Blog

Slagvaardig en innovatief onderwijs

Zo’n honderd dagen ben ik nu directeur van Kennisnet. De onderwijssector presenteerde zichzelf als behoedzaam, soms zelfs als stroperig. Mijn eerste indruk is een andere. Behoedzaam zou ik eerder als doordacht typeren, stroperig als bedachtzaam en realistisch. En hoezo niet dynamisch? In deze grillige coronatijden slaagt het onderwijs erin snel en slagvaardig te handelen.

In deze grillige coronatijden slaagt het onderwijs erin snel en slagvaardig te handelen. En grosso modo spelen er dezelfde digitaliseringsvraagstukken als bij gemeenten

Zo’n honderd dagen ben ik nu directeur van Kennisnet. Vooruit, laat ik een poging wagen om naar Amerikaans gebruik de eerste balans op te maken. In de afgelopen maanden werd mij regelmatig de vraag gesteld hoe mijn overgang van een IT-gedreven organisatie als Wigo4it en de gemeentelijke wereld bij VNG naar het onderwijs bevalt. “Prima,” was mijn antwoord. Interessante, belangrijke sector. Groot ook en daardoor soms wat lastig te doorgronden voor de relatieve buitenstaander die ik was. Een sector ook die vrijwel dagelijks in het nieuws is, mede vanwege de urgente problemen die er spelen: lerarentekorten, de door corona verder verscherpte kansenongelijkheid tussen leerlingen en onder meer de teruglopende lees-en rekenvaardigheid onder jongeren. Genoeg te doen dus.

De eerste maanden heb ik gebruikt om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het onderwijsveld door vragen te stellen, rapporten te lezen en gesprekken te voeren met collega’s, beleidsmakers, docenten en ICT-ers. Het was wat je noemt een vliegende start, mede dankzij het uitstekende inwerkdossier dat mijn voorganger Toine Maes had achtergelaten en de bereidwilligheid van mijn medewerkers, het MT en de Rvt om te pas en te onpas mijn vragen te beantwoorden.

Opvallend vond ik hoe de sector zichzelf presenteerde: als behoedzaam, soms zelfs als stroperig. Veranderingen gaan langzaam, zeiden ze, we zijn niet de meest dynamische sector. Mijn eerste indruk is een andere. Behoedzaam zou ik eerder als doordacht typeren, stroperig als bedachtzaam en realistisch. En hoezo niet dynamisch? In deze grillige coronatijden slaagt het onderwijs erin snel en slagvaardig te handelen. Met veel kunst- en vliegwerk en nog meer inzet wist men de boel draaiende te houden – over dynamiek en inzet gesproken.

Eén van onze ambities is het nog beter toegankelijk en meer divers maken van het open digitaal leermateriaal.

Met alle verschillen zie ik ook de nodige overeenkomsten met mijn vorige werkkring. VNG ondersteunt gemeenten bij de digitalisering van hun dienstverlening aan burgers en bedrijven, zoals Kennisnet scholen ondersteunt bij de digitalisering van hun onderwijs. Natuurlijk is de schaalgrootte anders: 353 gemeenten tegenover zo’n 2000 besturen van onderwijsinstellingen die niet alleen in grootte, maar ook in professionaliteit van elkaar verschillen als het gaat om ICT/bedrijfsvoering.

Maar grosso modo spelen bij gemeenten en onderwijs dezelfde digitaliseringsvraagstukken, denk aan cybersecurity en privacy. Denk ook aan hergebruik ofwel het delen van kennis en middelen, aan innovatievraagstukken en aan het leveren van maatwerk aan burgers/leerlingen. Allemaal thema’s die zowel in gemeenteland als in het onderwijsveld hoog op de agenda staan. En gelukkig ook op die van de politiek, zoals blijkt uit het recente coalitieakkoord dat in elk geval voor onze sector een enorme stimulans is om goed na te denken over onze ambities. Eén van onze ambities is het nog beter toegankelijk en meer divers maken van het open digitaal leermateriaal, waarvoor Kennisnet samen met partnerorganisatie en het ministerie een aanvraag heeft ingediend bij het Groeifonds. En het meest content ben ik over het gezonde realisme en vooral de samenwerking dat daarbij is ontstaan; zie https://www.kennisnet.nl/artikel/13818/de-kracht-van-open-leermateriaal/

Ik prijs mij gelukkig dat ik het onderwijsveld heb betreden op het moment dat het bruist en gist. De ambitie en de dynamiek om met elkaar te zoeken naar de beste (digitale) mogelijkheden voor de ontwikkeling van leerlingen spat ervan af. Beweging, stappen zetten, handen uit de mouwen, daadkracht – ik ben er gek op en zal mijn uiterste best doen om die spirit vast te houden!

Larissa Zegveld is algemeen directeur van stichting Kennisnet. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict, zorgt voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met het po, vo en mbo. Ook is zij voorzitter van het Forum voor Standaardisatie, ingesteld door de Nederlandse overheid met als doel het gebruik van open standaarden in de publieke sector te stimuleren.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren