partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Centric

Centric-logo

Centric is al jarenlang een stabiele partner voor de lokale overheid. Onze gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening zorgen ervoor dat overheden zich op hun kerntaken kunnen richten. Centric onderscheidt zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen, zoals belastingheffing en -inning, burgerzaken, salarisadministratie en werk, inkomen & zorg. Samen met onze klanten creëren we duurzame oplossingen die bijdragen aan het behalen van hun doelstellingen.


Centric omarmt Leveranciersmanifest Open Standaarden

27 november 2015

Op 19 november heeft Centric tijdens het ECP-congres het vernieuwde leveranciersmanifest Open Standaarden ondertekend. Het gebruik van open standaarden is een essentieel onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid.

lees meer

Uw inwoners centraal geïnformeerd over hun leefomgeving

16 november 2015

Als gemeente wilt u inwoners eenduidig informeren over wat er speelt in hun directe leefomgeving. In geval van calamiteiten als een uitslaande brand, maar ook bij hoge waterstanden of milieuverontreiniging. Met het Omgevingsdashboard van Centric toont u alle relevante omgevingsinformatie in één centraal, online platform.

lees meer

Centric ondertekent manifest voor veilige software

13 november 2015

Centric heeft als eerste leverancier van productsoftware het manifest Grip op Secure Software Development (SSD) ondertekend. Ook heeft Centric het samenwerkingsconvenant van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) ondertekend en treedt hiermee toe als kennispartner.

lees meer

Groningse gemeenten trekken samen op in transformatie jeugdhulp

11 november 2015

Gemeenten geven zelf invulling aan hun nieuwe verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. In Groningen werken alle 23 gemeenten strategisch samen in de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) om de stelselwijziging tot een succes te maken. En samenwerken heeft zo zijn voordelen, weet directeur Grietje Kalfsbeek.

lees meer

Van GWS4all naar nieuwe Suites voor het Sociaal Domein

6 november 2015

Het sociaal domein is in beweging en dat vraagt om ondersteuning die meebeweegt. In 2010 startte Centric met een innovatieprogramma voor haar softwareoplossingen voor het sociaal domein. Nu dat programma is afgerond, nemen we afscheid van de naam GWS4all.

lees meer

Centric meest aanbevolen full-scope outsourcingspartner 2015

22 oktober 2015

Op dinsdag 6 oktober presenteerde IT-onderzoeksbureau Giarte de resultaten van zijn jaarlijkse benchmarkstudie. Centric is met een score van 91% de meest aanbevolen full-scope IT-uitbestedingspartner.

lees meer

Reactie Centric op onderzoek NRC Handelsblad en Reporter Radio

17 oktober 2015

Afgelopen donderdag zijn we door Huub Floor (Reporter Radio) en Derk Stokman (NRC Handelsblad) gevraagd om te reageren op de uitkomsten van het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd naar de gemeentelijke ICT-markt en de ervaringen van gemeenten met hun softwareleveranciers.

lees meer

Lokale overheden tevredener over dienstverlening Centric

15 oktober 2015

De tevredenheid van lokale overheden over de dienstverlening van Centric is de afgelopen twee jaar gegroeid. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van de GV Centric, waaraan ook dit jaar weer veel klanten hebben meegewerkt.

lees meer

Gemeenten pakken door op standaardisering dienstverlening

14 oktober 2015

Strategische Conferentie van de GV Centric

Om midden in de digitale samenleving te blijven staan, moeten gemeenten de komende jaren samenwerken aan gestandaardiseerde dienstverlening. Die boodschap klonk vorige maand eensgezind tijdens de jaarlijkse Strategische Conferentie van de GV Centric.

lees meer

Stakeholders bepalen het succes van ICT-projecten

Weet wie ze zijn en neem ze serieus!

door: Alwin Kohlbrugge, 9 oktober 2015

Alwin Kohlbrugge

In het voorjaar schreef collega Sander de Graaf in Binnenlands Bestuur een inspirerende blog over hoe meer soft skills het succes van ICT-projecten bij de overheid bepalen. Zijn oproep – meer vrouwen in de ICT – ondersteun ik van harte en wil ik, vanuit mijn expertise, aanvullen met de oproep meer aandacht te besteden aan stakeholdermanagement. Maar de échte sleutel tot succes? Dat is het goed managen van alle stakeholders binnen een ICT-project, vanuit de menselijke factor.

lees meer