Data en ai
Artikel

Kritische burger verwacht van overheid betrouwbare inzet van technologie

Beeld: Shutterstock

De ontwikkeling en acceptatie van AI en analytics binnen de publieke sector heeft de manier waarop de overheid opereert en beslissingen neemt aanzienlijk veranderd. Deze transitie verbetert niet alleen de efficiëntie van de werkprocessen achter de schermen, maar vergroot ook de transparantie en maakt de dienstverlening aan de steeds veeleisender burgers effectiever.

De noodgedwongen versnelling van de digitalisering van overheidsdiensten tijdens de Covid-19-pandemie heeft er zonder twijfel aan bijgedragen dat overheden meer data opslaan en deze informatie ook beter benutten. Deze transitie naar digitale dienstverlening en de noodzaak om aan de nieuwe eisen van politiek, samenleving en burgers te voldoen, hebben geleid tot een bredere acceptatie van analytics en aanverwante technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning.

Er is echter een aanzienlijk verschil in de volwassenheid van de invoering van analytics bij de overheid. Sommige overheden zijn pioniers in het gebruik van deze technologie maar er zijn ook veel overheidsinstanties die zich nog aan het organiseren zijn om het gebruik van data te bevorderen.

Grote variatie in mogelijkheden

De mogelijkheden van analytics voor overheden zijn veelzijdig. Zo kunnen inspecties bijvoorbeeld door data analyse veel gerichter optreden en daarmee hun schaarse resources effectief inzetten (data gestuurde inspectie). Voor openbare orde en veiligheid kunnen historische gegevens worden gebruikt om geweld, ondermijning of andere strafbare feiten te voorspellen. Echter, de acceptatie van analytics kent ook andere uitdagingen, zoals regionale verschillen, datakwaliteit en gebrek aan gekwalificeerd personeel. Bewustwording (privacy en ethiek) en training van ambtenaren zijn essentieel om ervoor te zorgen dat data en analytics een integraal onderdeel zijn van het dagelijks werk en dat technologie kan helpen bij complexe taken. Dit alles binnen de geldende wet- en regelgeving.

Cultuurverandering

De vraag blijft dan hoe we, te midden van deze kansen en uitdagingen, de adoptie van analytics binnen overheden naar een hoger kunnen niveau tillen? Hierbij is het van groot belang om een verandering teweeg te brengen in de interne cultuur. Deze cultuurverandering moet worden geleid door het senior/hoger management, met als doel een wendbare overheid te creëren die gericht is op het welzijn van de burger. Dit vergt een ​​mentaliteit van aanpassing en innovatie in combinatie met de bereidheid om technologie te omarmen voor het automatiseren van repetitieve taken en het genereren van nieuwe ideeën en manieren van werken. De uitdaging die zich hierbij voordoet is hoe het management zich kan losmaken van de bestaande cultuur en innovatieve technologie op de juiste manier kan positioneren. Ingrijpende kennisontwikkeling is een kritisch element voor een succesvolle cultuurverandering.

Zodra deze mentaliteitsverandering eenmaal in gang is gezet, is het tijd om mensen te voorzien van de nodige vaardigheden om technologie effectief en innovatief te gebruiken. Op dit punt is het erg belangrijk om ervaringen en kennis uit te wisselen, zowel met andere overheden die analytics succesvol inzetten als met de markt. Overheden die dit pad volgen, zijn hun tijd vooruit, verhogen de efficiëntie van het management en leveren betere diensten aan hun burgers.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren