Nieuws

Honderden overheidsapps voldoen niet aan toegankelijkheidseisen

Nederlandse overheden moesten uiterlijk 23 juni verklaringen afleggen over de toegankelijkheid van hun apps. Maar volgens stichting Appt hebben honderden apps nog geen verklaring en voldoen veel apps nog niet aan de eisen. Ze zijn nog onvoldoende bruikbaar voor mensen met beperking.

De toegankelijkheidseisen moeten ervoor zorgen dat ook mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking de apps goed kunnen gebruiken. In een zogeheten toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre de apps voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen. Dergelijke verklaringen komen in een register terecht, waar ook staat wat de status is van de verklaringen. Stichting Appt bekeek het register en ontdekte dat krap 200 van de naar schatting 1.000 overheidsapps een verklaring hebben.

Eén app voldoet volledig

Volgens het register voldoet nu slechts één app volledig aan de toegankelijkheidseisen. Dat is de iOS-versie van de Berichtenbox-app. De Android-versie van deze app heeft dit niveau echter nog niet bereikt.

Daarnaast zijn er apps die wel een toegankelijkheidsverklaring hebben, maar nog niet volledig aan de eisen voldoen. Zo voldoen 41 apps gedeeltelijk aan de eisen, maar is er nog een aantal problemen gevonden. Bij 46 apps zijn de eerste maatregelen genomen om de toegankelijkheid te verbeteren. Maar liefst 110 apps hebben wel een toegankelijkheidsverklaring, maar voldoen verder nog helemaal niet aan de eisen. Voor deze apps zijn ook nog geen concrete stappen genomen om de toegankelijkheid te verbeteren.

De resterende 800 apps – ofwel 80% van alle overheidsapps – hebben nog helemaal geen toegankelijkheidsverklaring. Van deze apps is dus onduidelijk in hoeverre zij toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Weinig kennis over toegankelijkheid

Dat zoveel apps nog niet aan de eisen voldoen, komt volgens stichting Appt doordat de meeste ontwikkelaars nog relatief weinig kennis hebben over toegankelijkheid. Voor de wetgeving in werking trad was de vraag naar toegankelijke apps nog erg laag, waardoor er weinig noodzaak was om kennis op te bouwen. Ook wordt er bij opleidingen tot appontwikkelaar nog weinig aandacht besteed aan toegankelijkheid, stelt de stichting. “De meeste ontwikkelaars van apps weten dus niet wat toegankelijkheid inhoudt en al helemaal niet wat ze moeten doen om een toegankelijke app te bouwen.”

Vorig jaar bleek bovendien dat niet alleen apps, maar ook overheidswebsites nog lang niet allemaal aan toegankelijkheidseisen voldoen. Sinds 23 september 2020 moeten overheidswebsites een toegankelijkheidsverklaring publiceren, waarin staat in hoeverre ze aan de eisen voldoen. Maar 71% van de websites voldeed toen nog niet of nauwelijks aan de eisen. Om het probleem op te lossen, werden speciale aanjaagteams ingesteld.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op AG Connect

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren