Blog

Locatiegebonden gegevens

Zo stilaan begint het gebruik van geodata gemeengoed te worden. Niet alleen bij het identificeren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, maar ook bij het gebruik van basisregistraties.

Als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster kom ik dagelijks in aanraking met een groot aantal geo-onderwerpen. Sterker nog: geo-informatie maakt deel uit van mijn leven. Ook als co-chair van UN-GGIM (Global Geospatial Information Management) richten vrijwel alle gesprekken die ik voer zich op onderwerpen waarbij locatiegebonden (geo-)gegevens de rode draad zijn.

UN-GGIM richt zich op de wereld en promoot het gebruik van geo-informatie bij het identificeren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. ‘Everything happens somewhere’ en daar geeft geo-informatie inzicht!

Misschien minder bekend is dat het Kadaster zich, samen met andere overheden, ook bezighoudt met het vastleggen van gedetailleerde geografische informatie van Nederland en er voor zorgt dat die informatie ook te raadplegen is. Het Kadaster beheert onder meer de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Topografie (BRT), Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Die laatste basisregistratie is sinds 10 oktober 2017 klaar en landsdekkend beschikbaar.

De basisregistraties hebben pas écht waarde als ze intensief gebruikt worden. Bij voorkeur in combinatie met elkaar. Zoals ook bleek uit het recente onderzoek van de RU Groningen en RTL Nieuws naar de aanrijtijden van ambulances. Zij gebruikte hiervoor de BRT Achtergrondkaart vanuit PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart). Op het hoogtepunt in het nieuws leverde het PDOK bijna zes miljoen hits per uur op. Of brandweerkorpsen die de informatie uit de basisregistraties bij oproepen kunnen gebruiken voor het uitzetten van routes, gemeenten die de gegevens kunnen gebruiken bij het (eenvoudiger) beheren van de openbare ruimte of provincies en waterschappen die gegevens vanuit de basisregistraties kunnen gebruiken bij de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.

Als het gaat om de basisregistraties, en in het bijzonder de registraties die te maken hebben met geo-informatie, dan heb ik een droom. Een droom die ik overigens deel met een groot aantal ‘geo-mensen’. Mijn droom gaat over de verbindende factor van geo en de wens om daar écht grote stappen in te zetten. Er komen steeds meer voorbeelden bij die laten zien dat geo inderdaad een verbindende factor is en dat de droom bewaarheid wordt. Bij steeds meer maatschappelijke vraagstukken (wat doen we met leegstand, welk natuurgebied schaden we bij de aanleg van wegen, waar vestigen we nieuwe zorgaanbieders?) baseert men de keuzes mede op geo-informatie.

Zo zijn het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een alliantie aangegaan. Gezamenlijk verkennen wij in een pilot de mogelijkheden die de open data uit het Stelsel van Basisregistraties biedt. Hoe bruikbaar en toegankelijk is die data? En is de data kwalitatief goed genoeg? In de pilot wordt dat rondom het thema krimpregio’s in beeld gebracht. Ook als het gaat om de Omgevingswet worden er stappen gezet. Zoals het beschikbaar stellen van data van ruimtelijke plannen als Linked Data, waarmee het bijdraagt aan de totstandkoming van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook als het gaat om het ontsluiten van geodata maken we meters. Neem de doorontwikkeling van PDOK. Inmiddels is het uitgegroeid tot een platform dat niet meer alleen geo-professionals bedient, maar ook geschikt is voor mainstream ontwikkelaars, met meer dan vier miljard hits per jaar!

Ook bij andere toepassingen zie je de rol terug van geo als verbinder. Het grafische terugmeldsysteem, dat nu voor een drietal basisregistraties (BAG, BGT en BRT) wordt gebruikt en mogelijk wordt uitgebreid met de BRK, BRO (Basisregistratie Ondergrond) en met KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) is zo’n voorbeeld. Het zorgt voor synergie en samenhang in het Stelsel van Basisregistraties en ook internationaal gooien we daar hoge ogen mee. Diezelfde synergie en samenhang komen ook terug bij de Kwaliteitsdashboards, die bij de BAG, BGT en BRT worden gebruikt en worden uitgebreid met onder meer ruimtelijkeplannen.nl en de Omgevingswet.

Tot slot nog iets anders waar ik trots op ben: de Locatieserver. Sinds eind 2016 is een nieuwe manier gelanceerd om locaties te zoeken in deze locatieserver. Hierbij wordt gebruikgemaakt van open data, zoals BAG en BRK (en NWB in de toekomst). Het gaat om een nieuwe zoekfunctionaliteit die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de politie en die al veel gebruikt wordt in viewers door overheden en commerciële partijen.

Als ik al die voorbeelden langsloop rondom het thema geodata en daarbij de internationale interesse optel, dan kunnen we zeggen dat het gebruik van geodata al gemeengoed begint te worden. En dan te bedenken dat ik nog maar het topje van de geo-ijsberg heb benoemd. De mogelijkheden zijn eindeloos…

Dorine Burmanje is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren