Blog

Drie nieuwe innovatiepilots

Het programma Innovatief standaardiseren in dienstverlening krijgt er drie pilots bij, die we met diverse partijen uit het netwerk verder uitwerken.

Het aantal pilots in het programma Innovatief standaardiseren in dienstverlening neemt dit jaar toe. Dit is in lijn met onze ondersteunende aanpak om gezamenlijk een krachtige impuls te geven aan overheidsbrede dienstverlening. Er komen drie pilots bij, die we net als de eerste vier in een ‘doespoor’ en een ‘denkspoor’ gaan realiseren, zoals ik uitlegde in mijn vorige blog.

We kiezen met Innovatief standaardiseren in dienstverlening voor een aanpak die ervoor zorgt dat innovaties in dienstverlening een landelijke standaard worden, voor overheidsbreed gebruik. Alle pilots die worden ondersteund zijn het initiatief van een gemeente en/of een manifestpartij, ze zijn dus stevig verankerd in de uitvoering. Om ze verder te helpen en ervoor te zorgen dat ze echt landelijk gebruikt gaan worden, werken we samen in wisselende coalities. Ons netwerk bestaat uit onder meer de manifestpartijen, het Kloosterhoeveberaad, de gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten, VDP, NVvB en de VNG (Digitale Agenda 2020).

Samen

We startten vorig jaar met een aantal pilots die dit jaar doorlopen: digitale aangifte van overlijden, procesverbetering rijbewijzen, digitale verhuisservice en dienstverlening aan ondernemers. In mijn vorige blog schreef ik over de opschaling die we dit jaar voor drie van deze pilots willen realiseren. Dit jaar komen er drie nieuwe pilots bij die we op dezelfde manier gaan ondersteunen: door samen te werken en de noodzakelijke verbindingen te leggen met als doel om ze uiteindelijk op te schalen naar een landelijke standaard.
De drie nieuwe projecten heten ‘ondersteuning schuldhulpverlening’, ‘gezamenlijke persoonlijke dienstverlening’ en ‘verbeteren informatiepositie’. Kort gezegd houden ze het volgende in:

  • Ondersteuning schuldhulpverlening. Dit is een samenwerkingsverband tussen de G4, het CJIB en de Belastingdienst om mensen met schulden te ondersteunen. Deze pilot heeft alles te maken met samenwerking en onderlinge afstemming, waarin alle betrokken partijen samenwerken om burgers hun schulden te laten vereffenen. We onderzoeken binnen deze pilot hoe we deze werkwijze kunnen uitrollen naar alle gemeenten en betrokken (manifest)partijen.

  • Gezamenlijke persoonlijke dienstverlening. Niet elke burger is digitaal vaardig en heeft daardoor moeite met digitale overheidsdienstverlening. Samen met vijf gemeenten onderzoeken we hoe zij deze burgers kunnen helpen om hun weg te vinden in de wereld van de digitale overheid. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dat doen: door een plek in het gemeentehuis in te richten waar burgers geholpen worden, door kennissessies te organiseren in het wijkcentrum, ondersteuning te bieden aan de zogenoemde keukentafels, of een andere vorm. Belangrijk is dat de burger niet alleen wegwijs gemaakt wordt maar ook daadwerkelijk wordt ondersteund. Op het moment dat er een concrete vraag is voor bijvoorbeeld de Belastingdienst kan direct worden geschakeld met de specialist van de Belastingdienst, zodat direct ondersteuning wordt geboden. Het project houdt in deze fase rekening met verschillende inrichtingsmogelijkheden bij gemeenten en verschillende wijzen van ondersteuning bij de manifestpartijen. Na afronding van dit project wordt beoordeeld of gewerkt gaat worden met één generieke vorm van ondersteuning of een meer pluriforme manier.

  • Verbeteren informatiepositie. Algemene informatie over levensgebeurtenissen staat nu in diverse vormen op allerlei websites. Die informatie is niet altijd actueel, het kost de eigenaren van de websites veel tijd om deze informatie bij te houden. In dit project werken we aan één plek waar informatie over levensgebeurtenissen actueel en correct wordt gehouden. De bronhouder is de meest logische eigenaar van die informatie, bijvoorbeeld DUO voor informatie voor studenten. Overheidsdiensten die deze informatie op hun website willen gebruiken kunnen zich bij de centrale informatiebron abonneren en krijgen dan automatisch de meest recente informatie op hun website. Eind februari wordt op Overheid.nl als eerste website informatie op deze manier getoond. In dit project werken we met meerdere gemeenten en manifestpartijen samen om de content per levensgebeurtenis te vergroten, het aantal levensgebeurtenissen uit te breiden en om de content op verschillende gemeentelijke websites te ontsluiten.

Een leerproces

We gaan dit jaar deze drie pilots met diverse partijen uit het netwerk verder uitwerken. Net als bij de eerste vier pilots gaan we ook met hen aan de slag in een ‘doespoor’ en een ‘denkspoor’. Een doespoor voor concrete realisatie met een beperkte scope en een denkspoor voor toekomstige verbeteringen. Deze verbeteringen voeren we door als de eerste fase van de pilot is gerealiseerd en werkt. Het zou best kunnen dat niet alles wordt gerealiseerd, dat hoort bij innovatie. Het is een leerproces en eigenlijk nooit af. Ik zal u via dit blog op de hoogte houden van de voortgang.
Wilt u meedoen met één van deze pilots of heeft u een vraag, dan hoor ik graag van u.

  • Geert Wester (gem Deventer) | 17 februari 2016, 16:29

    Tjerk,
    Ik zie dat de link naar de pilot “dienstverlening aan ondernemers” niet werkt. Kun je aangeven welke pilot je bedoelt? Op de Pilotstarter kom ik geen initiatief tegen onder deze titel.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren