Markt en overheid
Nieuws

Minister Harbers grijpt in bij Charm-project Rijkswaterstaat

Mark Harbers (VVD) is minister van Infrastructuur en Waterstaat. | Beeld: Rijksoverheid

Het oordeel van het Adviescollege ICT-toetsing over het ICT-project Charm waarbij 26 systemen van verkeerscentrales worden vervangen door twee systemen (Dynac en DASB), is niet mals: De leiding is niet capabel en stuurt onvoldoende bij. RWS houdt de leverancier niet aan het contract en de verkeersveiligheid komt in gevaar doordat de ondersteuning van bestaande systemen afloopt en er geen terugvalscenario is.

Apart van elkaar schakelen verkeers­leiders in zes centrales dagelijks tussen tientallen losstaande systemen om de ellende op de snelwegen te beperken. Dat kan zo niet langer, werd tien jaar geleden besloten. Er moest één groot systeem komen. Dat ene grote systeem is het programma ‘Common Highways Agency Rijkswaterstaat Model’, oftewel Charm.

Charm stamt uit een compleet andere tijd

iBestuur sprak afgelopen najaar al met programmamanager Olivier Overbeke. Het onderzoek van het Adviescollege ICT-toetsing was toen al gaande. Overbeeke gaf toen aan dat het project uit een compleet andere tijd stamde. “Het is begonnen met het doel om veel applicaties te vervangen in één groot project. Zo pakt niemand dat tegenwoordig nog aan. Idem dito voor de watervalmethode waarin je fase na fase werkt. We werken nu veel meer agile met gezamenlijke sprints.”

Te ambitieus

Het Adviescollege stelt nu dat de organisatie van Charm onvoldoende is toegerust om alle ambities waar te maken. ‘Dit geldt voor de stuurgroep, die onvoldoende doordacht besluiten neemt en onvoldoende bijstuurt bij vertragingen. Het geldt ook voor het programmateam, dat onvoldoende is toegerust voor de bewaking van essentiële taken.’

Ook het beheer van de twee nieuwe systemens staat onder druk. En er is geen terugvalscenario. ‘Omdat de oplevering nog lang gaat duren, is het van belang dat de huidige systemen blijven werken. Hun werking is na 2023 echter onzeker, onder meer door de bezuinigingen die RWS heeft doorgevoerd.’

Minister gaat adviezen opvolgen

Het Adviescollege adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat ‘stevig in te grijpen’. ‘Zorg voor betere balans tussen de ambitie van Charm en de capaciteit, kennis en kunde. Verstevig de regie op de leverancier. Geef het beheer van Dynac en DASB topprioriteit. Zorg voor een terugvalscenario.’

Maatregelen

De minister schrijft in een Kamerbrief dat hij alle adviezen gaat opvolgen.

  • Om de aansturing van het programma te versterken is de CIO van Rijkswaterstaat (Ron Kolkman) toegevoegd aan de stuurgroep. En het programmateam is versterkt met de nodige expertise.
  • Een externe partij gaat een onafhankelijke kwaliteitsmonitoring uitvoeren. Dit moet een gedetailleerde
    mijlpalenplanning opleveren.
  • Om de regie op de leverancier te verstevigen wordt onderzocht op welke manier de afspraken in het contract beter kunnen worden geborgd.
  • Om het beheer te verbeteren wordt de capaciteit van het beheerteam vergroot. ‘Verder wordt de benodigde support gecontracteerd. Het uitvoeren van updates is reeds onderdeel van het beheercontract’, schrijft de minister.
  • Er komt een terugvalscenario beschikbaar dat ingezet kan worden indien dat nodig mocht blijken. ‘De optie om het beheer van het huidige applicatielandschap langer in stand te houden in combinatie met de 1-op-1 vervanging van individuele applicaties is en blijft beschikbaar,’ aldus de minister

 

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren