Blog

Denken vanuit de burger

Twintig jaar na de start van Overheidsloket 2000 lijkt de ontwikkeling van de eOverheid nog steeds op de processie van Echternach.

In 1996 selecteerde een stuurgroep onder leiding van toenmalig staatssecretaris Jacob Kohnstamm vijftien pilotprojecten voor het programma Overheidsloket 2000. Hiermee werd het startsein gegeven voor een Elektronische Overheid met als centrale motto ‘Denken vanuit de burger’.

Bij de veranderingen zou niet langer de eigen overheidsorganisatie centraal staan, maar de vraag van de burger. Er werd serieus werk gemaakt van modernisering van de overheidsdienstverlening. De e-overheid en de vorming van een front office stonden centraal.

Twintig jaar na de start van OL2000 wordt nog steeds gewerkt aan een betere dienstverlenende overheid. Afgelopen jaren zijn daarover veel plannen en rapporten verschenen, getuige deze tijdlijn. Er zijn successen geboekt. Denk hierbij aan de vooraf ingevulde belastingaangifte, de bundeling van bedrijfsvoeringsfuncties binnen het Rijk en het BSN-nummer in de zorg. Het merendeel van de overheidsdiensten kan inmiddels digitaal worden afgenomen. Helaas ging er ook het nodige mis. Diverse projecten faalden vanwege een overmaat aan ambitie en onvoldoende sturing. Herhaaldelijk is daar onderzoek naar gedaan, met steeds dezelfde conclusies. Nog steeds is het onbekend hoeveel de overheid besteedt aan ICT. Laat staan hoeveel geld wordt verspild als gevolg van falende projecten.

Gebrek aan doorzettingsmacht en samenwerking breekt de overheid op bij grote veranderingen. Minister Plasterk schrijft deze maand dat het kabinet ‘doorgaat met het stapsgewijs ontwikkelen van het eID. Dat wordt een nieuwe standaard om burgers en bedrijven veilige en betrouwbare toegang te verlenen tot online dienstverlening van overheid en bedrijfsleven. Met pilots wordt het gebruik van zowel publieke als private inlogmiddelen beproefd.’ Het gaat vooruit, maar nog steeds bijzonder traag met vallen en opstaan. Het heeft veel weg van de Processie van Echternach: drie stappen vooruit, gevolgd door twee stappen achteruit.

Burgers en ondernemers moeten in 2017 hun zaken veilig en makkelijk digitaal met de overheid kunnen afhandelen. Voormalig Rijks CIO Dion Kotteman benadrukt in dat verband dat de overheid moet denken vanuit de burger en niet vanuit eigen silo’s: “Daarbij hoort ook een discussie over taken en rolopvatting. We gaan naar standaardisatie, maar we komen van een situatie waar veel maatwerk was. Er is echt sprake van ‘work in progress’.”

 • P.J. Westerhof | 18 maart 2016, 11:51

  “We gaan naar standaardisatie, maar we komen van een situatie waar veel maatwerk was. Er is echt sprake van ‘work in progress’”

  Pardon?

  Dat is de situatie waar de BIOS-nota in 1994 vertrok!! (TK 20.644 [ zoek.officielebekend… ] ).
  En waarvan OL2000 slechts één van de initiatieven was. Vele andere BIOS-acties betroffen standaardisatie. Datacommunicatie-atlas, Basisregistraties, Structuurschetsen, Overheidsnetwerk2000, beveiligingsbeleid, etc. etc.

  ‘Kwalitatief goede en correcte dienstverlening aan burgers en bedrijven’ en ‘Vraagpatronen van burgers als structuur-principe – wensen van burgers als cultuur-principe’ waren destijds uitgangspunten die in schril contrast staan met het huidige ‘work in progress’.

  De derde beleidsnota Informatisering openbare sector uit 1995 heette ‘Terug naar de toekomst (BIOS 3)’.
  Kotteman’s woorden parafraserend kunnen we 20 jaar later het huidige overheids-ICTbeleid dus het beste omschrijven als ‘Terug naar het verleden’.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren