partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Capgemini

Capgemini-logo

Massaal Digitaal met een minimaal resultaat als eerste stap

door: Remko Reinders, 8 juli 2015

We zijn in Nederland hard op weg om burgers en bedrijven alle diensten van de overheid digitaal af te laten nemen. De ambities van het doorbraakproject Massaal Digitaal en de visiebrief digitale overheid 2017 van minister Plasterk liegen er niet om. Maar gaat het snel genoeg en is er voldoende resultaat om in 2017 alle zaken met de overheid digitaal af te kunnen handelen?

lees meer

Een dialoog levert meer op dan duizend vragen

Erick Schabracq over industrialisatie binnen Capgemini

9 april 2015

Of het nu om een ‘Farm’ gaat of een ‘Factory’, met gestandaardiseerde manieren van werken, kan een dienstverlener de klant veel kosten besparen. Een Lean-werkwijze en vooral een goede dialoog met klanten kunnen daarvoor zorgen.

lees meer

Hoe gaan overheden om met fraude, fouten en vergissingen?

Onderzoek Capgemini

door: Frits de Jong, 16 januari 2015

iBC2015-Capgemini-Hoe gaan overheden om met fraude, fouten en vergissingen?

Digitalisering van de overheid. Er gaat veel goed, maar er gaan ook dingen fout. Bijvoorbeeld door fraude. Burgers, bedrijven, maar ook de overheid zijn daarvan het slachtoffer. Capgemini zocht uit welke problemen en oplossingen bestuurders in de publieke sector zien als het gaat om fraude, fouten en vergissingen.

lees meer

Transformatie naar De Excellente Uitvoering

door: Roger Wannee, Tijmen Kwakkel, Maarten Waage, 29 december 2014

Transformatie naar De Excellente Uitvoering

Burgers, bedrijven, opdrachtgevers en partners stellen steeds hogere eisen aan overheidsorganisaties. Vrijwel alle overheidsorganisaties reageren hierop; zij willen hun interne organisatie verbeteren om optimaal op deze behoeften te kunnen inspelen. Zij streven naar De Excellente Uitvoering. Maar hoe pak je dat als organisatie aan?

lees meer

Webapplicatie voor ‘Veilig Thuis’

Capgemini bouwt verder aan sociaal domein

door: Sjef Hoppenbrouwers, 15 oktober 2014

iBestuur magazine 12, Capgemini webapplicatie voor ‘Veilig Thuis’

Voor de nieuwe Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) komt er een webapplicatie waarin professionals beslissingen en onderbouwingen kunnen vastleggen.

lees meer

Digitaal gezinsdossier jeugdzorg beschikbaar

door: Sjef Hoppenbrouwers, Zsolt Szabo, 26 juni 2014

Zsolt Szabo - Sjef Hoppenbrouwers (Capgemini)

De decentralisaties moeten tot betere samenwerking leiden. Jeugdzorgprofessionals bij gemeenten en jeugdzorginstellingen kunnen daarvoor vanaf nu een beroep doen op een flexibele webapplicatie, die Capgemini samen met de bureaus Jeugdzorg heeft ontwikkeld.

lees meer

Digitale Overheid 2017: de automatisering voorbij

door: Peter Witberg, Zsolt Szabo, 16 april 2014

Peter Witberg, Principal Consultant Capgemini en verantwoordelijk voor All Channel Experience binnen de Public Sector. Zsolt Szabo, Vice President Public Sector Capgemini

Online dienstverlening speelt een steeds prominentere rol. Burgers en bedrijven bepalen steeds vaker zelf het moment waarop zij een dienst willen afnemen en over welk kanaal zij deze willen aanvragen dan wel ontvangen.

lees meer

Structurele fraude vraagt om structurele oplossing

door: Maxwell Keyte en Zsolt Szabo, 18 december 2013

Maxwell Keyte, Zsolt Szabo

Aanhoudende verhalen over fraude, bijvoorbeeld met toeslagen, ondergraven het solidariteitsbeginsel. Gelukkig groeit het instrumentarium waarmee fraude is te bestrijden op een integrale en op preventie gerichte manier, zoals Fraudemanagement van Capgemini.

lees meer

Meer doen met minder investeringen in IT

door: Co van Leeuwen, Zsolt Szabo, 9 oktober 2013

Co van Leeuwen / Zsolt Szabo

Gemiddeld 71 procent van het IT-budget gaat op aan beheer en onderhoud van bestaande applicaties. Maar het is gewoon mogelijk het ICT-landschap toekomstvast te houden en toch 50 procent van het budget aan te wenden voor de benodigde vernieuwingen. Capgemini weet hoe.

lees meer

IT dient het gemak – én de strategie

18 juli 2013

Capgemini-logo

Er ontstaat een nieuw speelveld rond de keuzes die overheden maken bij de aankoop van IT. ‘Business’ en IT zullen meer dan voorheen gaan partneren en zich op de strategische waarde van IT richten.

lees meer