zoeken binnen de website

tag: nepnieuws

Rathenau duikt in desinformatie

door: Peter Olsthoorn, 10 februari 2021

Het Rathenau Instituut onderzocht op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de productie en distributie van desinformatie. Dat leverde het rapport ‘Digitale dreigingen voor de democratie. Over nieuwe technologie en desinformatie’ op. iBestuur sprak met Pieter van Boheemen en Mariëtte van Huijstee.

lees meer

Is de burgemeester onze online hoeder van betrouwbaar nieuws?

17 september 2020

Achttien maanden gevangenisstraf geëist tegen de ‘blokkeerfriezen’. Grootschalige corona-uitbraak op NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Of een aankondiging van een op handen zijnde school shooting op Curaçao. Op internet en sociale media doen steeds vaker berichten de ronde die onwaarheden bevatten of feitelijk onjuist zijn. In sommige gevallen hebben deze berichten tot doel om onrust of ordeverstoringen te veroorzaken. Hoe houd je als burgemeester online vinger aan de pols? En welke mogelijkheden heb je om fake news te ontkrachten?

lees meer

Van waarheid naar waarheidsvinding

door: Cyriel van Rossum, 24 april 2020

In de digitale werkelijkheid van 2030 is het een continue uitdaging om ervoor te zorgen dat informatie authentiek, integer en betrouwbaar is, lezen we in de toekomstverkenning van Future Lab. In het digitale debat heeft de waarheid het ook in 2020 al zwaar te verduren. Er wordt zelfs getwijfeld of het überhaupt zin heeft om ernaar op zoek te gaan. “Politici zien het digitale debat steeds meer als een kans om te scoren in plaats van het eens te worden.”

lees meer

Teken tegen nepnieuws

door: Bart Jacobs, 9 december 2019

Is er iets te doen tegen nepnieuws? Ja, bijvoorbeeld door berichten te voorzien van een digitale handtekening.

lees meer

Kat op ’t spek

door: Peter Lievense, 7 maart 2019

De overheid investeert in bewustwordingscampagnes tegen nepnieuws, maar het beste middel tegen desinformatie is een goed geïnformeerde burger!

lees meer

Dag

door: Peter Lievense, 3 mei 2018

Vandaag is het de Dag van de Persvrijheid. Als politiek bedrijven vooral het aanwakkeren van boosheid inhoudt, en nepnieuws daarbij onontbeerlijk is, dan vormt de onafhankelijke pers een directe bedreiging.

lees meer

De strijd tegen nepnieuws - 4

door: Maurits Kreijveld, 19 maart 2018

De oplossing van de bestrijding van nepnieuws moet niet gezocht worden in het filteren van nieuws en het pamperen van burgers. Wat wél helpt is om burgers weerbaarder te maken.

lees meer

De strijd tegen nepnieuws - 3

door: Maurits Kreijveld, 9 maart 2018

In de strijd tegen nepnieuws zetten Facebook, Google en Twitter onder meer kunstmatige intelligentie en algoritmes in. Maar het is nog niet de door velen gehoopte oplossing.

lees meer

De strijd tegen nepnieuws - 2

door: Maurits Kreijveld, 27 februari 2018

Welke rol kunnen journalisten en factcheckers spelen als het gaat om het opsporen en bestrijden van nepnieuws en welke mogelijkheden hebben zij om het probleem op te lossen?

lees meer

De strijd tegen nepnieuws - 1

door: Maurits Kreijveld, 16 februari 2018

Nepnieuws. De roep wereldwijd om nepnieuws te bestrijden klinkt steeds luider. Maar wat is het eigenlijk, welke soorten nepnieuws zijn er en hóe moet je het bestrijden?

lees meer

‘CPB gooit in platformrapport te veel op één hoop’

door: Floris Kreiken, 8 januari 2018

Het Centraal Planbureau (CPB) wil dat de overheid beleid ontwikkelt om te voorkomen dat misleidende informatie op platforms wordt verspreid. Of is het schadelijke informatie? Of nepnieuws? Hoewel het goed is om de discussie over de rol en verantwoordelijkheid van tussenpersonen te voeren (en die wordt al twintig jaar gevoerd), gooit het CPB te veel verschillende problemen, beleidskaders en oplossingen op één hoop.

lees meer

Alternatieve feiten

door: Marijke van Hees, 4 april 2017

In mijn vorige columnjaar schreef ik over verwarrende informatie en de verantwoordelijkheid van journalisten om te zorgen voor essentiële informatie van goede kwaliteit. Een gedeelde verantwoordelijkheid, want die geldt natuurlijk ook voor diegenen die vaak de bron zijn van het nieuws; politici, wetenschappers, bedrijven en openbare instituties.

lees meer