Artikel

Net Zero Cloud brengt ecologische voetafdruk in beeld

Duurzaamheid is ook voor Salesforce een fundamentele bedrijfswaarde. Net Zero Cloud helpt bij het verzamelen, categoriseren en analyseren van gegevens over het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in de gehele bedrijfsvoering van de organisatie.

Beeld: Salesforce

De gasprijs breekt record na record en dat betekent voor huishoudens en bedrijven een torenhoge energierekening. Gezinnen en ondernemers staat het water aan de lippen en zij vragen om steun. Grootverbruikers uit de Nederlandse industrie slaan alarm en willen dat de overheid ingrijpt.

In deze lastige tijden zien sommige politieke partijen in de gestegen prijzen een uitgelezen kans om nog meer in te zetten op de omschakeling naar groene energie. Om de klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan, is al afgesproken dat Nederland voor 2030 55 procent minder CO2 wil uitstoten ten opzichte van 1990. Om daaraan te voldoen, is voor ondernemers onder meer de energiebesparingsplicht ingesteld. Die bepaling geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. Zij zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Aan de overheid de taak om die regeling te handhaven.

De energiespagaat

De overheid zit dus zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau in een spagaat tussen steun bieden, regelgeving controleren en zelf ook zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen nemen. De overheden moeten immers het goede voorbeeld geven door hun CO2-emissie te reduceren en te besparen op de energiebudgetten. Hoe is dat bij te houden met alle andere vraagstukken die op het bord van de overheid liggen?

Ecologische voetafdruk overheid in beeld

Duurzaamheid is ook voor Salesforce, wereldwijd de leider in cloudbased CRM-software, een fundamentele bedrijfswaarde, vertelt Jeroen van Rooy, Area Vice President Public Sector Salesforce Nederland. “De gascrisis kan in de transitie naar duurzaamheid dezelfde motorfunctie vervullen als de coronacrisis heeft gedaan voor digitalisering. Het is hoe dan ook belangrijk dat we nu met z’n allen actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom willen we het voortouw nemen in ambitieuze, stimulerende klimaatoplossingen. Een daarvan is ‘Net Zero Cloud’. Dit cloudplatform helpt de overheid en het bedrijfsleven bij het verzamelen, categoriseren en analyseren van gegevens over het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in de gehele bedrijfsvoering van de organisatie.”

Op feiten gebaseerd

Met deze oplossing kunnen organisaties en overheden hun ecologische voetafdruk beter volgen, analyseren en voorspellen, ongeacht branche of markt, legt Van Rooy uit. “Met Net Zero Cloud kunt u als overheidsinstantie transparanter zijn over uw eigen uitstoot, wat relevanter is dan ooit met in de eerste plaats de klimaatdoelstellingen, maar daarnaast ook met het oog op het toenemende wantrouwen van de bevolking richting overheid. Met deze tool kunt u uw duurzame acties communiceren op basis van echte feiten en gegevens, vertaald in gemakkelijk te begrijpen grafieken en diagrammen.”

Duurzaamheidsdoelen aanpakken

Overheden kunnen eenvoudig alle denkbare gegevens verzamelen in Net Zero Cloud, benadrukt Van Rooy. “Denk aan het energieverbruik en de emissiegegevens van overheidsgebouwen, datacenters, het wagenpark, scope 3-inkoop en werkreizen. Daarbij kan worden ingezoomd op team, afdeling en regio. De data worden gevisualiseerd in dynamische dashboards en rapportages, waardoor uw organisatie eenvoudig verbeterpunten kan identificeren en zinvolle actie kan ondernemen. Met de duidelijke informatie over de eigen CO2-voetafdruk en de CO2-voetafdruk van leveranciers, kunt u vervolgens een plan opstellen om uw duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken.”

Afvalbeheer monitoren

Net Zero Cloud is volledig ontwikkeld om overheden betrouwbare rapportages en meer inzichten te geven met behulp van geavanceerde CRM-dashboards, vertelt Van Rooy enthousiast. “Een van de opties is om ‘wat-als’-analyses te gebruiken om de voortgang en afstemming van toezeggingen op het gebied van klimaatactie te visualiseren. Het is ook mogelijk om doelen te stellen die consistent zijn met op wetenschap gebaseerde doelstellingen en de voortgang daarvan te volgen. U kunt bovendien de gegevens verzamelen van leveranciers en distributeurs en hen tegelijkertijd helpen bij het verminderen van emissies. Net zo interessant is de mogelijkheid om gegevens over gevaarlijk en niet-gevaarlijk afvalbeheer en verwerkingsmethoden, zoals gestort, gecomposteerd of verbranding, te verwerken en volgen. Een optie die voor provincies en gemeenten zeer interessant kan zijn.”

Meer informatie

Wilt u het voortouw nemen en de weg naar netto nul CO2-uitstoot verkorten? Zet concrete stappen naar CO2-neutraliteit en neem voor meer informatie contact op met Salesforce Nederland BV: 0800 0249686.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren