Nieuws

E-zine ‘Arbeidsmarkt onder druk’

Samen met onze collega's bij Sijthoff Media maakten we een digitale special ‘Arbeidsmarkt onder druk’. We zoomen in op de trends en ontwikkelingen in verschillende sectoren. Daar laten we het echter niet bij. En we kijken naar oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken en hoe oplossingen uit de ene branche mogelijk ook kunnen werken in een andere branche.

Cover Arbeidsmarktspecial 2022

Klik HIER om de Arbeidsmarktspecial 2022 te openen

Rijk en gemeenten voeren een ingewikkelde dans op voor wat betreft het aantal openstaande vacatures, constateert Atlas Research. In 2017 en vooral in 2018 was dat bij alle gemeenten in totaal bijna twee keer zo hoog als bij het rijk, wellicht een gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein. Maar vanaf 2020 groeit de personeelsbehoefte van het rijk weer sterker dan die van gemeenten. De laatste jaren is de nood bij centrale en decentrale overheid vrijwel even hoog en stijgt die gestaag. Tegenover de 6.000 vacatures bij gemeenten in het eerste kwartaal van dit jaar had de rijksoverheid er 6.400.

Woonwerkafstand

Woonwerkafstand vormt in verschillende sectoren een belangrijke overweging om wel of niet op een vacature te reageren. Een oplossingsrichting voor het tegengaan van de krapte zou kunnen liggen in het beter ontsluiten van meer perifere gebieden, zodat daar woonachtige werklozen makkelijker naar potentieel werk kunnen reizen. Ook het bouwen van meer woningen op plekken waar grote arbeidstekorten zijn zou kunnen bijdragen. De gemeenten met een grote krapte op de arbeidsmarkt komen niet geheel toevalligerwijs sterk overeen met de gemeenten met een grote druk op de woningmarkt.

Thuiswerken als secundaire arbeidsvoorwaarde

Werken ambtenaren het liefst van 9 tot 5? Welnee: ruim de helft vindt flexibele werktijden een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Nóg belangrijker is de mogelijkheid om thuis te werken, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group (IG) voor Binnenlands Bestuur. En dat dan wel graag met een vast contract.

Tekort aan IT’ers

IT-projecten vallen stil en financiële problemen stapelen zich op, zo werd onlangs duidelijk uit onderzoek onder 52 overheidsorganisaties van iBestuur in samenwerking met AG Connect en Binnenlands Bestuur. Bij grote uitvoeringsorganisaties wordt al langere tijd veel werk gestoken in het aantrekken van goede kandidaten voor posities binnen het IT-domein. De meeste grotere gemeenten hebben inmiddels een strategisch personeelsplan opgesteld en werken aan omscholing en bijscholing.

De Arbeidsmarktspecial 2022 is een uitgave van Sijthoff Media:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren