Nieuws

Manifest legt ontwerpprincipes vast

Hoe maak je digitale dienstverlening zo gebruiksvriendelijk mogelijk? Het actieteam van Gebruiker Centraal heeft daarvoor een aantal ontwerpprincipes opgesteld, die binnenkort middels een manifest worden bestendigd.

Het manifest wordt ondertekend tijdens het iBestuur symposium ‘De mens centraal, ook digitaal’ door de sprekers en door bestuurders van de partners die het symposium mede mogelijk hebben gemaakt: het ministerie van Binnenlandse Zaken, ICTU, Logius en VNG KING.

De ontwerpprincipes zijn opgesteld door het actieteam van Gebruiker Centraal. Hiervoor is gekeken naar internationale voorbeelden van onder meer de Amerikaanse en Britse overheid. De Gebruiker Centraal-community en de architecten van NORA hebben uitgebreid input geleverd.

De ontwerpprincipes worden verder uitgewerkt zodat ze als praktische tool voor professionals kunnen dienen. De ambitie is dat ze uiteindelijk worden opgenomen in de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA).

Manifest Gebruiker Centraal

Wij willen een gebruiksvriendelijke online overheid. Voor iedereen.
Om dienstverlening te verbeteren, drempels te verlagen, kosten te verlagen en fouten te vermijden.

Vanuit de overheid ontwerpen wij digitale diensten. Wij dagen onszelf én onze collega’s uit om deze ontwerpprincipes te hanteren:

1. Zet de gebruiker centraal

Ontwerp vanuit de behoefte en context van mensen, niet vanuit de techniek of je organisatie.

2. Wees pas tevreden als je gebruiker het is

Ontwerp, test, meet en verbeter. En blijf dat doen.

3. Maak het eenvoudig voor de gebruiker

Ontwerp eenvoudige processen, maak gebruiksvriendelijke systemen en schrijf begrijpelijk.

4. Ga uit van feiten, niet van aannames

Ontwerp op basis van feiten en gebruiksonderzoek, en ga er niet vanuit dat je gebruiker is zoals jij.

5. Wees transparant en deel je kennis

Werk samen en deel je kennis en ervaring. En sta open voor feedback.

__________________________________________________________

Over dit manifest

Dit manifest en de ontwerpprincipes zijn opgesteld door de overheidsbrede kenniscommunity Gebruiker Centraal. Dit is een onafhankelijke community voor en door professionals, werkzaam voor de online overheid.

Het manifest wordt ondertekend door bestuurders uit de overheid, als eerste op 9 juni tijdens het symposium De mens centraal, ook digitaal.

Deelname aan dit symposium is kosteloos voor bestuurders en beslissers uit de overheid. U kunt zich hier aanmelden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren