Artikel

Meer regionale samenwerking door koppeling Eva en Eva.RMT

Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid bij het begeleiden van inwoners die onder de participatiewet vallen. Een pittige opdracht voor de professionals in het werkdomein, die daarbij steeds meer ondersteuning krijgen van slimme tools. Zoals digitale instrumentengids Eva, die bovendien versterking krijgt van haar zus instrumentengids Eva.RMT.

Op 3 november organiseert VNG op de Praktijkdag van de Programmaraad een sessie over digitale instrumentengids Eva en Eva.RMT.

Marcel Helfferich is beleidsadviseur Participatie, re-integratie en inburgering binnen het team Samenleving van de gemeente Ooststellingwerf. Voor deze baan was Helfferich werkzaam bij UWV WERKbedrijf. “Daar hield ik me bezig met dezelfde tak van sport: mensen terugleiden naar de arbeidsmarkt. Ik heb gemerkt dat de gelijkenissen tussen dat werk bij UWV en bij de gemeente groot zijn: bij beide organisaties werken gedreven professionals met hetzelfde doel. Maar wat verschilt is dat er bij het grote UWV een grotere ondersteunende organisatie achter de medewerkers staat die hen faciliteert bij de uitvoering. In de gemeente, en zeker een van de omvang van Ooststellingwerf, moet de individuele casemanager het vooral van z’n eigen kennis en ervaring hebben. Dat is waardevolle kennis die beter benut en geborgd kan worden.”

Via VNG Realisatie maakte Helfferich kennis met Dennis en Eva. Eva is de digitale gids waarin alle instrumenten en trajecten zijn verzameld die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de werkzoekende en het vinden van werk. Eva’s evenknie voor de werkgeversdienstverlening is Dennis. “Beide zijn meer dan ‘alleen’ een verzameling instrumenten; er ligt een structuur onder en een werkwijze die je als enkele gemeente niet zomaar even zelf ontwikkeld. Daar heb je dat grotere verband van de VNG voor nodig.” De structuur onder Eva is het Werklandschap, voor de werkwijze is methodisch werken geïntroduceerd.

Ruim arsenaal

Ooststellingwerf startte met Dennis. “Ik ben binnen de arbeidsmarktregio samen met enkele gemeentelijke en UWV-collega’s het vliegwiel geweest om bestuurders de meerwaarde in te laten zien van Dennis. Nu is Eva aan de beurt.” De instrumentengids wordt in principe gevuld met de eigen lokale instrumenten voor werkzoekenden. Eigenlijk zonde vindt Helfferich. “Ons werk wordt immers niet beperkt door de gemeentegrenzen; het levert winst op als je zicht hebt om wat er buiten je eigen gemeente beschikbaar is. We hebben contact gezocht met Leeuwarden waar Eva al wordt gebruikt. En ik maak me hard om de kring uit te breiden naar meer gemeenten in de regio.”

Eva.RMT: instrumentengids voor regionale mobiliteitsteams.

Helfferich zag nog meer mogelijkheden toen hij via VNG Realisatie hoorde over de mogelijkheid tot koppeling met de instrumentengids voor regionale mobiliteitsteams: Eva.RMT, waar al het instrumentarium van het regionale RMT te vinden is. De 35 regionale mobiliteitsteam in Nederland zijn alle aangesloten op instrumentengids Eva.RMT. De opdracht van de RMT’s is onlangs verbreed naar het begeleiden van mensen naar werk. “Met Eva.RMT wordt in één klap een veel ruimer arsenaal aan instrumenten zichtbaar dan met onze gemeentelijke Eva. Door Eva en Eva.RMT te koppelen kunnen we onze inwoners dus nog veel beter van dienst zijn.”

Kennis verzamelen

Aan enthousiasme ontbreekt het Marcel Helfferich niet, maar hij realiseert zich goed dat de meerwaarde van instrumenten als Eva en Eva.RMT vooral in het gebruik zit en niet de middelen zelf. Dus zullen de mensen die ermee werken net zo enthousiast moeten zijn als hij. “Bij elke introductie van een applicatie zie je koudwatervrees. ‘Weer iets nieuws, en wat is er mis met de manier waarop we het tot nu toe doen’. De casemanagers hebben meestal een vracht aan ervaring en weten precies waar ze voor wat moeten zijn. Alleen, dat zit vaak in hun hoofd waardoor je er én niet optimaal gebruik van kunt maken én casussen lastig overdraagbaar zijn. Maar het is wel precies die kennis die we nodig hebben om Eva te vullen. De eerste stap was dan ook om met hen het gesprek aan te gaan om die kennis te verzamelen en vast te leggen. Datzelfde hebben we gedaan bij het WerkgeversServicepunt Fryslân Werkt! waardoor alle instrumenten die zij hebben ook in de regionale variant van Eva staan. Het resultaat is een uniform en actueel overzicht aan beschikbare instrumenten voor de hele provincie.”

“Het zijn de mensen die waarde geven aan het instrument.”

Dezelfde drijfveer

Zoals gezegd, alles hang af van hoe Eva wordt gebruikt. Werkbemiddeling is en blijft mensenwerk. “Maar met instrumenten als Eva en Eva.RMT kunnen we de professional ondersteunen met een veel breder aanbod voor de inwoners,” benadruk Helfferich. “En alles overzichtelijk bij elkaar, waar casemanagers nu nog te vaak moeten grasduinen in mailtjes en op websites om een passend instrument te vinden. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde drijfveer: dat is die werkzoekende zo goed mogelijk helpen om iets te vinden waar hij of zij warm van wordt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we die eventuele koudwatervrees kunnen wegnemen. Door te laten zien wat de voordelen van Eva en Eva.RMT zijn voor onszelf en voor de inwoners. Dat gesprek moet je meteen op de agenda van het werkoverleg zetten als je met Eva aan de slag wilt. En houd het ook na de implementatie op de agenda: wat werkt, wat niet, zijn er nieuwe partijen, enzovoort. Want nogmaals, het zijn de mensen die waarde geven aan het instrument.”

Gebruiksvriendelijk

Een enorme pre aan Eva en de koppeling aan Eva.RMT noemt Helfferich dat je het op maat kunt gebruiken. “Wil je alleen voor de eigen gemeente zoeken, dan kan dat. Wil je uitbreiden naar de regio, dan kan dat even makkelijk. Het instrument Eva is onder de hoede van VNG Realisatie al zo doorontwikkeld dat het vele mogelijkheden biedt en tegelijkertijd heel gebruiksvriendelijk is. Wij kijken hier al hoe we in de toekomst ook over de provinciegrenzen heen samen kunnen werken. Want dat is nog een laatste punt dat ik aan wil stippen: Eva helpt enorm in het samenwerken. Ook met partijen buiten het eigen gemeentehuis. Je ziet in Eva bijvoorbeeld een instrument staan van het RMT dat interessant is voor jouw cliënt; daar staan dan meteen contactgegevens bij. Ik denk dat we elkaar daardoor veel makkelijker kunnen vinden, wat ons aanbod en dus de kwaliteit voor de inwoners alleen maar beter maakt. En daar doen we het ten slotte allemaal voor!”

Sessie over Eva en Eva.RMT op 3 november

Werk je als klantmanager in de werkzoekendendienstverlening bij de gemeente? Of als professional in een regionaal mobiliteitsteam? En wil je meer weten over de koppeling tussen instrumentengids Eva en Eva.RMT. Kom dan naar de sessie van VNG op de Praktijkdag van de Programmaraad op 3 november 2022. Daar praten we je bij over hoe gemeenten samenwerken in Eva. En wat dit oplevert in het begeleiden van mensen naar werk. Tipje van de sluier: méér instrumenten voor een specifiek werkzoekende.

Meld je hier aan

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren