienstverlening

Om midden in de digitale samenleving te blijven staan, moeten gemeenten de komende jaren samenwerken aan gestandaardiseerde dienstverlening. Die boodschap klonk vorige maand eensgezind tijdens de jaarlijkse Strategische Conferentie van de GV Centric.

Burgemeesters, gemeentesecretarissen, hoofden publieksdiensten, I&A-coördinatoren en vertegenwoordigers van Centric spraken in Voorthuizen met elkaar over de toekomst van gemeentelijke dienstverlening en de verwachtingen daarover in onze digitaliserende samenleving.

Tijdens de Conferentie werd verder gekeken dan alleen de daarvoor benodigde oplossingen. Zo sprak Hans van der Stelt, directeur Bureau Digicommissaris, over de maatschappelijke relevantie van de i-overheid en vertelde Jan van Ginkel, de gemeentesecretaris van Schiedam, dat de overheid pas echt van betekenis is als die het vermogen van lokale gemeenschappen versterkt.

Samenwerken én standaardiseren

Duidelijk werd dat gemeenten veel meer moeten samenwerken, willen zij aansluiting houden bij de snel veranderende en digitaliserende samenleving. Arjen Gerritsen, burgemeester van De Bilt en voorzitter van de Gebruikersvereniging Centric: “Er zijn nu diverse landelijke voorzieningen. Het gebruik daarvan mag van mij wel worden opgelegd. De vrijblijvendheid van vroeger kunnen we ons niet langer veroorloven.”

De VNG pakt hier de komende tijd op door, onder meer door innovatieve projecten in gemeenten te ondersteunen en op te schalen tot gestandaardiseerde dienstverlening die alle gemeenten kunnen inzetten, zo liet Bart Drewes van de VNG weten.

‘Bestuurlijk commitment’ voor Digitale Agenda

De tijd is rijp voor meer samenwerking tussen gemeenten, stelde Jan Westmaas, burgemeester van Meppel en voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid. “Dat de leden van de VNG op 2 juni de Digitale Agenda goedkeurden, zegt veel over de urgentie die nu gemeentebreed wordt gevoeld. Dat is heel wezenlijk, het is nooit eerder vertoond dat we op dit onderwerp bijna unaniem bestuurlijk commitment kregen.”

Meer dan over het ‘waarom’ van samenwerken, gingen de gesprekken op de conferentie over het ‘hoe’. De aanwezige vertegenwoordigers bespraken een reeks van onderwerpen die gemeenten raken: privacy, beveiliging, standaardisatie van gemeentelijke software, big data, co-creatie – zaken kortom, die essentieel zijn voor organisaties om aansluiting te houden bij de i-samenleving.

Meer informatie?

Meer weten over de nieuwe gemeentelijke ambities?Neem voor meer informatie over deze onderwerpen contact op met Wicher Venema van de Gebruikersvereniging Centric of Pierro Baas van Centric.

Of bekijk het videoverslag van de Strategische Conferentie:

 • Jan van Bon (Inform-IT, Kenniscentrum voor Servicemanagement) | 15 oktober 2015, 15:17

  Ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar wanneer wordt er nou eens een evenzeer gestandaardiseerde bodem gelegd onder die aanpak? Daar zit namelijk de onvermijdelijke randvoorwaarde voor een effectieve en efficiente toepassing van die ‘standaard-werkwijze’.
  Het probleem met deze aanpak is dat men zoals zo vaak aan de verkeerde kant van de lat begint te verbeteren. Die ‘verkeerde kant’ is de kant van de praktijk.
  Om die praktijk echt goed voor elkaar te krijgen, en blijvend slim in te richten, moet je namelijk de werkwijze waarmee die standaardisatie wordt gerealiseerd hebben gestandaardiseerd, genormaliseerd, geborgd, etc. Als je dat verzuimt, dan bouw je op drijfzand, zonder dat door te hebben. En dat is ‘niet handig’, om het maar voorzichtig te zeggen.

  In plaats van een goede bodem te leggen met een procesgerichte managementorganisatie, begint men zoals gewoonlijk meteen te sleutelen aan de kant van de “best practices”. De lijst met zaakgericht-werken-procedures is daar een schoolvoorbeeld van. De BIG met z’n 303 eisen is al helemaal het toppunt van een rule-based benadering…

  Die praktijkgerichte aanpak heeft in de ICT al decennia lang tot dramatische situaties geleid, onder het juk van consultants die ITIL, ASL en BiSL tot bijbels verhieven en vooral elkaar van het podium probeerden te concurreren door te laten zien dat ze het nog beter wisten dan de ander. ITIL Expert! Gecertificeerd BiSL-deskundige! En ik zie de ‘Expert Zaakgericht Werken!’ al aankomen… Lees bit.ly/wrongendofthe… er maar op na.

  Zolang we blijven denken in termen van oplossingen in plaats van aan de randvoorwaarden voor succes te werken, zullen we de overheid aan de staart van het managementpeloton zien hangen. Zelfs in de zorg rijdt men steeds vaker lekker in het midden van het peloton: daar zijn al grote sprongen gemaakt om de opgelopen achterstand weg te poetsen. Wanneer gaat de overheid het procesgericht werken invoeren? Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Servicemanagement-architectuur (http://bit.ly/SMA-nl) is druk bezig zich tot een echt vak te ontwikkelen…

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren