Nieuws

iBestuur Congres verplaatst naar vrijdag 11 september

De coronacrisis werpt zijn schaduw steeds verder vooruit in de tijd en inmiddels zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden. Besloten is om het iBestuur Congres 2020 te verplaatsen van 1 juli naar vrijdag 11 september.

Het iBestuur Congres 2020 vindt ook dit jaar weer plaats in Topsportcentrum Papendal.

In uw agenda heeft u wellicht al enige tijd geleden 1 juli geblokkeerd omdat op die datum het iBestuur Congres 2020 stond gepland. De coronacrisis echter werpt zijn schaduw steeds verder vooruit in de tijd. In overleg met de initiatiefnemers – VNG en de ministeries van BZK, EZK en JenV – is besloten om het iBestuur Congres 2020 te verplaatsen naar vrijdag 11 september. Inderdaad, een beladen datum. Maar het thema is urgenter dan ooit: de i-overheid in tijden van crisis.

In plaats van kort-voor-de-zomervakantie vindt het congres dus plaats kort-na-de-zomervakantie. De informele opzet, met veel buitenactiviteiten blijft gehandhaafd. Al ligt het voor de hand dat we voor een meer sobere, passende setting kiezen. De coronacrisis zet de samenleving op zijn kop en we hebben geen idee hoe dat verder gaat. We weten nu dus ook niet of we op 11 september de crisis achter ons hebben gelaten of er nog midden in zitten.

In het uiterste geval moet het congres wellicht nog verder doorschuiven, maar we willen het in ieder geval door laten gaan omdat er bij alle i-bestuurders behoefte zal zijn om ervaringen, vragen en kennis over de sterk veranderde werkelijkheid uit te wisselen, om bij te praten en inspiratie op te doen.

Het iBestuur Congres 2020 zal ook ruimte bieden aan sessies, sprekers en deelnemers van reeds gecancelde bijeenkomsten als Conferentie Nederland Digitaal, het VNG Realisatie Festival en IT Connect US van het i-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs. Het iBestuur Congres 2020 wordt er dus niet kleiner op, integendeel.

Met de partners en initiatiefnemers werken we verder aan het programma. Meer informatie vindt u op ibestuurcongres.nl.

Het iBestuur Congres 2020 is een initiatief van:
VNG, het ministerie van BZK, het ministerie van EZK, het ministerie van JenV

Het iBestuur Congres 2020 wordt mede-mogelijk gemaakt door:
Founding partners Capgemini, Centric, Google Cloud

Belastingdienst, ICTU, iPartnerschap, Regiegroep Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), RDW, Rijkswaterstaat, UWV, Wigo4it

Atos, CGI, Dataiku, IBM, Imagem, Mavim, Microsoft, Pegasystems, TOPDesk, VMWare

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren