Digitalisering en democratie
Nieuws

Elf projectideeën ‘Over informatie gesproken’ gehonoreerd

Vinger drukt op startknop
Beeld: Shutterstock

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heeft elf aanvragen geselecteerd om de informatierelatie tussen overheid en burger te verbeteren. Naar aanleiding van de call for proposals in maart dit jaar, werden vierendertig voorstellen ingestuurd. Het beschikbare budget van 400.000 euro was hiermee ruim driemaal overvraagd. 

De deelnemers overwogen op verschillende manieren hoe de informatierelatie tussen overheid en burger verbeterd kan worden. De gekozen projectideeën beslaan diverse thema’s, waaronder regie over eigen gegevens, digitale inclusie, de afhandeling van Woo-verzoeken, actieve openbaarmaking en digitale democratie.

Society-in-the-Loop

Eén van de gehonoreerde projecten is ‘Society-in-the-Loop’, waarbij inclusieve data-ondersteunde dienstverlening in de praktijk wordt getest met de living lab-methode. In een living lab werken onderzoekers en maatschappelijke partners samen aan oplossingen. Het onderzoek zal voortbouwen op een data living lab dat eerder is gehouden in Utrecht Overvecht, waarin werd samengewerkt met inwoners, de gemeente Utrecht, Project O en The Green Land. Het project is een mooi en relevant voorbeeld waarbij wetenschap en samenleving op een constructieve manier samenwerken en tot concrete resultaten komen.

Algoritmische profilering

Een ander voorbeeld is het idee ‘Algoritmische profilering in relatie tot informatierelatie overheid en burger’. Het project focust zich op de vraag in welke mate de state of the art informatievoorziening rond algoritmische profilering aansluit bij de informatiebehoeften van burgers en de geldende juridische verplichtingen. Het thema sluit erg goed aan bij de doelstellingen van de coalitie.

Voortgang

De ingediende ideeën betreffen kleine projecten of studies die resulteren in direct bruikbare uitkomsten of een vooronderzoek, waarna een vervolgproject kan worden geïnitieerd. In de aankomende maanden zal de coalitie op de website meer details geven over de diverse projecten en updates delen over de voortgang.

Geselecteerde projectideeën

 • Transparante algoritmen: van black box naar vijf sterren. (The Greenland en Open State Foundation)
 • ‘Society-in-the-loop’:rechtvaardige menselijke interface tussen inwoners en overheid. (Universiteit Utrecht Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Data Science, Gemeente Utrecht, TheGreen Land, Team Uthiek en Project O)
 • Algoritmische profilering in relatie tot informatierelatie overheid en burger (UniversiteitLeiden Instituut Publiek Recht)
 • Gedrag en gedragsbeleid voor de omgang met desinformatie (Universiteit Utrecht Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Psychologie)
 • Witboek Woo Best Practices (Open State Foundation en journalistiek)
 • OverzichtConvenanten (Universiteit van Amsterdam IRLab)
 • Elk bestuursorgaan haar eigen Woogle (Universiteit van Amsterdam IRLab)
 • Naar een gelijkwaardigere informatierelatie tussen burger en overheid bij geautomatiseerde bestuurlijke besluitvorming (Universiteit Utrecht CHAIN)
 • Maatschappelijke baten van transparantie (Instituut voor Maatschappelijke Innovatie en anderen),cofinanciering i.s.m. Nationaal Archief.
 • Naar een publieke, faire standaard voor de uitwisseling van persoonsgegevens (WaagFutureLab)
 • WOO-Cultuur in beeld, creëer wederzijds begrip tussen journalisten en ambtenaren (SETUP enFontys)

Lees meer op de website van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Lees ook:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren