Ministerie BZK

Ministerie BZK
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
070 426 64 26
Over Ministerie BZK

Over het ministerie van BZK

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

  • 1
  • 2