eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur magazine 39

 • Digitaal magazine: Impact van data op de beleidscyclus

  door: Redactie iBestuur

  Moet de klassieke beleidscyclus op de schroothoop? Jan van Ginkel (provincie Zuid-Holland) en Paul Strijp (provincie Noord-Holland) zorgden voor een hoop reuring. Zelden kwam er zo’n stroom reacties los. Van medestanders, tegenstanders en vooral van meedenkers. De aangezwengelde kritiek op de klassieke beleidscyclus legde de kiem voor een mogelijk nieuw bestuursmodel: de Triple Tower Canvas.

 • ‘We moeten investeren in techsoevereiniteit’

  door: Rineke van Houten

  De nieuwe D66-belofte op het gebied van digitalisering is een groot voorstander van werken in korte cycli. “We moeten ons niet gek laten maken.” Een flitsgesprek met het kersverse Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken: doelbewust en overwogen. “We moet investeren in techsoevereiniteit. Als Europa moeten we op eigen benen kunnen staan.”

 • Een leven lang leren bij de overheid

  door: Karina Meerman

  Samen met de Rijksoverheid start I-Partner­schap een rijksbreed kennisprogramma om meer mensen aan te trekken met een recente hbo- en wo-achtergrond in ICT. Dit biedt de Rijksoverheid toegang tot schaars talent. Bonus voor afgestudeerden die kiezen voor een baan bij de overheid: zij kunnen vanaf volgend jaar naast hun baan in deeltijd promoveren in hun vakgebied.

 • CIO Rijk Lourens Visser: ‘Nu is het moment om door te pakken’

  door: Mariëlle de Groot

  Het iBestuur Congres op 15 september a.s. is voor CIO Rijk Lourens Visser het moment om de nieuwe I-strategie van het CIO-beraad Rijk te delen. “Het gesprek over de maatschappelijke waarde van ICT levert ons veel op. Ik wil graag feedback vanuit de overheid, maar vooral ook van de markt. Stellen we de juiste prioriteiten? Is het realistisch en haalbaar?”

 • Machtsmiddel

  door: Marens Engelhard

  Marens Engelhard

  Er zijn strategieën nodig om verantwoording af te leggen over de toepassingen van geautomatiseerde besluitvorming. Archivering van opbouw, output en effect van algoritmes zal deel moeten zijn van ons archief voor de toekomst. Het archiefonderzoek van het Verwey Jonker instituut laat zien hoe waardevol het is dat we bronnen hebben waarmee we kunnen terugblikken.

 • Hoe haal je Brussels geld naar de organisatie?

  door: Simon Trommel

  De miljarden voor digitalisering die vanuit Brussel ook naar Nederland kunnen komen, kun je als organisatie zelf ophalen. “In de kern gaat het om het slim verknopen van je eigen digitaliserings­strategie – als gemeente of regio bijvoorbeeld – aan nationale en Brusselse beleids- en innovatiedoelen”, zegt de Brusselse EU-belangenbehartiger Daniëlle de Boer. “Dat doe je in Brussel en in Nederland met partnerschappen en subsidieaanvragen.”

 • Nederland als digitale mainport

  Vergezichten

  door: Roel van der Heijden

  Internetverbinding is in pakweg 25 jaar tijd net zo belangrijk geworden als elektriciteit, gas en water. Hoe ziet de wereld achter ons modem eruit en hoeveel internetverkeer kan onze digitale infrastructuur aan? Nederland vervult een belangrijke functie als knooppunt van internet exchanges, die honderden kleinere netwerken met elkaar verbinden.

 • Tijd voor privacy!

  door: Piek Visser-Knijff

  Kloktijd is niet de tijd. Met kloktijd proberen we structuur aan te brengen. Privacy, gegevensbescherming dus eigenlijk, wordt gezien als hindernis waar ‘we geen tijd voor hebben’. Maar we moeten ons niet blindstaren op de wetgeving. Het gaat erom oog te hebben voor mensen, hun privacy en de beleving van privacy.

 • Technologie Kieswijzer: 30.000 burgers over de digitale toekomst

  door: Rudy van Belkom

  Grote datalekken, online privacyschendingen en nieuwsmanipulatie volgen elkaar in snel tempo op. Toch staat digitalisering opvallend laag op de politieke agenda en is het vaak onduidelijk wat de visie van politieke partijen op dit onderwerp is. De Technologie Kieswijzer heeft hier verandering in gebracht. Uit de resultaten komen verrassende en politiek bruikbare inzichten.

 • Europese lappendeken

  door: Sophie in 't Veld

  Sophie in 't Veld

  Er komt geen Europees vaccinatie certificaat. Eigen regeringsbevoegdheden worden belangrijker geacht dan de rechten van hun burgers. Als u straks plotseling toch in quarantaine moet na terugkeer van vakantie, of als u onverwacht voor het hele gezin extra dure tests moet laten doen, stuur uw klachten dan vooral door naar Den Haag.

 • Europese digitaliseringsstrategie, Samen op onze eigen manier

  door: Karina Meerman

  Digitalisering is voor de Europese Commissie net zo’n belangrijke ontwikkeling als het klimaat en de energietransitie. Nederland doet het goed op dit gebied, maar om verder te komen moeten in Europees verband stappen worden gezet. Dat moet gaandeweg, al lerend uit en in de praktijk. Vergelijk digitalisering met autoverkeer: Europese wegen hadden niet onmiddellijk witte strepen die het verkeer in goede banen leidden.

 • Relatie tussen markt en overheid kan beter

  door: Marieke Vos

  De samenleving is in een digitale stroomversnelling terechtgekomen en de overheid gaat daarin mee. Daarin heeft ze de markt hard nodig en vice versa. Hoe ziet die relatie tussen overheid en markt er nu uit en wat kan beter? Dat is het thema van een aparte, deels besloten track op het iBestuur Congres 2021. Founding partners van het congres Capgemini, Centric en Google vertellen alvast wat hun opvalt.

 • Gastheer Jan van Zanen: Digitale transitie met menselijke maat

  iBC2021

  door: Luna Gomis

  Den Haag is dit jaar gastgemeente van het iBestuur Congres. Jan van Zanen is verheugd dat het congres in zijn stad wordt georganiseerd. Als burgemeester én als voorzitter van de VNG deelt Van Zanen zijn kijk op de digitale overheid en wat volgens hem de digitale transitie betekent voor Den Haag.