Markt en overheid
Blog

Verantwoord engagen

Het moet als private partijen makkelijker worden om samen te werken met de overheid. | Beeld: Shutterstock/Fotosketcher

Tijdens het iBestuur Congres 2023 laten we ons leiden door het thema ‘De verbeelding’. Hoe zien de private partners van het congres de informatiesamenleving zich op termijn ontwikkelen? We legden de vraag voor aan Erwin Angelier, leader Public Sector bij Google Cloud

De informatiesamenleving gaat meer en meer een beroep doen op intelligentie en perspectieven verkregen uit data. Er worden data verzameld door overheidsinstellingen en commerciële bedrijven om goede en relevante diensten aan te bieden. Je kunt je echter afvragen: hoe slim doen we dat nu? Doen we dat met de juiste doelstellingen en de juiste intenties? Het eindgebruikersperspectief zou veel dominanter moeten zijn.

 

We hebben prachtige technologie, maar zien ook dat we die op een verantwoorde manier moeten gebruiken.
Erwin Angelier, leader Public Sector bij Google Cloud 

Het moet makkelijker worden om samen te werken met de overheid, een beetje zoals je diensten als Spotify of Booking.com ervaart. Daar zijn nog stappen te zetten. Ik denk dat vendoren als Google Cloud en verschillende businesspartners, overheidsinstellingen kunnen helpen en inspireren. De menselijke maat is een belangrijk gegeven. Het gaat om hoe we zorgen dat de juiste mensen op de juiste manier kunnen engagen met elkaar, zowel met de Nederlandse overheid als met bedrijven. Dat willen we op een verantwoorde manier doen.

Kijk hoe er een versnelling is rondom artificial intelligence. We hebben prachtige technologie, maar zien ook dat we die op een verantwoorde manier moeten gebruiken. Het gebruik moet passen in juridische, privacy- en securitykaders. Als vendoren moeten we meehelpen om die kaders neer te zetten. Hoe ga je developers daarin trainen?

We zijn de lange reis qua informatiesamenleving gestart, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Veel problematiek wordt bekeken vanuit problemen. Bij verbeelding gaat het juist om kansen en beter doen. Binnen Google werken wij met het zogeheten 10x thinking. Dat zet aan tot andere manieren denken; dat je uit je geijkte benaderingen komt en anders gaat kijken naar vraagstukken. De uitdaging zit er wel in om al die creativiteit en goede ideeën vanuit die verbeelding te operationaliseren. Ik zie binnen overheidsinstellingen hoe druk de draaiende organisatie is. Hoe kunnen we meer ruimte vrijmaken voor verbeelding? Voor nadenken over wat het nu echt is wat een burger van ons verwacht? Daarbij helpen data enorm, vooral als data uit alle relevante bronnen slim worden gecombineerd waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Dat geeft inzicht in waar nu tijd bespaard kan worden, om meer tijd aan verbeelding te besteden!

iBestuur Congres 2023

Het iBestuur Congres vond plaats op 13 september jl.

Klik HIER voor een korte terugblik

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren