zoeken binnen de website

tag: ict dashboard

Boulevard of Broken Dreams

door: Jan Willem Boissevain, 2 oktober 2017

Overheid en commerciële ICT-bedrijven: het is niet echt een gelukkig huwelijk. Toch hebben beide partijen elkaar nodig. Hoe is het wederzijds vertrouwen te herstellen?

lees meer

Wakker geschrokken maar ook gebleven?

door: Ruud Leether, 17 oktober 2016

Ronddwalend op het ICT-dashboard viel mijn oog op een project van het ministerie van Veiligheid en Justitie genaamd ToR. Dat project gaat mede over de doorontwikkeling van Radar.

lees meer

Goed, snel en goedkoop kan wél

door: Jan Willem Boissevain, 6 september 2016

Kwaliteit moet altijd de dominante sturingsvariabele zijn. Maar juist die variabele ontbreekt nog steeds in alle rapportages: wat is het effect?

lees meer

Voor 2,7 miljard aan grote en risicovolle ICT-projecten

door: Freek Blankena, 19 mei 2016

De verzameling grote en risicovolle ICT-projecten van het Rijk is in totaal goed voor zeker 2,7 miljard aan actuele geschatte projectkosten. Dat is fors meer dan vorig jaar (1,9 miljard), maar toen werden de projecten vanaf vijf miljoen euro nog niet meegeteld.

lees meer

Een nieuw mantra voor publieke IT

door: Niels Groen, 31 augustus 2015

De verdraaide informatie over mislukkende IT-projecten stopt alleen als we het mantra loslaten dat mislukkingen per definitie verwijtbaar zijn.

lees meer

Budget grote ICT-projecten 400 miljoen hoger

door: Freek Blankena, 22 mei 2015

Het aantal grote en risicovolle ICT-projecten waarover het Rijk rapporteert is toegenomen van 42 naar 46. Samen zijn ze goed voor een totale meerjarige kostenschatting van 1907 miljoen euro, ruim 400 miljoen meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2014.

lees meer

'Naar grip op het BIT'

door: Bas Linders, 3 februari 2015

Als het aan Blok ligt – zo staat in zijn brief aan de kamer – verandert er wezenlijk niets aan de gang van zaken zoals die was voordat het rapport-Elias verscheen.

lees meer

Tijdelijke commissie ICT: omzien in wrok?

door: Jan Willem Boissevain, 29 april 2014

Succes van ICT-projecten blijkt uit toegevoegde maatschappelijke waarde. Een project is nog niet geslaagd als de aanbesteding leidt tot gunning en geen rechtszaken zijn aangespannen.

lees meer

Frisse blik op onze transparantie

door: Joost Visser, 15 juni 2012

Met de GCOS-casus laat Nadia Awan zien dat met weinig moeite een grote stap richting transparantie rond grote ICT-projecten te zetten is.

lees meer