Nieuws

Voor 2,7 miljard aan grote en risicovolle ICT-projecten

De verzameling grote en risicovolle ICT-projecten van het Rijk is in totaal goed voor zeker 2,7 miljard aan actuele geschatte projectkosten. Dat is fors meer dan vorig jaar (1,9 miljard), maar toen werden de projecten vanaf vijf miljoen euro nog niet meegeteld.

De lijst, die is terug te vinden in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015, komt grofweg overeen met de projecten die op het Rijks ICT-Dashboard staan. Er zijn dit jaar 113 projecten op te vinden, terwijl dat er vorig jaar nog 46 waren. Na het verschijnen van het rapport-Elias is besloten ook de projecten vanaf vijf miljoen euro mee te tellen.

De rapportage maakt er melding van dat de bijgestelde kosteninschattingen dit jaar geen grote uitschieters laten zien. Het totaal van de ramingen (‘actuele schatting totale kosten 2015’) was in 2015 slechts 1,56 procent hoger dan het totaal van deze ramingen in 2014. 11 ramingen zijn naar boven bijgesteld, 5 naar beneden. In 2014 was dat bij 3 projecten nog meer dan 20 miljoen euro, nu bij niet één.
Het grootste aantal projecten loopt bij het ministerie van IenM. Dat heeft 29 projecten onder zijn hoede, waarvan er overigens 12 met ’0,00’ aan actuele totale kosten in de lijst staan omdat het aanbestede projecten van Rijkswaterstaat zijn waarvan het ICT-aandeel lastig is te ontrafelen.

Grote projecten

Zes projecten op de lijst komen boven de 100 miljoen uit. Daaronder is ook het in 2015 ‘afgeronde’ SPEER van Defensie (276 mln). Verder zijn dat Programma Rationalisatie (Financiën, 105 mln), UCCMASP (Financiën, 141 mln), Beveiligd Werken Rijkswaterstaat (IenM, 120 mln), Programma Vernieuwing Studiefinanciering (OCW, 129 mln) en IVC (VenJ, 168 mln).

Met een flinke slag om de arm publiceert BZK voor het eerst cijfers over de ICT-apparaatskosten van het Rijk. De uitgaven aan eigen personeel ten behoeve van ICT bedroegen in 2015 752 miljoen euro; de uitgaven aan materiële ICT 773 miljoen; exclusief de de bijdrages voor shared service-organisaties (SSO’s) komt de rapportage op een totaal aan apparaatsuitgaven voor ICT van 1.436 miljoen euro. Daarbij wordt wederom benadrukt dat dit een schatting is.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren