Digitale weerbaarheid
Nieuws

Eerste Kamer akkoord over Tijdelijke wet cyberoperaties

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Tijdelijke wet cyberoperaties. Daarmee mogen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD hun bevoegdheden sneller inzetten tegen dreigingen van landen die cyberaanvallen plegen tegen Nederland. De diensten kunnen nu meteen een onderzoek instellen. Tot nu toe moest hier van tevoren toestemming voor worden gevraagd aan de toezichthouder.

De toezichthouder blijft beoordelen of de diensten zich aan de regels houden en geen onnodige risico’s nemen, maar zal dat doen terwijl de operatie al bezig is. Deze tijdswinst is volgens de AIVD en MIVD cruciaal.  In het verleden zouden operaties zijn afgeblazen omdat de diensten te lang moesten wachten op toestemming.

Er komen ook mogelijkheden voor de diensten om zogeheten bulkdatasets met grote hoeveelheden persoonsgegevens langer te bewaren. Er is geen plicht meer om na anderhalf jaar te beoordelen of deze nog relevant zijn en bij ‘nee’ deze te vernietigen. Bulkdatasets mogen nu een jaar langer bewaard worden.

Tijdelijke wet vier jaar in werking

De tijdelijke wet moet tekortkomingen die het demissionaire kabinet ziet in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) voor de komende vier jaar wegnemen. De senaat debatteerde er vorige week over. Toen bleek dat de meeste partijen vinden dat de geopolitieke situatie het noodzakelijk maakt om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Fracties als GroenLinks-PvdA, Volt en Partij voor de Dieren maakten zich wel zorgen om de privacy van burgers.

Demissionair minister Hugo De Jonge diende het voorstel voor de wet in.  “Met de Tijdelijke wet cyberoperaties rusten we onze diensten toe met de instrumenten die nodig zijn om hun wettelijke opdracht waar te kunnen maken. Daarmee benutten we gegevens op de kabel optimaal en zorgen we ervoor dat we Nederland beter beschermen tegen Russische en Chinese hackers, terwijl de waarborgen op niveau blijven”, meldt hij in een persbericht.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren