Data en ai
Podium

Hoe temmen we de fakes?

De verwachting dat in 2027 ruim 90% van de digitale content synthetisch is, dus gegenereerd of gemanipuleerd met AI. | Beeld: Shutterstock

Met de ontwikkeling van AI wordt het steeds eenvoudiger overtuigende desinformatie te creëren en verspreiden. Daartegenover staat dat het veel lastiger wordt om informatie op waarde te schatten. Er zijn al de nodige hulpmiddelen beschikbaar. Om deze effectief in te kunnen zetten zijn gemeenschappelijke normen en kaders nodig. Bij de politie belegden ze een rijksbrede werkconferentie over de impact van synthetische media.

Steeds meer media worden met of volledig door kunstmatige intelligentie (AI) gemaakt. Tot voor kort werd het vooral door bedrijven toegepast als extra dienstverlening, denk aan de filters op sociale media en de AI die in de camera op je telefoon automatisch de beelden verbeterd.

Hoe geef je betekenis aan informatie in een wereld waarin alles gemanipuleerd is?

Met de opkomst van deepfake-technologie en de openstelling van ChatGPT werd het voor iedereen mogelijk om naar eigen behoefte media te genereren of manipuleren. De verwachting dat in 2027 ruim 90% van de digitale content synthetisch is, dus gegenereerd of gemanipuleerd met AI, wordt daarmee opeens heel voorstelbaar.
Als je dit combineert met de notie dat ons inmiddels globale informatie ecosysteem volledig gedigitaliseerd is, komen fundamentele vragen op. Hoe geef je betekenis aan informatie in een wereld waarin alles nep (gemanipuleerd) is? Wat betekent dit voor de validatie van informatie, vertrouwen en de rol van publieke en private organisaties.

Werkconferentie

Vanuit deze vraagstukken werd eind januari een rijksbrede werkconferentie over de impact van synthetische media georganiseerd. Doel van de conferentie was enerzijds om experts en beleidsmakers bijeen te brengen om de laatste ontwikkelingen met elkaar te delen. Anderzijds om in kennissessies en aan werktafels concreet op een aantal zaken in te gaan. Dit ging om de rol van de overheid, samenwerking, het betekenis kunnen geven aan informatie en mogelijke kaders waarbinnen we de technologie op verantwoorde wijze kunnen toepassen. Synthetische media bieden immers ook veel kansen, niet alleen in het kader van dienstverlening en entertainment, maar ook voor bijvoorbeeld inclusie en kwaliteit van leven!

Resultaten en inzichten
De conferentie leverde een hoop nieuwe inzichten op. Deze kun je hier terugvinden.

De grootste uitdaging is het behoud van vertrouwen in informatie.

Vertrouwen is cruciaal voor samenwerken, zaken doen, eigenlijk worden al onze beslissingen genomen op basis van informatie. Vertrouwen in informatie maakt dat we risico’s durven te nemen.

Door de brede toegankelijkheid van de technologie kun je er niet zomaar meer op vertrouwen dat de persoon aan de andere kant van de lijn is wie hij zegt te zijn, omdat zowel gezicht als stem gekloond kunnen worden. Het is makkelijker geworden overtuigende desinformatie te creëren en verspreiden, waardoor het steeds lastiger wordt om informatie op waarde in te schatten. Een belangrijk thema van de conferentie was daarom het introduceren van nieuwe zekerheden die mensen en organisaties kunnen helpen met het geven van betekenis aan en het op waarde schatten van de content.

De belangrijkste oplossingsrichtingen zijn vervolgens uitgewerkt in 2 greenpapers, bedoeld om mensen mee te nemen in wat er nodig en (al) mogelijk is. Het gaat om Trust Ankers en Provenance.

TRUST ANKERS

Het vertrouwensproces, of het reduceren van onzekerheid, is te vergelijken met het maken van een klimtocht in de bergen. Hierbij zijn jouw ‘referentiepunten’ de klimankers op je tocht: elk solide verankerd anker is er één en biedt zekerheid bij de volgende stap. Een klimmer kan zich vastklampen aan de speciaal daarvoor gemaakte ankers, die veiligheid en houvast bieden, maar vindt natuurlijk ook houvast aan rotspunten of boomwortels op zijn klim.

Tezamen en in samenhang bieden deze referentiepunten een steeds hoger niveau van vertrouwen (trust), tot je het ‘voldoende’ houvast vindt om het risico te nemen van je volgende stap. Samen kunnen deze ankers het vertrouwen in elkaar en de informatie versterken of verlagen.
Digitaal werkt vergelijkbaar. Zo kan een KvK-registratie bewijzen dat een BV bestaat, maar het geeft minder vertrouwen als het adres van de BV op Google Maps overeenkomt met een parkeergarage met een roestige brievenbus. Daarentegen verhoogt een bedrijfslogo, dat op het dak te zien is via Google Maps, het vertrouwen in de echtheid van dat bedrijf. In dit voorbeeld is een autoritatieve bron gebruikt van de Staat; een Basisregistraties, en daarnaast als onderbouwende, ofwel corroboratieve bron Google, maar dit had ook een dataset van een lokale winkeliersvereniging kunnen zijn.

De snelle ontwikkelingen rond trust ankers als hulpmiddel voor zekerheid, bieden concrete handvatten voor het creëren van verschillende niveaus van vertrouwen voor de informatie-uitwisseling tussen het individu en de buitenwereld, tussen organisaties onderling en tussen organisaties en overheden. Hiervoor hoeft niemand opnieuw het wiel uit te vinden, er zijn al veel oplossingen en standaarden beschikbaar. Maar dan moet er wel worden ingezet op het daadwerkelijk gebruiken van deze gemeenschappelijke normen en kaders.

PROVENANCE

Een belangrijk trust anker is provenance. Het laat zich vertalen als herkomst, maar de betekenis in deze context is breder. Het gaat om het met behulp van cryptografische versleuteling, digitaal onherroepelijk en onweerlegbaar vastleggen van bewijzen van de herkomst, toegebrachte wijzigingen of juist de onveranderlijkheid van afbeeldingen en bijbehorende metadata. Het gaat om het inzichtelijk maken en kunnen controleren van alle (tussen)stappen van creatie totdat de digitale content uiteindelijk bij de consument terecht komt.

Er zijn twee grote internationale initiatieven. Het Content Authenticity Initiative (CAI) richt zich op het grote publiek met een systeem waarbij een verifieerbare laag van vertrouwen aan digitale content wordt toegevoegd. Het Project Origin heeft zijn wortels in de productie en distributie van nieuws en is bedoeld om gemanipuleerde informatie in het digitale nieuwsecosysteem aan te pakken.

Het blijft aan mensen zelf om te bepalen of ze de bron betrouwbaar achten.

Beide projecten doen geen uitspraken over de betrouwbaarheid van de content zelf! Maar het kunnen bepalen van de herkomst en signaleren of de content tussen de bron en het moment dat jij deze krijgt gewijzigd is, kan wel bijdragen aan vertrouwen. Het blijft dan aan mensen zelf om te bepalen of ze de bron betrouwbaar achten.

Beschikbare standaarden benutten
In ons huidige informatie ecosysteem, waarin het steeds moeilijker wordt om de betrouwbaarheid van informatie vast te stellen, kunnen trust ankers en provenance een belangrijke bijdrage leveren. De aanbeveling is daarom om deze ook in Nederland breder door te voeren en daartoe vooral de reeds (internationaal) beschikbare standaarden te benutten. De overheid heeft hier niet alleen een belangrijke voortrekkersrol in, het belang en de urgentie om vertrouwen niet te laten ondermijnen is vanuit publiek belang voor haar ook het grootst.

 • Igor van Gemert (Lead Cyber &AI) | 21 juni 2023, 09:39

  Een interessant artikel echter ik zie nog een aantal issues.
  Privacy: Het proces van het creëren van trust ankers en provenance kan mogelijk inbreuk maken op de privacy van individuen. Bij het creëren van vertrouwensankers kan er potentieel gevoelige informatie betrokken zijn die mogelijk misbruikt kan worden. Als mitigatie zou men strikte privacybeleidsregels en gegevensbeveiligingsmaatregelen kunnen toepassen om te zorgen dat informatie veilig is.

  Foutieve of misleidende trust ankers: Het is mogelijk dat trust ankers onnauwkeurig, misleidend of zelfs frauduleus zijn, wat het vertrouwen in de methode kan schaden. Dit zou kunnen worden beperkt door het implementeren van robuuste validatieprocessen en het toepassen van strenge sancties op het misbruik van trust ankers.

  Technische uitdagingen: De implementatie van cryptografische technieken kan complex zijn en vatbaar voor fouten. Deze fouten kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden. Een mogelijke mitigerende maatregel zou zijn om continue technische audits uit te voeren en ervoor te zorgen dat de systemen up-to-date blijven met de nieuwste beveiligingsmaatregelen. Dit kan alleen met AI systemen die de digitale assets bewaken (signalering misbruik)

  Onduidelijkheid over betrouwbaarheid: Hoewel het bepalen van de herkomst van informatie nuttig kan zijn, biedt het niet altijd duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de informatie zelf. Dit kan worden verholpen door voortdurende educatie over mediageletterdheid en het bevorderen van kritisch denken. Het is een utopie om te denken dat er geen misinformatie wordt geproduceerd ergo dit is de kern van het business model van FB en andere media tyconen. Je kan overwegen om een fact checking commitee aan te stellen die een keurmerk uitgeeft aan ieder geproduceerd artikel.

  Toegang tot en gebruik van technologie: Hoewel deze methoden nuttig kunnen zijn voor het verifiëren van informatie, is toegang tot en bekendheid met deze technologieën niet universeel. Dit kan een digitale kloof creëren waarbij sommige mensen meer kwetsbaar zijn voor desinformatie. Dit probleem kan worden aangepakt door middel van brede onderwijs- en bewustwordingscampagnes, evenals door het nastreven van algemene toegankelijkheid en bruikbaarheid in de ontwikkeling van technologieën.

  Adaptiviteit van desinformatie verspreiders: Naarmate de methoden voor detectie en verificatie van informatie verbeteren, passen degenen die desinformatie verspreiden hun methoden mogelijk aan om detectie te omzeilen. Dit kan een voortdurende ‘wapenwedloop’ creëren waarin technieken voor detectie en verificatie steeds geavanceerder moeten worden. Het voortdurend monitoren en aanpassen van detectie- en verificatiemethoden kan helpen om dit risico te beperken. Eenvoudiger geformuleerd door OpenSource en de hoeveelheid technologie zijn informatie campagnes snel op te tuigen en of aan te passen aan de hand van feiten (deze hoeven maar half waar te zijn)

 • Vincent Hoek | 21 juni 2023, 13:14

  Het principe achter de Trust Ankers is het kruislings kunnen verifiëren van de claims. Dus je hebt gelijk als je stelt ‘any claim goed’, maar daarom heb je ook de breedte van de autoritatieve en corroboratieve claims wat leidt tot zelfreinigend vermogen. Je ziet dat indirect als misinformatie op het internet in de vorm van bijvoorbeeld een foto van een bepaalde situatie al snel wordt gerectificeerd doordat mensen bewijzen aandragen dat diezelfde foto eigenlijk in een eerdere, andere situatie al werd gemaakt. Gedecentraliseerde verificatie van claims (Verdiend Gezag) wint het kwalitatief van centralisatie van Waarheid (Traditioneel Gezag). Ook wel bekend als de Wisdom of the Crowd

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren