Artikel

Participeren met een compacte en nabije overheid

De overheid roept steeds vaker op tot participatie. Een thema dat in de toekomst alleen nog maar belangrijker wordt door ontwikkelingen zoals globalisering, urbanisatie, digitalisering en een toenemend gevoel van onveiligheid.

Uit het rapport Vertrouwen op democratie van de Raad voor het openbaar bestuur van februari 2010 blijkt dat Nederlanders over het algemeen veel vertrouwen hebben in de democratie. Maar de Raad constateerde ook dat burgers in verhouding minder vertrouwen hebben in de organisaties en mensen die de overheid vormgeven, zoals politieke partijen, overheidsorganisaties, politici en ambtenaren. Dit vertrouwen daalt, omdat burgers steeds beter geïnformeerd zijn over wat er speelt. Bovendien is iedereen tegenwoordig in staat zijn of haar mening te geven via platforms zoals Twitter en Facebook.

De burger krijgt steeds meer invloed op de samenleving en dwingt dat ook af. Aan de andere kant zien we dat naarmate onderwerpen belangrijker worden, de invloed van burgers juist afneemt. Dit staat haaks op de wensen van de burger en veroorzaakt de steeds grotere afstand tussen inwoners, ondernemers en overheid.

Dienstverlening

Ook op het gebied van dienstverlening is participatie belangrijk. Het kan de overheid helpen om efficiënter te werken en het verbetert de relatie met burgers, het bedrijfsleven en andere instellingen. Een groep betrokken bestuurders constateert in ‘Doorbraak in Dienstverlening’ een risico als we op de oude voet doorgaan. Deze nationale beweging – waar ook Annemarie Jorritsma deel van uitmaakt – stelt dat hoewel we successen boeken waar het de dienstverlening betreft, we sneller moeten schakelen. Doen we dat niet, dan komen de prestaties te laat. De individualisering van de samenleving gaat namelijk steeds verder.

Bovendien staat de economische situatie van dit moment vernieuwing in de weg. Door al deze factoren lopen we het risico dat we de individualisering in de samenleving missen en daarmee niet meer op burgers en organisaties aansluiten. Bovendien kan de dienstverlening spaak lopen door de gedwongen bezuinigingen. We moeten er daarom voor zorgen dat de dienstverlening de impact van bezuinigingen juist opvangt. Tot slot benadrukken de bestuurders het belang van stappen zetten naar een compacte en nabije overheid.

Roadmap Melodies 3.0

Het laten participeren van burgers en bedrijven in zowel de beleidsvorming als de dienstverlening is een belangrijke doelstelling. Hoe kunnen we anders met een compactere overheid dicht bij diezelfde burgers en bedrijven komen? Participatie is dan ook prominent aanwezig als ‘track’ in de roadmap van Melodies 3.0. In de track participatie benoemen wij verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op de relatie en samenwerking tussen overheid en samenleving.

Zoals aangegeven verwachten we een uitstroom van personeel bij de overheid door de effecten van vergrijzing, vergroening en het huidige economisch klimaat. Ook vanuit deze invalshoek heeft de overheid genoeg reden om de kennis en kunde van inwoners en ondernemers te gebruiken. Er moet actief worden gezocht naar andere wegen om de samenleving en de overheid met elkaar te verbinden en de samenwerking succesvol vorm te geven. We weten misschien nog niet precies hoe, maar een ding is duidelijk: het moet anders.

Vanuit deze invalshoeken sturen wij op het creëren van mogelijkheden om de verbinding te maken tussen overheidsorganisaties, burgers, bedrijven en ketenpartners. Dit is belangrijk om het vertrouwen terug te winnen, de synergie tussen overheid en samenleving te vergroten en de verwachte uitstroom binnen de overheid op te vangen. Wij geloven dat informatie- en communicatietechnologie hierin een belangrijke rol spelen en werken aan oplossingen die hieraan bijdragen.

Melodies 3.0
Op weg naar een compacte en nabije overheid

Voor bestuurders binnen de overheid breken spannende tijden aan. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag en veranderingen in de samenleving vragen om nieuwe vormen van bestuur. Doordachte toepassing van ICT helpt de overheid te doen wat zij moet doen. En dat zo dicht mogelijk bij burgers en ondernemers. Waarop legt u de nadruk? Met de visie Melodies 3.0 geeft Centric belangrijke aandachtspunten voor uw ICT-beleid. Dit boekje neemt u mee naar de toekomst zoals Centric die ziet, op weg naar een nieuwe overheid. Laat u inspireren en vraag het boekje kosteloos aan via www.centric.eu/melodies.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren