Blog

Paspoort voor tien jaar: DOEN!

Als ambtenaren 2,5 miljoen reisdocumenten minder per jaar verstrekken, kunnen er minimaal 520 ambtenaren van de formatie af. En besparen de burgers honderd miljoen per jaar.

Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen over het verlengen van de geldigheidsduur van onze paspoorten en identiteitskaarten. Het wetsvoorstel van het vorige kabinet Rutte wil de geldigheidsduur verlengen van vijf naar tien jaar, met uitzondering van kinderen tot twaalf jaar overigens.

Ook is het de bedoeling om vingerafdrukken niet langer op te nemen in de identiteitskaart. Helaas is de afdeling advisering van de Raad van State van mening ‘dat de geldigheidsduur van paspoorten alleen verlengd zou mogen worden indien daardoor de betrouwbaarheid van het document niet wordt aangetast.’ De Raad van State is er niet van overtuigd dat een verlenging van de geldigheidsduur verantwoord is. Het adviesorgaan stelt dat het niet vaststaat dat eventuele beveiligingsproblemen gedurende de geldigheidsduur zijn op te lossen.

Toch is het jammer, want een klant van mij wees me op interessante gevolgen van de verlenging. (Rob, dankjewel voor de input.) Immers, als de geldigheidsduur vanaf 2013 van vijf naar tien jaar zou gaan, wordt in de periode van 2018 tot en met 2022 een significant aantal minder paspoorten en ID-kaarten verstrekt. Een snelle rekensom met grote getallen: circa vijftien miljoen Nederlanders met een paspoort en/of rijbewijs met een geldigheidsduur van vijf jaar betekent drie miljoen verstrekte reisdocumenten per jaar.

Jaarlijks worden er ongeveer 180.000 nieuwe Nederlanders geboren en worden circa twintigduizend buitenlanders genaturaliseerd. Laten we het aantal emigraties en kinderen tot vijf jaar dat geen reisdocument heeft, even ook op twintigduizend schatten en het aantal verloren/gestolen paspoorten ook op hetzelfde aantal houden. Dat betekent dat we in de periode 2018-2022 jaarlijks ongeveer tweehonderdduizend paspoorten extra en ID-kaarten gaan verstrekken. Omdat er vast lezers zijn die beter in cijfers zijn en uitzonderingen kunnen vinden, zoals het relatief hoge aantal paspoorten dat dit jaar verstrekt is, rekenen we even met grote getallen en stel ik de afname van het aantal uitgegeven identiteitsbewijzen in de periode 2018-2022 op 2,5 miljoen per jaar (resteren dus circa vijfhonderdduizend verstrekkingen per jaar) en de gemiddelde prijs per reisdocument op 45 euro leggen. Volgt u me nog?

Als ambtenaren 2,5 miljoen reisdocumenten minder per jaar verstrekken, hier gemiddeld 15 minuten mee bezig zijn (intake, verwerken, uitreiken), gemiddeld 1.200 uur per jaar productief zijn, kunnen er tussen 2018-2022 minimaal 520 ambtenaren van de formatie af. Een slordige twintig miljoen euro besparing op personeelskosten en met 2,5 miljoen minder reisdocumenten ruim honderd miljoen minder kosten voor de burgers, PER JAAR!

Ik zou zeggen DOEN en neem iets op in de wet dat bij beveiligingsproblemen de overheid zich het recht voorbehoudt tussentijds de geldigheid van bepaalde series paspoorten in te trekken en dat de burger zelf verantwoordelijk is dat de foto voldoende gelijkenis blijft houden. Daar is vast een appje met gezichtsherkenning voor te ontwikkelen. Dan hebben we tot 2021 om het proces van het aanvragen van paspoorten volledig te digitaliseren met de nieuwste technologie. Het moet toch niet moeilijk zijn om via je facetime-camera op je iPhone die onzin van pasfoto’s een keer de nek om te draaien. Ophalen doe ik wel bij een paar gecentraliseerde, zeer (fraude-) gespecialiseerde locaties in Nederland en bij ambassades. Zijn de gemeenten af van deze last. Ik vrees dat we er nog niet klaar voor zijn. Politiek en ambtenaren vinden vast wel weer iets waarom het niet kan.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren