partnermenu

zoeken binnen de website

Projectpagina Gamechangers


Met de informatiekundige visie Common Ground zijn gemeenten gezamenlijk hun digitale dienstverlening aan het opbouwen. Dat leidt tot een grote rolverschuiving voor de overheid: we moeten met verschillende partners samenwerken in een ecosysteem aan applicaties die door verschillende partijen worden ontwikkeld. Wat betekent dat in de praktijk?

Deze serie is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG Realisatie, Dimpact en iBestuur.

Verbeterkansen voor de aanbestedingspraktijk

door: Pieter Verbeek, 16 februari 2023

door: Pieter Verbeek

Bij open werken hoort een nieuwe manier van aanbesteden. We moeten toe naar een open dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hoe kunnen we ‘het aanbestedingsproces’ verbeteren? De Quick Scan van de VNG en NLdigital biedt verbeterkansen. Want er zit nog veel ongemak tussen gemeenten en marktpartijen in de huidige aanbestedingspraktijk.

lees meer

Open werken in de praktijk

door: Pieter Verbeek, 21 december 2022

door: Pieter Verbeek

De overheid moet open werken omarmen. Een aantal gemeenten heeft de stap al genomen. Wat levert dat op in Enschede en Horst aan de Maas? En hoe krijg je de ambtenaren mee in deze nieuwe manier van werken? “Hergebruik biedt zoveel voordelen voor gemeenten, maar nog lang niet iedereen zien dat.”

lees meer

Open source werken; wat houdt ons nog tegen?

door: Pieter Verbeek, 5 december 2022

door: Pieter Verbeek

Binnen de overheid worden de uitgangspunten van open source inmiddels breed gedeeld. Gemeenten kijken hoe ze de principes van Common Ground invoeren, en het Rijk bewees tijdens de coronapandemie met de CoronaMelder app hoe je onder grote druk een oplossing open ontwikkelt. Wat betekent open source werken precies voor de overheid? En, belangrijker, wat houdt ons nog tegen?

lees meer

Wie pakt de regie in Common Ground?

door: Pieter Verbeek, 20 oktober 2022

door: Pieter Verbeek

Nieuwe vormen van samenwerking veranderen ook het ecosysteem waarin partijen bouwen aan digitale diensten. Common Ground opent de weg naar een open source platform ecosysteem. Maar wie speelt daar welke rol? Wie neemt de lead? We spreken met Jack Lenting (Dimpact) en Giovanni Wouters (gemeente Gemert-Bakel).

lees meer

Common Ground vraagt om volwassen opdrachtgeverschap

door: Pieter Verbeek, 22 september 2022

door: Pieter Verbeek

Het nieuwe model van werken van Common Ground zet niet de opdrachtnemer, maar de opdrachtgever ‘in the lead’. Ook het rapport van PBLQ van afgelopen zomer pleit voor meer sturing. Wat betekent dat voor de marktpartijen, de leveranciers? Die zien in het platform ecosysteem van Common Ground juist kans om meer en beter samen te werken met de overheid.

lees meer

De potentie van Signalen: vijf miljoen meldingen per jaar

17 augustus 2022

Signalen is het proces- en taaksysteem, van, door en voor gemeenten voor het effectiever en klantvriendelijker afhandelen van meldingen uit de openbare ruimte. Signalen is op initiatief van de gemeente Amsterdam ontwikkeld en wordt inmiddels door acht andere gemeenten gebruikt. Samen bedienen zij ruim 2 miljoen inwoners en handelen zij jaarlijks meer dan 600.000 meldingen af.

lees meer

Podcast Gamechangers #2: Common Ground en digitaal leiderschap

21 juli 2022

Samenwerking op technisch niveau is belangrijk, maar hoe zit het met de bestuurscultuur als het gaat over zo’n majeure digitale transformatie als Common Ground? Martiene Branderhorst, algemeen directeur gemeente Den Haag: “Het gaat om ‘willen’ (doelen bepalen), daarna om ‘kunnen’ (hebben we de mensen in huis) en tenslotte om ‘mogen’ (ethische waarden).”

lees meer

Meer vertrouwen tussen overheden dankzij Common Ground

door: Pieter Verbeek, 29 juni 2022

door: Pieter Verbeek

De digitalisering van de maatschappij en overheid vraagt om een andere manier van werken. Overheden moeten meer samenwerken om maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren. Ook met uitvoeringsorganisaties zoals Kadaster. Wat hebben Common Ground en Public Ground hen te bieden? Een gesprek met Frank Tierolff en Marcel Reuvers.

lees meer

Common Ground in de praktijk: eerst zien dan geloven?

door: Heleen Hupkens, 16 maart 2022

door: Heleen Hupkens

Diverse overheidsorganisaties zetten de uitgangspunten van Common Ground om naar concrete projecten en applicaties. “Omdat we geloven in deze nieuwe informatiekundige visie, omdat we kunnen profiteren van elkaars werk en ervaringen en omdat we ontwikkelde applicaties mogen inzetten voor eigen gebruik.” Voorbeelden van ontwikkelde applicaties in praktijk.

lees meer

Podcast Gamechangers: De ontwikkeling van een platform ecosysteem

door: Redactie iBestuur, 7 maart 2022

door: Redactie iBestuur

Deze podcast gaat over nut en noodzaak van een nieuwe, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens bij de overheid. Is de ontwikkeling van een platform ecosysteem de juiste weg? De ontwikkeling naar common ground is hiervan een goed voorbeeld. Als informatiebron en als platform voor concrete toepassingen.

lees meer

  • 1
  • 2