Markt en overheid
Blog

Startsein Society 5.0

Society 5.0 staat voor een superslimme samenleving met de focus op de menselijke maat en is over komen waaien uit Japan. | Beeld: Shutterstock/FotoSketcher

Tijdens het iBestuur Congres 2023 laten we ons leiden door het thema ‘De verbeelding’. Hoe zien de private partners van het congres de informatiesamenleving zich op termijn ontwikkelen? We legden de vraag voor aan Zsolt Szabo, vice president Business Innovations Capgemini Nederland publieke sector.

“Onze informatiesamenleving kan zich ontwikkelen vanuit het gedachtengoed rond Society 5.0. Society 5.0 staat voor een superslimme samenleving met de focus op de menselijke maat en is over komen waaien uit Japan. Het is een visie op de wijze waarop de samenleving zich ontwikkelt door gebruik van nieuwe technologieën. In Japan is het meer dan een visie en vormt Society 5.0 een strategie om met publiek-private samenwerking het land een grote sprong voorwaarts te laten maken qua leefbaarheid en duurzaamheid in combinatie met economische groei. Om dit te bereiken is zeker verbeeldingskracht nodig en outside-in denken. Ik ben daarom blij met het thema dit jaar op het iBestuur Congres.

Zsolt Szabo

Society 5.0 is een wenkend perspectief om verder te kijken dan opeenvolgende crises, de (vermeende) complexiteit en de waan van de dag. Het biedt handvatten om nieuwe digitale technologieën als IoT, AI, VR/AR en robotisering toe te passen op maatschappelijke opgaven waarbij de publieke waarden maatgevend zijn.

Een waardengedreven (digitale) samenleving vraagt om een intensieve en serieuze publiek-private samenwerking,
Zsolt Szabo, vice president Business Innovations Capgemini Nederland publieke sector

“Een waardengedreven (digitale) samenleving dus. Dit vraagt om een intensieve en serieuze publiek-private samenwerking, om de mogelijkheden die nieuwe technologieën en nieuwe ideeën bieden optimaal in te zetten rond thema’s als het waarborgen van de menselijke maat, rentmeesterschap/duurzaamheid en een veilige digitale infrastructuur. Derhalve gaat Capgemini graag tijdens het congres en daarna de dialoog aan met overheden en maatschappelijke organisaties om deze superslimme samenleving te bewerkstelligen. Makkelijk zal het niet zijn. Innovatief en outside-in denken staan vaak op gespannen voet met beleidsontwikkeling, waarbij uitgaande van controleerbaarheid en juridische houdbaarheid er telkens weer voldoende ruimte moet worden toegestaan voor echte innovaties ten dienste van burgers en bedrijven. Laat het iBestuur Congres het startsein zijn voor een Nederlandse Society 5.0.”

iBestuur Congres 2023

Het iBestuur Congres vond plaats op 13 september jl.

Klik HIER voor een korte terugblik

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren