Blog

Geen geld? We zwemmen erin!

We hoeven niet op een digitale ramp te wachten om de urgentie in te zien van een veilig internet en een digitale overheid, die aansluit op de informatiesamenleving.

In de wandelgangen (er zijn er heel veel in Den Haag) hoorde ik dat de Digicommissaris geen geld krijgt voor de generieke digitale infrastructuur (GDI). Ook voor cyber security is nog steeds niets uitgetrokken in de nieuwe begroting. Niet zo best. Althans dat zou je snel kunnen concluderen.

Ik zie dat anders. In de afgelopen twee jaar hebben we een Digiprogramma gemaakt, waarin alle onderdelen van de GDI sluitend zijn gefinancierd. De verwachting is dat het kabinet het nieuwe programma in december zal vaststellen, zonder financiële gaten. Tegelijkertijd is het duidelijk dat we op onze tellen moeten passen, want er wordt nog teveel alleen projectgewijs gedacht en gewerkt. Iedereen weet dat die aanpak gevaarlijk kan zijn, zo heeft de commissie Elias aangetoond. En voor je het weet, zitten we opnieuw met een ongedekte cheque. En dat was nu juist één van de zaken waaraan ik, samen met alle deelnemers van het Nationaal Beraad Digitale Overheid, een eind aan heb gemaakt.

En dat geldt dus ook voor het ontbreken van budget voor noodzakelijke doorontwikkeling en innovatie. In de overtreffende trap geldt dat ook voor cyber security. In het rapport van Herna Verhagen (CEO van PostNL), dat wordt ondersteund door de Nederlandse Cyber Security Raad, staat het klip en klaar: door de bank genomen hebben we 10 procent van het huidige IT-budget nodig om noodzakelijke stappen te zetten die de veiligheid in de digitale wereld beter waarborgen.

En daarvoor is geen nieuw geld nodig is mijn stelling. Immers, binnen die IT-budgetten zit veel ‘oud werken’. Hiermee bedoel ik: extreem veel inhuur van kennis en mankracht van buiten, blijven hangen in oude dure technologieën en doorgaan op de weg van te grote projecten, in plaats van stap voor stap door middel van experimenten, de weg te vinden.

Onlangs hoorde ik van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er voor IT en digitale infrastructuur pakweg €1,2 miljard wordt omgezet op jaarbasis. Ik reken op dit moment uit wat de hele Nederlandse overheid ‘doet’, maar ik weet zeker dat het mogelijk is om daar 10 tot 15 procent vanaf te halen, zodat twee dingen gedaan kunnen worden: de veiligheid op een noodzakelijk hoger plan brengen en innovatie bij de overheid – de nationale digitale infrastructuur – te realiseren. Dat dat allemaal zorgvuldig moet gebeuren en in goed overleg met elkaar, is duidelijk. Samen optrekken is vooral de boodschap. De steeds sterkere samenwerkingsverbanden bij de lokale overheid laten zien tot welke bezuinigingen dat leidt op het huidige IT-budget.

Ik ben dus erg optimistisch over de haalbaarheid van deze operatie. Zeker nu de aandacht ervoor steeds groter wordt. Bij het in ontvangst nemen van het rapport van Herna Verhagen, met de fraaie ondertitel: Nederland digitaal droge voeten, zei de premier dat de cri de coeur niet aan dovemansoren is gezegd. We hoeven niet op een digitale ramp te wachten om de urgentie in te zien van een veilig internet en een digitale overheid, die aansluit op de informatiesamenleving. Geen geld? We zwemmen erin!

 • Ron J. Buitenhuis | 13 oktober 2016, 21:42

  Geachte heer Eenhoorn,

  Ik volg uw pad vanaf de zijlijn en bemerk redelijk vaak een heel optimistische toon, die wellicht na enige inwijding mijnerzijds iets tempert. Laat ik beginnen met te mede te delen dat naar het zich laat aanzien de Nederlandse belastingbetaler de laatste tijd niet echt concrete bewijzen krijgt van goed opdrachtgever schap inzake ICT aanbestedingsprojecten.

  Laat staan overtuigingskracht qua visie & structuur lijkt een “brug te ver” voor het huidige ambtenaren apparaat! En “te veel te vaak” hoort men van schandalige budget overschrijdingen en mismanagement bij ICT projecten binnen onze overheid en nergens leest men met welke repercussie maatregel deze trend word stopgezet. Van “past performance” heeft nog niemand last gehad! Behalve de belastingbetaler…zucht!

  Gelukkig trekken we steeds meer uit de beerput, want hoe schandalig ook, zonder deze blamages veranderd er nooit iets! Moedige 2ekamerleden daargelaten, blijkt het een zeer lastig te temmen beest!

  Ik meen bijvoorbeeld, meest recent, te mogen vermelden over het laatste kostbare debacle binnen de belastingdienst. 500 miljoen door het putje, meneer Eenhoorn, 500 miljoen omdat er ergens in deze,oh zo belangrijke overheidsorganisatie in vele ogen plots dollartekens verschenen, en het op hol geslagen HR apparaat deze “stampede” geen halt meer kon toeroepen.

  Resultaat, een moegestreden staatsecretaris en een ongewenste “brain-drain” binnen dit overheidsapparaat.

  Mocht het U interesseren, kan ik u aanbevelen
  http://www.computable.nl/ar…

  aandachtig te lezen, en daarna uw pleidooi nogmaals te formuleren en met een meer gepaste zinsnede te komen.

  u schrijft : “We hoeven niet op een digitale ramp te wachten om de urgentie in te zien van een veilig internet en een digitale overheid, die aansluit op de informatiesamenleving. Geen geld? We zwemmen erin!”

  Op een eerste ICT ramp van buitenaf wachten we voorlopig nog wel even. De grootste ICT catastrofes doen zich binnen in het overheidsbolwerk zelf voor… en worden weggehoond door alle belanghebbenden, enigszins ernstig “financieel pervers geprikkeld”! Ik verzeker U, het merendeel van “wakker” Nederland ziet dit heel anders…15 maart zou wel eens heel verassende wendingen kunnen geven!

 • A.S.J. Emenau | 16 oktober 2016, 00:04

  Tja, laat het aan de overheid over om geld over de balk te smijten en er minder dan niets voor terug te krijgen. Zo kun je mooi net doen of er wat gebeurt maar er verbetert niets. De overheid is werkelijk een ster in paard achter de wagen parkeren. Zo ook bij ICT. Neem bijvoorbeeld het probleem van de zich opstapelende privacyfaals. Wat doet de overheid? Zoeken naar een rechtsgeleerd poppetje om aan de CIORIJKpoppenkast toe te voegen als adviseur privacy. Een overduidelijk staaltje Cover Your Ass, want wanneer, niet als, de volgende privacyfaal zich aandient dan kan die CIORIJK toch mooi volhouden zich aan alle regeltjes gehouden te hebben. Nederlandse EN Europese regeltjes. Hebben we niets aan want de gegevens liggen nog steeds op straat, maar niemand treft blaam. Succes!

  Zolang falen simpelweg als succes weggezet wordt verbetert er niets. Want “we hebben ons aan alle regeltjes gehouden hoor”, of “we hebben toch hard geinvesteerd, hoor”, of wat dan ook. Kijk naar het SVB, kijk naar het UWV, kijk naar de ov-chipkaart, kijk naar… de belastingdienst.

  Het maakt dus niet uit hoeveel geld er verpatst wordt, want we kopen er toch niets voor. Dus is het voor de burger wel zo logisch dat de overheid zo min mogelijk uitgeeft. Dat het tegenovergestelde gedaan wordt spreekt boekdelen.

  Het probleem is dan ook tweevoudig. Ten eerste, het hele feest wordt bevolkt door parasieten. En ten tweede, dat kan omdat niemand een duidelijk idee heeft hoe het wel moet. Er is geen steekhoudende visie. En als die visie zich aandient, dan willen de parasieten er niet aan. Waarom ligt voor de hand. Dus komt de visie er niet in. Dat is iedere keer weer pijnlijk duidelijk.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren