Blog

Vorm geven aan collectivisering

Gemeenten gaan veel meer samen doen in hun bedrijfsvoering. Want waarom 390 keer anders doen als veel hetzelfde is? Wij geven vorm en uitvoering aan deze collectivisering.

Gemeenten gaan veel meer samen doen in hun bedrijfsvoering. Want waarom 390 keer anders doen als veel hetzelfde is? Wij geven vorm en uitvoering aan deze collectivisering.

‘Ik ben helemaal klaar met het eindeloos machteloze getreuzel. Wanneer gaan gemeenten nou eens echt samenwerken op dienstverlening en informatievoorziening?’ Aldus Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Zaanstad, in zijn blog op Platform O. Zijn collega Marcel Meijs, gemeentesecretaris in Enschede, reageert in een blog op hetzelfde platform. Meijs schrijft dat gemeenten gaan collectiviseren en dat hij daar heel blij mee is, omdat hij dan eindelijk zijn aandacht kan richten op waar de gemeente het verschil kan maken: samenwerken in de netwerken van stad en regio, aan maatschappelijke opgaven.

Gemeenten willen meer samen doen en hebben KING gevraagd om deze collectivisering te ondersteunen. Hoe pakken we dit concreet aan? Met gemeenten definiëren we welke producten en diensten in aanmerking komen om collectief aan te bieden. Vervolgens kijken we met gemeenten hoe dit product of dienst met bijbehorend proces er precies uitziet. Als duidelijk is wat nodig is, dan stellen we specificaties op en besteden we deze (web)dienst aan. De markt ontwikkelt deze dienst, die we vervolgens aan alle gemeenten in Nederland aanbieden. Gemeenten zijn niet verplicht om deze te gebruiken, ze kunnen er ook voor kiezen om met hun bestaande IT-omgeving te blijven werken. Of om met de specificaties hun eigen dienst te (laten) bouwen. De keuze is aan hen. Hoe het precies werkt wordt hier uitgelegd.
De eerste twee processen zijn digitale aangifte overlijden en verhuizen. Na deze eerste twee staan er zo’n dertig ‘in de rij’ om ook collectief te worden aangeboden. Elke gemeente is welkom om deel te nemen aan dit proces, dus neem contact met mij op als u dat wilt!

We horen wel eens kritiek op dat het allemaal wat langzaam lijkt te gaan. Ik schrijf met opzet ‘lijkt te gaan’. Deze eerste diensten zien er misschien niet zo belangrijk uit, maar ze zijn essentieel als voorbereiding op volgende diensten. We hebben hiermee namelijk de werkwijze vormgegeven om tot een collectieve, landelijke dienst te komen. Alle volgende diensten kunnen op dezelfde manier worden aangepakt. En die zullen daarmee sneller gaan. Diensten als erkenning kind, uittreksel BRP en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Die zullen straks als een standaard dienst (e-formulier) beschikbaar zijn voor alle gemeenten en kunnen gemeenten koppelen aan hun backoffice. Zo zijn 390 gemeenten goedkoper uit en kunnen ze bewoners beter bedienen.

We zijn er nog niet. Maar we zijn er wel hard mee bezig, met die collectivisering in dienstverlening en informatievoorziening. Zoals het is verwoord in de Digitale Agenda 2020: we werken massaal digitaal, zodat gemeenten ruimte overhouden voor lokaal maatwerk.

Patricia Vogel is portfoliomanager Werken als één efficiënte overheid, KING._

  • Patrick Spigt (gemeente Haarlem) | 18 oktober 2016, 09:10

    Goed initiatief!

    Advies: maak een professionaliseringslag door een beter systeem van samenwerking tussen de overheidsorganen te introduceren. Er zijn genoeg internationale voorbeelden (overheid en multinationals) waar we uit kunnen kiezen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren