Blog

De volgende stap

Gemeenten willen samen problemen oplossen. Ze zetten een volgende stap: niet meer alles in de eigen gemeente uitrollen, maar gebruikmaken van collectieve voorzieningen.

Op het congres Samen Organiseren – Digitale Agenda 2020 van 5 april hing duidelijk een sfeer van samenwerking. Gemeenten willen goede dingen van elkaar overnemen, samen problemen oplossen. Ze zetten al een volgende stap: niet meer alles in de eigen gemeente uitrollen, maar gebruikmaken van collectieve voorzieningen.

Er waren zo’n 1500 mensen van 300 gemeenten op het congres, meer dan het dubbele van wat we aanvankelijk hadden verwacht. Het laat zien dat gemeenten er inmiddels echt klaar voor zijn om veel meer samen te doen. Gemeenten worstelen met dezelfde uitdagingen en ik merkte dat mensen dat graag in een netwerk oppakken. Bij elkaar op bezoek gaan en goede oplossingen van elkaar overnemen.

Een andere tendens werd ook duidelijk tijdens het congres, onder meer in de sessie over Samen Organiseren die ik deed met Marcel Meijs, gemeentesecretaris van Tilburg, en Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Zaanstad. Voor een aantal onderwerpen stappen we af van het idee van één keer ontwikkelen en 388 keer bij gemeenten uitrollen. Sommige dingen kunnen beter samen worden ontwikkeld en aangeboden als een collectieve faciliteit. Bijvoorbeeld een gemeentelijke infrastructuur voor veilige gegevensuitwisseling tussen gemeenten en hun partners. En voorzieningen voor de Omgevingswet.

Dat betekent dat wij als KING ook het idee moeten loslaten dat alles wat wij voor en met gemeenten ontwikkelen 388 keer geïmplementeerd moet worden. We gaan samen met gemeenten onderzoeken aan welke collectieve voorzieningen gemeenten behoefte hebben. Dat idee wordt verder uitgewerkt in de +1-gemeente, een concept waarvan de contouren op het congres werden gepresenteerd en waarvan de uitwerking in een sessie tijdens het congres is begonnen. De komende tijd krijgt dit verder vorm.

Het is een volgende stap die gemeenten maken. We maken een ontwikkeling door vanuit een verleden waarin de rijksoverheid toepassingen uitrolde bij de lokale overheid (NUP) naar een agenda waarin gemeenten zelf werken aan hun eigen prioriteiten in digitalisering (Digitale Agenda 2020). De +1-gemeente kan de volgende stap worden. Het mooiste hieraan vind ik dat het vanuit gemeenten zelf komt. Zij willen grip krijgen op alle ontwikkelingen die er op hen afkomen en de eisen die de samenleving hen stelt. En ze zoeken daar zelf samen de antwoorden op.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren