partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Capgemini

Capgemini-logo

partnerartikelen

 • Duurzame IT: Onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering?

  door: Ludvig Daae en Zsolt Szabo

  Organisaties in de private en publieke sector zijn druk bezig met verduurzaming. De strategie is erop gericht de CO2-foot­print maximaal terug te dringen. De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag meer zichtbaar. Dat er dus van alles gebeurt is hoopgevend. Toch blijft één aspect tot nu toe relatief onderbelicht: IT.

 • De toekomst van Mobility as a Service (MaaS)

  door: Hans Teuben en Thomas de Klerk

  Mobility as a Service of MaaS is zich in sneltreinvaart aan het ontwikkelen. Het is één van de belangrijkste initiatieven die reizigers kunnen helpen om van autobezit over te stappen op vervoer wanneer het nodig is in de mobiliteitsvorm naar behoefte. Deze POV laat de ontwikkelingen in Europa zien en gaat nader in op Nederland.

 • Kunstmatige intelligentie: hebben we iets te kiezen?

  door: Reinoud Kaasschieter

  Technologie is niet waarde-neutraal. In de ethiek maken we een afweging tussen de positieve en negatieve effecten van het gebruik van technologie. Maar als technologie onze fundamentele waardes aantast, moeten we voorzichtig zijn. Een van deze waardes is de keuzevrijheid van mensen. Kan kunstmatige intelligentie mij ervan weerhouden de dingen te doen die ik wil?

 • Spelen met technologie voor een superslimme samenleving

  door: Ron Tolido & Erik Hoorweg

  De superslimme samenleving komt eraan. Dat gebeurt op de vleugels van innovatieve technologieën die tot voor kort exclusief tot het domein van hightech leken te behoren. We hebben nog wel muren te slechten. Technologie moet speelser worden, makkelijker toegankelijk voor een meer diverse groep van betrokkenen. TechnoVision is een raamwerk dat speciaal daarvoor is ontworpen.

 • Society 5.0: Naar een superslimme samenleving?

  door: Erik Hoorweg

  De afgelopen decennia stonden in het teken van ongekende verandering. Digitalisering heeft onze manier van werken, produceren, consumeren, reizen, ontspannen en wonen ingrijpend veranderd. Nu dient zich een nieuw tijdperk aan als superslimme samenleving: Society 5.0. Een samenleving waarin de grens tussen mensen en computer steeds vager wordt en de fysieke en digitale wereld meer dan ooit met elkaar verknoopt raken.

 • Digitale veiligheid in tijden van corona – en daarna

  Beeld bij verhaal Capgemini

  De wereld is in de ban van COVID-19. De initiële paniek heeft inmiddels plaatsgemaakt voor handelingsbereidheid. Landen hebben vergaande maatregelen genomen; de meeste zijn erin geslaagd de eerste golf de kop in te drukken. Zolang de dreiging bestaat, moeten we continu afwegingen maken tussen belangen. Ook de Nederlandse regering is op zoek naar ‘het nieuwe normaal’. Meer en meer wordt in dat nieuwe normaal gesteund op de digitale wereld: als het gaat om (politieke) besluitvorming, sociaal contact, (thuis)werken en samenwerken.

 • Goede cijfers voor Nederland

  eGovernment Benchmark 2020:

  Illustratie bij eGovernment Benchmark 2020 Capgemini

  Waar staan Europese overheden anno 2020 met het leveren van digitale diensten aan bedrijven en burgers? De nieuwste Europese eGovernment Benchmark komt uit in een tijd waarin mensen noodgedwongen meer aan huis gekluisterd zijn, waarin thuiswerken en de ‘anderhalvemetersamenleving’ het nieuwe normaal zijn geworden. Meer dan ooit is het van wezenlijk belang dat burgers en bedrijven op afstand – digitaal – zaken kunnen regelen met de overheid.

 • Trends in TAX 2020: de wendbare belastingdienst

  door: Evert Voorn en Davey van Ginneke

  Plaatje bij verhaal Capgemini

  Belastingdiensten in de hele wereld staan aan de vooravond van ingrijpende digitale veranderingen. Niet alleen moeten belastingdiensten anticiperen op digitale disrupties, ook worden zij geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de manier waarop belastingen worden geheven.

 • 'Een omvattende quantumstrategie is nodig'

  door: Julian van Velzen

  Julian van Velzen

  Quantumcomputers zullen in staat zijn hedendaagse encryptie te ontcijferen. Komt daarmee onze digitale veiligheid in gevaar en liggen straks onze gegevens op straat? Belangrijke vragen waarop de overheid samen met het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen de komende jaren het antwoord op zal moeten vinden. Dit vraagt om een quantumstrategie.

 • Zsolt Szabo: ‘Ik zie versnelling op het ICT-dossier’

  Zsolt Szabo

  Het Kabinet Rutte III is halverwege de rit. Een mooi moment om de tussenbalans op te maken van de Agenda Digitale Overheid. We doen dat met Zsolt Szabo van Capgemini, als vice-president verantwoordelijk voor business innovaties binnen de publieke sector. Hij is tevens oud-Kamerlid en was in die rol woordvoerder digitale overheidsdienstverlening.

 • Veiligheidsdomein heeft baat bij weloverwogen innovatie

  Capgemini

  De aanslag in de Utrechtse tram op 18 maart 2019 is een voorbeeld van een steeds complexer wordende samenleving. Een samenleving die veiligheidsorganisaties voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen plaatst.

 • ’Migratie naar de cloud is vooral een organisatorische transformatie’

  door: Maarten Veldhuizen

  Icaros

  “Als wedstrijdzeiler zoek ik de wolken op om optimaal gebruik te maken van windschiftingen”, zegt Maarten Veldhuizen, verantwoordelijk manager voor clouddiensten voor overheidsorganisaties van Capgemini. “De geschiedenis van de mens is doorspekt met verhalen over onze strijd om de wolken te bereiken; van Icarus tot de gebroeders Wright. Het lijkt nauwelijks toeval dat vandaag de dag de cloud symbool is voor aspiratie. De uitdagingen om de cloud te bereiken zijn nog steeds formidabel.”

 • Cybersecurity en de gemeente

  Capgemini

  Steeds meer services worden digitaal aangeboden. Ook bij gemeenten. Een prettige ontwikkeling voor iedere burger, want voor vergunningen, paspoorten of het ‘reserveren’ van een bijzondere ambtenaar voor een huwelijk hoeft niemand meer naar het gemeentehuis. Bovendien is online dienstverlening vaak beter en goedkoper.

 • Agile Delivery Centers: hulp bij digitale transformatie

  auto's op de weg

  Een recent door UWV gepubliceerde factsheet over de ICT-arbeidsmarkt in Nederland vermeldt dat de spanning op de ICT-arbeidsmarkt oploopt. De vraag overstijgt het aanbod, terwijl het aanbod steeds meer versnippert. Bemensing van een goed functionerend agile team wordt een steeds grotere uitdaging

 • Digitale veiligheid: een kwestie van vertrouwen

  door: Bart van Riel, Jasper van Buren en Roeland de Koning

  Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zei het op 13 september 2017 als volgt: “Cyber attacks can be more dangerous to the stability of democracies and economies than guns and tanks. Cyber attacks know no borders and no one is immune.”