partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina VNG Realisatie

partnerpagina vng realisatie

Zevende week van Grip op informatie

1 maart 2023

‘Van 13 tot en met 20 april 2023 organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten en andere overheidsorganisaties de Zevende Week van Grip op Informatie. De webinars van Grip op Informatie staan allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.

lees meer

Een digitale replica van je gemeente: waarom?

door: Karina Meerman, 16 februari 2023

Rotterdam bouwt een digitaal platform waarop ze een digital twin van de stad wil aanbieden. Wat betekent dat, waarom wil een stad dat en moet iedere gemeente dit gaan doen? Het Kennisnetwerk Data en Samenleving (VNG) interviewde Roland van der Heijden, programmamanager Digitale Stad Rotterdam.

lees meer

Kiezen voor de Cloud: ja/nee?

14 februari 2023

Digitalisering is explosief gegroeid: dat vraagt onder andere flexibilisering in opschaling, meer kennis van beheer, hogere eisen aan beveiliging. Steeds meer gemeenten besteden hun software- en infrastructuurbeheer uit aan clouddienstverleners. Hoe maakt u de keuze voor de Cloud? En hoe kan VNG daarbij van dienst zijn?

lees meer

Bredata: masterplan voor digitalisering met menselijke maat

1 februari 2023

Breda wil in 2030 nationaal en internationaal vooroplopen en excelleren als een stad waar de menselijke maat van digitalisering centraal staat. Daartoe is een masterplan digitalisering bedacht: Bredata. Marieke Beekers is verbindingsmaker bij de gemeente Breda en kwartiermaker voor Mindware. “Met mindware geef ik invulling aan die menselijke maat van digitalisering.”

lees meer

Onderzoek uitfasering UWV-portaal voor Gemeenten

31 januari 2023

Vanaf 1 januari 2026 is het UWV-portaal voor Gemeenten niet langer beschikbaar. Dit betekent dat gemeenten en samenwerkingspartners vanaf dan geen toegang meer hebben tot de functionaliteiten achter het UWV-portaal. Met UWV is onderzoek gedaan de impact van uitfasering die het startpunt vormt voor een plan van aanpak.

lees meer

Haal Centraal: beter, sneller en goedkoper basisgegevens uitwisselen

door: Pieter Verbeek, 11 januari 2023

Per 1 januari is het programma Haal Centraal afgerond. Het programma heeft API’s ontwikkeld voor overheidsorganisaties, waarmee ze rechtstreeks basisgegevens bij landelijke registraties kunnen bevragen. De regie- en beheerorganisatie wordt de komende periode verder ingericht. De komende jaren staan in het teken van het gebruik door bij overheden.

lees meer

Ambassadeurs voor de Wet Open Overheid (Woo)

16 december 2022

Dit najaar zijn oud-burgemeesters Peter de Baat en Bert Bouwmeester gestart als ambassadeurs voor de Wet Open Overheid (Woo). Met een ronde langs gemeenten in ons land willen ze de voortgang van de invoering van de nieuwe wet significant helpen versnellen en het bestuurlijk bewustzijn over een transparante overheid vergroten.

lees meer

Nieuw: Trendrapport Informatiesamenleving

13 december 2022

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 van de VNG is uit. Hierin leest u onze analyse van de belangrijkste nieuwe technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke impact. Zoals de dreiging van desinformatie en deepfakes, de toekomst van de digitale ruimte en de staat van onze digitale veiligheid.

lees meer

ENSIA verantwoordingsmethodiek viert eerste lustrum

door: Karina Meerman, 12 december 2022

ENSIA bestaat vijf jaar. De Eenduidige Normatiek Single Information Audit is het middel waarmee gemeenten zich tegenover gemeenteraad en rijksoverheid verantwoorden over hun informatiebeveiliging. Wat heeft ENSIA opgeleverd in zijn prille bestaan? En waar mag de aandacht op liggen voor het volgende lustrum?

lees meer

‘Duidelijke taal hoort bij goed zorgen voor je inwoners’

door: Pieter Verbeek, 28 november 2022

Communicatie richting inwoners en ondernemers is lang niet altijd duidelijk genoeg. VNG startte afgelopen februari met het project Duidelijke Overheidscommunicatie. Hoezeer dit leeft bij gemeenten, bleek wel uit het grote aantal gemeenten dat zich aansloot bij het project en zelf actief aan de slag is gegaan met duidelijke communicatie.

lees meer