partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Capgemini

Capgemini-logo

partnerartikelen

 • Govtech is voorbij de hype

  door: Frederik Peters

  Wat is govtech? De korte uitleg is dat het gaat om een samentrekking van de woorden ‘government’ en ‘technology’. Maar achter die simpele uitleg schuilt een nieuw domein, een serieus domein. Het ‘tech’ deel van govtech ontwikkelt zich autonoom en snel. Startups en scale-ups komen en gaan. Maar het ‘gov’ deel kan aan kracht winnen.

 • Rijksbrede beweging naar de publieke cloud is juiste keuze

  door: Sjoukje Zaal en Annemarie Costeris

  In haar Kamerbrief ‘Rijksbreed Cloudbeleid’ nam staatssecretaris Van Huffelen een volgende stap in het cloudbeleid dat sinds 2011 gold. Toenmalig minister Donner vond dat de publieke cloud te veel risico’s met zich meebracht; in 2022, ziet Van Huffelen in de publieke cloud vooral kansen.

 • Het innoverende veiligheidsdomein: een baken in dynamische tijden

  door: Erik Staffeleu (Vice President Publieke Sector Capgemini Invent)

  In Nederland en Europa is het afgelopen jaar veel gebeurd binnen het veiligheidsdomein en dit is terug te zien in de diversiteit van artikelen in het twaalfde rapport Trends in Veiligheid 2022. De toeslagenaffaire, het Log4j-incident, de pandemie: ze deden veel stof opwaaien. En ze hebben allemaal een relatie met de voortschrijdende digitalisering.

 • Twaalf jaar na Kamermotie ‘Cloud First strategie’

  Organisaties omarmen in toenemende mate digitale manieren van werken, wat de overstap naar de cloud wereldwijd aanwakkert. Waar staat de publieke sector met cloud?

 • Gegevensbescherming in de publieke cloud

  door: Manisha Ramsaran en Ruben Tienhooven

  Wat zijn de belangrijkste regels en ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming ten aanzien van het gebruik van publieke clouds door de Nederlandse publieke sector?

 • Agility in portfolioplanning helpt om wél te kunnen anticiperen op veranderingen

  door: Thomas Schoot en Kim Sillekens

  In de snel veranderende digitale wereld, is het belangrijk voor organisaties haar klanten voorop te stellen door constant te adapteren en een innovatieve cultuur te creëren. Tegelijkertijd blijft winstgevendheid een onverminderde uitdaging. Hierdoor is wendbaarheid vereist in alle lagen binnen de organisatie.

 • Werk aan de winkel voor de politiek

  Mede door corona digitaliseert de samenleving in sneltreintempo. Ook de digitalisering van de overheidsdienstverlening staat hierdoor weer volop in de belangstelling. Wat heeft het nieuw aangetreden kabinet nodig om op dit dossier succes te boeken? Interview met Zsolt Szabo, Vice-President Business Innovaties bij Capgemini Nederland en oud-Tweede Kamerlid.

 • Society 5.0: de superslimme samenleving bouwen we met elkaar

  door: Erik Hoorweg

  De beweging naar de superslimme samenleving Society 5.0 is volop gaande en stelt ons in staat de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Nederland behoort tot landen die een hoge mate van digitalisering koppelt aan een grote groep gebruikers. Als we vanuit die uitgangspositie invulling geven aan een aantal cruciale succesfactoren, wordt Society 5.0 realiteit.

 • Duurzame IT: Onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering?

  door: Ludvig Daae en Zsolt Szabo

  Organisaties in de private en publieke sector zijn druk bezig met verduurzaming. De strategie is erop gericht de CO2-foot­print maximaal terug te dringen. De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag meer zichtbaar. Dat er dus van alles gebeurt is hoopgevend. Toch blijft één aspect tot nu toe relatief onderbelicht: IT.

 • De toekomst van Mobility as a Service (MaaS)

  door: Hans Teuben en Thomas de Klerk

  Mobility as a Service of MaaS is zich in sneltreinvaart aan het ontwikkelen. Het is één van de belangrijkste initiatieven die reizigers kunnen helpen om van autobezit over te stappen op vervoer wanneer het nodig is in de mobiliteitsvorm naar behoefte. Deze POV laat de ontwikkelingen in Europa zien en gaat nader in op Nederland.

 • Kunstmatige intelligentie: hebben we iets te kiezen?

  door: Reinoud Kaasschieter

  Technologie is niet waarde-neutraal. In de ethiek maken we een afweging tussen de positieve en negatieve effecten van het gebruik van technologie. Maar als technologie onze fundamentele waardes aantast, moeten we voorzichtig zijn. Een van deze waardes is de keuzevrijheid van mensen. Kan kunstmatige intelligentie mij ervan weerhouden de dingen te doen die ik wil?

 • Spelen met technologie voor een superslimme samenleving

  door: Ron Tolido & Erik Hoorweg

  De superslimme samenleving komt eraan. Dat gebeurt op de vleugels van innovatieve technologieën die tot voor kort exclusief tot het domein van hightech leken te behoren. We hebben nog wel muren te slechten. Technologie moet speelser worden, makkelijker toegankelijk voor een meer diverse groep van betrokkenen. TechnoVision is een raamwerk dat speciaal daarvoor is ontworpen.

 • Society 5.0: Naar een superslimme samenleving?

  door: Erik Hoorweg

  De afgelopen decennia stonden in het teken van ongekende verandering. Digitalisering heeft onze manier van werken, produceren, consumeren, reizen, ontspannen en wonen ingrijpend veranderd. Nu dient zich een nieuw tijdperk aan als superslimme samenleving: Society 5.0. Een samenleving waarin de grens tussen mensen en computer steeds vager wordt en de fysieke en digitale wereld meer dan ooit met elkaar verknoopt raken.

 • Digitale veiligheid in tijden van corona – en daarna

  Beeld bij verhaal Capgemini

  De wereld is in de ban van COVID-19. De initiële paniek heeft inmiddels plaatsgemaakt voor handelingsbereidheid. Landen hebben vergaande maatregelen genomen; de meeste zijn erin geslaagd de eerste golf de kop in te drukken. Zolang de dreiging bestaat, moeten we continu afwegingen maken tussen belangen. Ook de Nederlandse regering is op zoek naar ‘het nieuwe normaal’. Meer en meer wordt in dat nieuwe normaal gesteund op de digitale wereld: als het gaat om (politieke) besluitvorming, sociaal contact, (thuis)werken en samenwerken.

 • Goede cijfers voor Nederland

  eGovernment Benchmark 2020:

  Illustratie bij eGovernment Benchmark 2020 Capgemini

  Waar staan Europese overheden anno 2020 met het leveren van digitale diensten aan bedrijven en burgers? De nieuwste Europese eGovernment Benchmark komt uit in een tijd waarin mensen noodgedwongen meer aan huis gekluisterd zijn, waarin thuiswerken en de ‘anderhalvemetersamenleving’ het nieuwe normaal zijn geworden. Meer dan ooit is het van wezenlijk belang dat burgers en bedrijven op afstand – digitaal – zaken kunnen regelen met de overheid.