Blog

Gemeenten werken pas samen zodra ze grijze haren krijgen

Nu de afgelopen twee jaar meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten bij een belastingsamenwerking is aangesloten, is de groeisnelheid er bij deze organisaties een beetje uit. Aansluiten levert in veel gevallen een directe kostenreductie op, voor alle partijen. Daar staat tegenover dat de meeste belastingkantoren al ‘op sterkte zijn’ en niet zo happig zijn om medewerkers van een potentiële toetreder over te nemen.

Volgens de deelnemers aan het dinerdebat Belastingen, deze zomer voor de tweede keer georganiseerd door de Blommenstein Groep in samenwerking met Centric, lijkt dat ook de voornaamste reden voor de stagnerende groei. De huiverigheid om nieuwe medewerkers over te nemen, verklaart ook dat er wel nog steeds met enige regelmaat nieuwe samenwerkingen ontstaan van kleinere naburige gemeenten.

De medewerkers die dat willen, kunnen dan mee naar de nieuwe samenwerking. Toch verwachten de deelnemers aan het debat dat de trend van samenwerken op belastinggebied doorzet. Veel kleine gemeenten laten hun belastingambtenarenkorps vergrijzen, zodat ze daarna zonder vervelende gevolgen voor hun personeel kunnen aansluiten bij een samenwerkingsverband.
Meer persoonlijke aandacht en maatwerk

De grote gemeenten die aanschoven bij het diner wijzen op het belang van goed samenwerken binnen de eigen gemeente. Die samenwerking richt zich vooral op het samenbrengen van gegevens om zo tot nieuwe informatie te komen waarmee de dienstverlening aan de burger verder kan worden verbeterd en uitgebreid. Meer persoonlijke aandacht en maatwerk voor burgers.

Zo is er aandacht voor samenwerking binnen het eigen domein en aandacht voor samenwerking over verschillende domeinen heen. Beide zijn uiteindelijke nodig om kostenefficiënte én kwalitatief uitstekende dienstverlening aan burgers te blijven leveren.

Als businessmanager voor de Belastingkantoren is Arnoud van der Lugt verantwoordelijk voor alle dienstverlening vanuit Centric aan de Belastingkantoren die werken voor gemeenten en waterschappen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren