zoeken binnen de website

tag: ambtenaar

24 november: Keukentafelsessie #5 over 'Falende IT-architectuur'

door: Redactie iBestuur, 16 november 2022

Op 24 november organiseren we de vijfde Keukentafelsessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Deze keer echter niet met Arre Zuurmond zelf; hij is herstellende van een ziekteperiode. Hij heeft Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie, bereid gevonden om het tafelvoorzitterschap voor hem waar te nemen.

lees meer

24 november: Keukentafelsessie #5 'Falende IT-architectuur'

door: Redactie iBestuur, 1 november 2022

Op 24 november organiseren we de vijfde Keukentafelsessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Deze keer echter niet met Arre Zuurmond zelf; hij is herstellende van een ziekteperiode. Hij heeft Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie, bereid gevonden om het tafelvoorzitterschap voor hem waar te nemen.

lees meer

29 september: Keukentafelsessie #4 'De werkplek van de toekomst'

7 september 2022

Op donderdag 29 september organiseren we de vierde in een reeks keukentafelsessies met Arre Zuurmond, de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Dit keer over de werkplek van de toekomst. Dat is vooral een digitale werkplek: een samenspel van devices, technologieën, software en bijbehorende tools. Is de overheid hier klaar voor?

lees meer

29 september: Keukentafelsessie #4 over 'De werkplek van de toekomst'

13 mei 2022

Op donderdag 29 september organiseren we de vierde in een reeks keukentafelsessies met Arre Zuurmond, de regeringscommissaris Informatiehuishouding. Dit keer over de werkplek van de toekomst. Dat is vooral een digitale werkplek: een samenspel van devices, technologieën, software en bijbehorende tools. Is de overheid hier klaar voor?

lees meer

Deskundigheid terug

door: Marens Engelhard, 27 mei 2021

De complexiteit en volumes van datastromen zijn hard toegenomen. Betere IT, ingericht door mensen die het primaire proces van binnen­uit kennen helpt. Meer besef van het belang van informatie­beheer voor democratische verantwoording helpt ook. Maar basisvoorwaarde is het terugbrengen van menskracht en deskundigheid naar het primaire proces.

lees meer

Rijksbedrijfsvoering: focus verschuift van efficiency naar kwaliteit

door: Karina Meerman, 17 februari 2021

Stond jarenlang efficiëntie van de bedrijfsvoering centraal, nu is het tijd om te investeren in kwaliteit: noodzakelijk om de wendbaarheid en effectiviteit van de rijksdienst te verhogen. Dan wordt de dienstverlening nog beter en het geluk van de rijksambtenaren groter.

lees meer

Het onzichtbare archief in de kelder

Future Lab

door: Martine Hemstede, 4 februari 2021

De overheid is de grootste data-industrie van ons land. Data en informatie zijn immers onmisbaar voor het maken van goed beleid en het beantwoorden van maatschappelijke vragen. Maar de overheid kan die stroom informatie maar moeilijk beheersen. Daarom zet zij in op het goed inrichten van data- en informatieprocessen. In twee digitale Future Lab werkateliers hebben medewerkers van de overheid hun creativiteit losgelaten op de informatiehuishouding van de toekomst.

lees meer

Dag van de Actieve Openbaarmaking: over trots, kennisdeling en beren op de weg

Actieve openbaarmaking binnen de overheid

door: Frits de jong, 14 december 2020

Actieve openbaarmaking. Het is een nobel streven, maar wat betekent het in de praktijk? Hoe ga je als Rijksoverheid bijvoorbeeld om met de meer dan miljard mails die je jaarlijks te verstouwen krijgt? En wat is straks de rol (en de kracht) van de Woo (de Wet open overheid)? Tijdens de Dag van de Actieve Openbaarmaking stonden dit soort vragen en issues centraal. Conclusie: er worden binnen de overheid flinke stappen gezet, maar er zijn ook nog de nodige beren op de weg. Een korte impressie van het ochtendprogramma.

lees meer

Digitale inclusiviteit, hoe dan?

door: Marlène Geskes, 30 november 2020

Iedereen, ook bij de overheid, moet niets anders willen dan alles weten, willen ontwikkelen en alles digitaal willen.

lees meer

Proactieve publieke diensten

door: Nitesh Bharosa , 12 november 2020

Proactieve dienstverlening: een overheid die niet afwacht, maar actief op zoek gaat naar vragen en oplossingen. Gaaf, toch?

lees meer

Alone

door: Evert-Jan Mulder, 4 november 2020

Er is een goede remedie om al het chagrijn en deprigevoelens van de kantoorisolatie af en toe te vergeten: Alone.

lees meer

Digitale participatie

door: Paul Ruijgrok, 29 september 2020

In deze tijd van corona participeren we voornamelijk digitaal. Dat vraagt ook van ambtenaren een andere aanpak.

lees meer

Gemeente Den Haag introduceert 1,5 meter IT-dashboard

9 september 2020

Bij de gemeente Den Haag werkt een groot deel van de medewerkers vanuit huis, en dat blijft voorlopig ook zo. Maar voor de collega’s die wel op kantoor werken, moet het veilig zijn. De gemeente heeft daarom haar kantoorlocaties aangepast voor werken op 1,5 meter afstand en werkplekken gemarkeerd als ‘toegestaan’ of ‘niet-toegestaan’. Via een geavanceerd dashboard wordt centraal bijgehouden of er niet te veel mensen op kantoor aanwezig zijn en kan waar nodig bijgestuurd worden.

lees meer

Persona non grata?

door: Marijke Abrahamse, 26 augustus 2020

Als overheid hebben we doelen en doelgroepen. Een ongerichte analyse of een archetype creëren is niet per se de beste aanpak.

lees meer

Huh, vijfde innovatietijdperk?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 10 juli 2020

Het mooie van systeeminnovaties is dat niet één organisatie de lead heeft. Het ecosysteem zelf vervult de centrale rol.

lees meer

Met gezamenlijke standaarden administratieve lasten aanpakken

Ketenbureau i-Sociaal Domein uitgelicht

door: Koen Geijzers, 17 juni 2020

‘Geld en tijd naar de zorg, niet naar administratie en controle.’ Met dit gemeenschappelijke belang werken gemeenten en zorgaanbieders nauw samen aan het terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein. Door ontmoeting, dialoog en in co-creatie ontstaan steeds meer gezamenlijke standaarden voor administratieve processen. Ze geven duidelijkheid, leiden tot minder regeldruk en lagere uitvoeringslasten. In die processen is ook een rol weggelegd voor Pleio.

lees meer

Het antwoord luidt: '42'

door: André Huykman, 7 mei 2020

Zonder echte, eerlijke en juiste vraag blijft elke antwoord een onnavolgbare uitkomst. Ook bij datagestuurd werken.

lees meer

Financials decentrale overheden bundelen kennis en ontwikkelen eenduidige richtlijnen

Commissie BBV uitgelicht

door: Koen Geijzers, 14 april 2020

Decentrale overheden (gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen) hebben eigen verslaggevingsregels. Deze wijken af van het bedrijfsleven, het onderwijs of bijvoorbeeld de zorg. De verschillen leiden bij betrokken financials tot vragen wanneer ze begrotingen en jaarstukken opstellen. Commissie BBV bundelt de kennis en ontwikkelt een eenduidige, praktische uitleg. Het samenwerkingsplatform Pleio ondersteunt bij de samenwerking óver grenzen van de afzonderlijke organisaties heen.

lees meer

Thuiswerkblog #9 - Zoom uit

door: Diederik van Leeuwen, 9 april 2020

Het Nederlandse kabinet wil apps inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Maar hoe betrouwbaar zijn die apps en hoe veilig de data die daarmee worden gedeeld? Een brede gelegenheidscoalitie heeft tien punten opgesteld waaraan dergelijke corona-locatie-app zouden moeten voldoen.

lees meer

Thuiswerkblog #8 Hoe smaakt de koffie?

door: Diederik van Leeuwen, 7 april 2020

De coronacrisis maakt duidelijk dat thuiswerken steeds normaler wordt, inclusief de voors en tegens. Het nadeel van thuiswerken is dat we onze collega’s missen (maar niet onze managers!), het voordeel is dat de koffie thuis beter is. De grote vraag is wat er gaat gebeuren als we terugkeren naar kantoor? Blijven we dan (deels) thuiswerken?

lees meer

Thuiswerkblog #7 InformatieThuishouding

door: Diederik van Leeuwen, 2 april 2020

Ook al werken we als ambtenaar nu massaal vanuit huis, het is en blijft van cruciaal belang dat informatie veilig, vindbaar en duurzaam wordt opgeslagen. Dat betekent onder meer dat je, ook in je thuissituatie, vast moet leggen welke stappen je zet en geen informatie moet weggooien. RDDI heeft een aantal richtlijnen en tips op papier gezet.

lees meer

Thuiswerkblog #6 - Be safe

door: Diederik van Leeuwen, 31 maart 2020

Thuiswerken houdt ook in dat je in je privé-omgeving de beveliging van je computer, laptop en andere devices op orde moet hebben. Je moet je realiseren dat de microfoon, camera en speaker niet de enige sensoren zijn in je smartphone. Dus ook al staat het geluid of de camera uit, de smartphone kan nog steeds ‘horen’ wat je zegt of doet.

lees meer

Thuiswerkblog #5 - De coronadip

door: Diederik van Leeuwen, 26 maart 2020

Thuiswerken betekent ook schipperen tussen zakelijk en privé. Iedereen snapt dat je in deze tijden niet geheel productief bent, maar verwacht wel toch de volle aandacht op het moment dat je gebeld wordt. “Bedenk een goede oneliner voor als je even offline moet of plots de thuisbezorgboodschappen gaat aannemen.”

lees meer

Thuiswerkblog #4 - Persoonlijk digitaal leiderschap

door: Diederik van Leeuwen, 24 maart 2020

Van onze leiders/bazen verwachten wij dat zij het voortouw nemen in grote vraagstukken en transities. Dat zij onder andere een visie neerzetten en een veilige werkplek creëren. Maar de baas mag ook wat verwachten van zijn medewerker: persoonlijk digitaal leiderschap. Deze lock-in periode leent zich daar bij uitstek voor.

lees meer

Nog veel te leren!

door: Marijke Abrahamse, 24 maart 2020

Als ‘een leven lang leren’ het uitgangspunt is, zijn en blijven we allemaal leerlingen. En dus moeten we bijblijven!

lees meer

Thuiswerkblog #3 - Oplosding

door: Diederik van Leeuwen, 20 maart 2020

Het thuiswerken is in deze tijd voor veel ambtenaren synoniem aan het werken in de cloud. Daar kleven risico’s aan. Want ook al is een applicatie AVG-proof, dan wil dat nog niet zeggen dat er geen risico is op een datalek door verkeerd gebruik. Het heeft ook een goede kant, want stilaan maken we de stap van thuiswerker naar datawerker.

lees meer

Mn zkt afk.

door: Tom Bolsius, 16 januari 2020

‘Kan iemand GS uitleggen dat er geen ZZS’s zijn gemeten in de MRA?’ Afkortingen?? Het is tijd voor actie! Z.s.m.

lees meer

Open source als hulpmiddel voor de overheid

door: Koen Geijzers, 14 januari 2020

Voeling houden en met je doelgroep in verbinding zijn. Weten wat er speelt, groepsgewijs kunnen beantwoorden van vragen, voorzien in extra informatie en kunnen doorpraten in kleinere verbanden. Opensourcetoepassingen maken deze werkvormen mogelijk en heffen de afhankelijkheid van één leverancier op. Nu open source steeds meer volwassen wordt, neemt de inzet en het aantal gebruikers alleen maar toe. Ook bij stichting Pleio, één van de pioniers.

lees meer

De Raakvlakmanager

door: Seger de Laaf, 29 oktober 2019

Het unieke vermogen van de overheid om zelfs de simpelste zaken ingewikkeld te maken, uit zich ook in functietitels.

lees meer

Eigen verantwoording

door: Marlène Geskes, 21 oktober 2019

De beveiliging van ICT-systemen bij organisaties is vakwerk. Dat betekent niet dat gebruikers niets kunnen doen.

lees meer

“Zeer bewust zeer onbekwaam”

Jan van Ginkel over de overheid in digitale transformatie

door: Peter Mom, 17 oktober 2019

Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland en aldaar concerndirecteur, doet veel met passie, zegt hij, maar nadenken over en aandacht vragen voor de ethische kant van ver doorgevoerde digitalisering brengt hem tot ‘vlammen van binnen’. Het is een zoektocht, complex en urgent.

lees meer

Léveren

door: Jan van Ginkel, 24 september 2019

Het is tijd. Tijd voor een gepaste ‘geseling’ van ambtenaren, vooral bedoeld om te zien of er vlees op de botten zit.

lees meer

Onbegonnen werk?

door: Marlène Geskes, 17 september 2019

Thuis kunnen de meesten van ons goed overweg met digtale zaken, maar op het werk is dat vaak opeens lastig.

lees meer

Wat is de impact op IT-uitbesteding?

Nieuwe rechtspositie ambtenaren:

door: Peter van Schelven , 26 augustus 2019

Al jaren is de Haagse politiek er stevig mee bezig: het streven om de arbeidsrechtelijke status van het overgrote deel van het ambtenarencorps zoveel mogelijk gelijk te stellen met die van werknemers uit de private sector. Over enkele maanden gaat dat lukken.

lees meer

25 miljoen

door: Tom Kunzler, 24 mei 2019

Er ligt te veel werk op het bordje van Kamerleden en hun ondersteuners. Dus wordt het tijd voor extra steun. Wie helpt?

lees meer

Beleid vs. uitvoering

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 april 2019

De afstand tussen beleid en uitvoering is vaak erg groot, waarbij ieder vanuit de eigen wereld én werkelijkheid opereert.

lees meer

Jargonalarm

door: Pascale Georgopoulou, 10 januari 2019

Wie gebruikt in zijn teksten geen jargon? Ambtenaren doen dat zeker, maar het de kop indrukken is een verloren strijd.

lees meer

Een nieuw verhaal, een nieuwe vorm

Afscheid van ambtenaar 2.0

door: Marie Louise Borsje, 8 november 2018

Na tien jaar gaat er een strik om Ambtenaar 2.0, het platform voor de ambtenaar 2.0. Ooit begonnen als blogsite, groeide het uit tot een breed multimediaal platform. Maar de razendsnelle ontwikkelingen in de informatie-technologie vragen om een nieuwe beweging. “Ambtenaar 2.0 mag dan stoppen, het nadenken over vernieuwing houdt natuurlijk nooit op.”

lees meer

Een ambtenaar is geen burger!

door: Victor Zuydweg, 6 november 2018

Het is voor de handliggend en makkelijk om eigen ervaringen te gebruiken bij het ontwerpen en realiseren van dienstverlening. Maar het is tegelijkertijd een valkuil.

lees meer

Ik word directeur

door: Seger de Laaf, 2 augustus 2018

Het woord burgerpanel kan écht niet meer. Laat, net zoals TenderNed deed, je gebruikers gewoon beslissen. Waarom dat moet? Als overheid hebben wij de wijsheid niet in pacht. Daarom!

lees meer

Sociaal sentiment in je eigen stad

Narrowcasting in Groningen en Amersfoort:

door: Monique van Kaam, 1 augustus 2018

Op beeldschermen kijken hoe het sentiment op social media is over jouw organisatie of in realtime zicht hebben waar gevaar dreigt bij evenementen. Hoe cool is dat? Bij steeds meer gemeenten is narrowcasting het toverwoord, maar hoe magisch is het eigenlijk?

lees meer

Management by walking away

door: Bas Linders, 25 juli 2018

Van topambtenaren wordt verwacht dat zij om de zoveel jaar een andere post bekleden. Maar gaat het beleid om topambtenaren te laten rouleren niet ten koste van de inhoud?

lees meer

Klappen van de zweep

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 mei 2018

Als we het hebben over (goed) leiderschap dan gaat het al snel over werken vanuit een visie (het ‘waarom?’), weten wat de stip op de horizon is en zelf laten zien wat er mogelijk is.

lees meer

Ynnovate, een creatieve manier van innoveren

door: Tim Aarts, 4 mei 2018

Innovatie is hot. Dat blijkt uit het feit dat innoverend vermogen steevast in de top 10 van eigenschappen van succesvolle organisaties staat. Maar hoe zorg je er nu voor dat jouw organisatie daadwerkelijk innovatiever wordt? In Den Haag en Zwolle doen ze dat vaak met de methode Ynnovate.

lees meer

Bedrijfsleven verplicht

door: Seger de Laaf, 27 maart 2018

Overheidsambtenaren moeten binding houden met het bedrijfsleven. Al was het alleen maar omdat je daar leert dat er voor vrijwel iedere oplossing een probleem is.

lees meer

Ambtenaren liken massaal online platform Pleio

door: Jet van Eeghen , 5 februari 2018

Een online platform waar ambtenaren ook over de grenzen van hun eigen club met elkaar kunnen debatteren en van elkaar kunnen leren. Het begon klein, als initiatief van een paar ambtenaren; inmiddels heeft Pleio ruim 380.000 gebruikers. Het zou háást uit z’n jasje groeien. Om dat te voorkomen hebben de ontwikkelaars zelfs een kijkje genomen bij de Canadese evenknie van Pleio.

lees meer

Wilt u even tekenen?

door: Tim Aarts, 14 augustus 2017

Online val je zonder plaatje of video niet meer op. Algoritmes plaatsen berichten met visuals nu eenmaal hoger op de tijdlijn. Maar ook in de vergaderzaal neemt visueel communiceren een hoge vlucht. Steeds vaker via visual quotes.

lees meer

Vrije kennis voor iedereen

Wat overheidsorganisaties aan Wikipedia kunnen bijdragen

door: Daniëlle Jansen, 15 november 2016

Iedereen die online op zoek is naar informatie kent Wikipedia wel. In heel veel zoekresultaten verschijnt de online encyclopedie bovenaan. Maar als overheidsorganisatie kun je ook zelf bijdragen aan de Nederlandse Wikipedia. Hoe kun je als ambtenaar een bijdrage leveren?

lees meer

Ambtenaar wordt ZZP’er

door: Asha Grave, 28 september 2016

De opkomst van plaats- en tijdonafhankelijk werken, in combinatie met nieuwe technologie als blockchain, leidt op den duur tot een herbundeling van werkzaamheden en lossere dienstverbanden. Ook bij de overheid.

lees meer

Beleid als wedstrijd

Draagvlak creëren bij het oplossen van een vraagstuk

door: Tim Aarts, 17 augustus 2016

Iedere beleidsmedewerker kent het wel: een vraagstuk waarop je niet echt een goed antwoord kunt vinden. Het uitschrijven van een wedstrijd kan een oplossing zijn. De winnaar krijgt dan betaald voor zijn idee. Maar hoe pak je het aan en wat zijn de voor- en nadelen?

lees meer

De robots komen eraan!

door: Daniëlle Jansen, 5 februari 2015

Aan het begin van de negentiende eeuw vernielden kwade Engelse ambachtslieden weefgetouwen en spinmachines in fabrieken. Ze waren bang dat deze machines hun werk zouden overnemen. Tweehonderd jaar later is de robot de kwade genius die ons werkeloos thuis achter de geraniums laat zitten. Is er nog hoop?

lees meer

Open Source Prothese

door: Dirk Jan van der Wal, 5 februari 2015

Eerder dit jaar kwam het UMC in Utrecht uitgebreid in het nieuws met de vervanging van een schedel door een 3D-geprinte schedel. Niet iets om direct thuis te proberen. Of misschien toch wel? De e-NABLE community laat zien dat er met 3D- printtechnieken en open source deuren open gaan die anders gesloten zouden blijven.

lees meer

Vier jaar Pleio. En nu?

door: Davied van Berlo, 26 januari 2015

Pleio is nog lang niet klaar en de mooiste resultaten liggen nog in de toekomst. Wie wil daar nu niet bij zijn? In dat geval heb ik goed nieuws: er is zo juist een vacature vrijgekomen!

lees meer

Vette cheque voor het Glazen Huis

door: Marieke Vos, 24 december 2014

Nu moeten de serieuze ambtenaren hard aan het werk voor de volgende fase: het werven van vrijwilligers voor de 148 aangemelde projecten.

lees meer

Ondernemen is netwerken: de hybride ambtenaar komt eraan

door: Marielle de Groot, 29 augustus 2013

Steeds meer ambtenaren willen hun vleugels uitslaan en hun werkgevers onderkennen het belang daarvan. Wat beweegt die ambtenaren en hoe komen ze aan werk in een flexibiliserende overheid?

lees meer

Pleio: verzamelaar of verbinder?

door: Davied van Berlo, 22 juli 2013

Door overheidsbrede oplossingen als Pleio verandert onze kijk op hoe de ICT van de overheid eruit kan zien. Dat roept echter ook vragen op. Hebben we straks nog maar één overheidssysteem?

lees meer

Voor de politiek of voor de samenleving?

door: Davied van Berlo, 1 juli 2013

Werk je als ambtenaar nu voor de politiek of voor de samenleving? Toen de overheid nog bestond uit heldere, hiërarchische kolommen was het antwoord op die vraag duidelijk…

lees meer

Interne discussie uitgelekt bij MinFin

door: Davied van Berlo, 25 april 2013

Interne online platformen als Yammer en Pleio maken het gemakkelijk om kennis uit te wisselen en organisatiebreed discussies te voeren. En om te lekken.

lees meer

De toekomst van Pleio

door: Davied van Berlo, 21 maart 2013

Hoe kunnen we samen het potentieel van Pleio maximaal benutten? Hoe richten we de besturing van Pleio het beste in? Pak jij je aandeel op in Pleio?

lees meer

War of the worlds

door: Fatou van den Hoff, 18 maart 2013

Ambtenaar 2.0 of 0.1, koploper of achtervolger, aanjager of afremmer, sociale media-adapt of criticus: het lijkt wel een war of the worlds. Wij tegen zij.

lees meer

De overheersende kleur was grijs

door: Fatou van den Hoff, 6 december 2012

Als een gemeentelijke topambtenaar tegen u zegt: “Over 10 jaar moeten we op sociale media zitten” wat denkt u dan? Waarschijnlijk denkt u dat ik een grap maak.

lees meer

Wij, de overheid

door: Davied van Berlo, 28 november 2012

De publieke zaak wordt steeds meer een cocreatie tussen overheid en samenleving. ‘Wij, de overheid’ geeft bestuurders en ambtenaren handvatten om aan die nieuwe rol invulling te geven.

lees meer

DLG: alleen intranet is niet genoeg

door: Davied van Berlo, 12 juli 2012

Een netwerkorganisatie heeft ook een netwerkomgeving nodig. Dienst Landelijk Gebied koos voor een combinatie van Rijksportaal en Pleio.

lees meer