Blog

Is de GBI wel een goed idee?

Op 4 oktober schreef Peter Mom twee interessante artikelen in iBestuur “Samen met zijn allen” en “Eerst zien, dan geloven” over de GBI-plannen van vijftien gemeenten, die voornemens zijn om samen ondersteunende systemen te bouwen voor de uitvoering van de Participatiewet. Opmerkelijk genoeg hebben deze publicaties niet tot reacties geleid.

Want het onderwerp dat Peter in zijn artikelen behandelt, lijkt mij voldoende voer voor discussie. Heeft iedereen deze artikelen over het hoofd gezien of niet willen zien?

In het eerste artikel belicht Peter de ambitie van de betreffende gemeenten. Hiervoor heeft hij ook gesproken met de halverwege 2016 aangestelde kwartiermaker Wouter de Haan. Het idee van een gezamenlijke backoffice (de “B” in GBI) is op de achtergrond geraakt. De koers is nu verlegd naar de voorkant (de “B” staat nu voor “Basisvoorziening”). Voor deze gezamenlijke voorkant wordt ingezet op de ontwikkeling van Edison door Wigo4it, de ICT-coöperatie van de G4 voor het sociaal domein. Edison wordt de frontoffice van Socrates, het systeem dat door de G4 gebruikt wordt. Beschikbaar in de loop van 2019?

Ik vind het opvallend dat de deelnemende gemeenten zich zo afhankelijk maken van deze ontwikkeling van een nieuwe front-end bij de G4. Een ontwikkeling waar erg weinig informatie over te vinden is en die de eerste vertraging nu al heeft te verduren. Getuige zijn reactie richting Peter heeft Wouter de Haan blijkbaar ook twijfels over de herbruikbaarheid van wat er bij de G4 ontwikkeld wordt voor de overige deelnemers.

Ook opmerkelijk vind ik de reactie van Wouter de Haan op de vraag van Peter of de op dit moment al binnen de markt beschikbare oplossingen dan niet voldoen. Die lijken bij voorbaat afgeserveerd. Wellicht omdat het intellectuele eigendom daarvan bij de leveranciers ligt? Hij is er helemaal van overtuigd dat Edison wel de goede oplossing is. Maar is daar überhaupt al iets van te zien?

Wigo4it

Peter Mom grijpt in dit artikel terug naar de oprichting van Wigo4it tien jaar geleden. Wigo4it werd destijds opgericht om een gezamenlijke oplossing voor de G4 te realiseren. Een oplossing die beter zou aansluiten op de behoefte van deze gemeenten, waarmee men sneller kon inspelen op ontwikkelingen en waarmee men goedkoper uit was en niet meer afhankelijk van leveranciers. Zijn deze doelstellingen bereikt? Peter vraagt zich af of de GBI nu het vehikel wordt om alsnog alle gemeenten bij Wigo4it te laten aansluiten. Het lijkt erop dat ze in ieder geval een oplossing hebben gevonden voor de financiering van de door de G4 gewenste verdere ontwikkeling.

Voor zijn tweede artikel heeft Peter de reactie van verschillende softwareleveranciers gevraagd en deze daarin verwerkt. Ik was een van de geïnterviewden. Het is niet vreemd dat de leveranciers in hun reactie erg eenduidig zijn. De leveranciers krijgen te horen dat hun oplossingen op dit moment niet voldoen, maar een deugdelijke onderbouwing ontbreekt. Dat bij de G4 iets ontwikkeld wordt wat op termijn bij de deelnemers en zo mogelijk alle gemeenten uitgerold wordt. En als klap op de vuurpijl dat hun oplossingen wel gebruikt mogen worden als ‘tussenoplossing’. Zo sla je ieder initiatief wel uit de markt. Of in ieder geval: de marktwerking wordt bejubeld, maar dan alleen voor zolang als het uitkomt…

De website van de GBI (laatste update november 2015) begint met de vraag ‘Waarom is GBI zo’n goed idee?’ Laten we ons eerst afvragen óf het wel zo’n goed idee is.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren