Personalia

Suradj Bahadoersing directeur Dienstencentrum bij ministerie van Justitie en Veiligheid

Suradj Bahadoersing wordt per 1 mei 2022 benoemd tot directeur Dienstencentrum bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het DC biedt ondersteuning en geeft advies aan verschillende dienstverleningsdomeinen: inkoop, informatiebeheer, huisvesting en werkplekvoorzieningen.

Suradj Bahadoersing | Beeld: Algemene Bestuursdienst

Het Dienstencentrum zorgt ervoor dat de medewerkers van het Bestuursdepartement van het ministerie Justitie en Veiligheid (JenV) gevestigd aan de Turfmarkt in Den Haag ontzorgd en gefaciliteerd worden in hun werk. Ook voert het DC een aantal regietaken uit voor alle aan de Turfmarkt inwonende organisaties (zoals de Dienst Justis, het hoofdkantoor van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen, het landelijk bureau van de Raad voor de Kinderbescherming). Dit betreft zaken op het gebied van huisvesting en werkplekvoorzieningen. De derde opdracht richt zich op het uitvoeren van een aantal gemeenschappelijke diensten voor meerdere JenV-organisaties en enkele daarbuiten. De belangrijkste zijn: de dienst Identiteits- en Toegangsmanagement, een dienst rond het document managementsysteem DigiJust en diensten van het inkoopuitvoeringscentrum.

Suradj Bahadoersing is sinds 2017 hoofd afdeling Rijkshoofdboekhouding van het ministerie van Financiƫn. Hij vervulde bij dit ministerie sinds 2007 diverse functies, waaronder die van plaatsvervangend hoofd afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (backoffice) van het Agentschap.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren