tag: samen organiseren

Op weg naar een gemeentelijke app store

door: Edith van Gameren, 20 november 2017

De onlangs opgerichte Taskforce Samen Organiseren – een beweging van 388 gemeenten – wil werkprocessen samen laten ontwikkelen, en meer gezamenlijk inkopen. Immers: samen sta je sterker, zeker als opdrachtgever. Is dit het eigentijdse antwoord van gemeenten op de i-samenleving?

iBestuur Magazine 24

lees meer

- - - - -

Radicaal

door: Ingrid Hoogstrate, 18 oktober 2017

De collectieve Plus-1 gemeente is er voor inwoners en ondernemers, voor de mens in de informatiesamenleving. Dat is wel iets dat we te allen tijde in het oog moeten blijven houden.

lees meer

- - - - -

Plus 1-overheid?

door: Ingrid Hoogstrate, 4 september 2017

Gemeenten werken gezamenlijk aan de Plus 1-gemeente, een virtuele gemeente die wordt opgebouwd rondom thema’s. Wat als dat nu doorgroeit naar een Plus 1-overheid?

lees meer

- - - - -

Praktisch beginnen

door: Ingrid Hoogstrate, 5 juli 2017

Er komt veel op gemeenten af en de oude aanpak van prioriteren om alles behapbaar te maken, werkt niet meer afdoende. Gemeenten zullen anders moeten leren kijken en denken.

lees meer

- - - - -

ICT Rijk van Nijmegen groeit toe naar regionale informatiedienst

door: Marieke Vos, 3 juli 2017

Zes gemeenten in het Rijk van Nijmegen werken samen in hun IT. De ambitie is te groeien naar een regionale informatiedienst. Samenwerking levert gemeenten veel op, zo is hun ervaring. Wat directeur Anton van Gemert betreft, zou gemeentelijke samenwerking in het algemeen nog wel veel verder mogen gaan.

lees meer

- - - - -

Centrale macht in digitale samenwerking gemeenten

door: Peter Olsthoorn, 21 juni 2017

Gemeenten stemmen in met de oprichting van een College van Dienstverleningszaken met dwingende macht, plus een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering dat begint met een budget van 52 miljoen in 2018.

lees meer

- - - - -

'Makkelijker en beter als we het samen doen'

door: Marieke Vos, 9 maart 2017

Gemeenten zien veel op zich afkomen waar ze beter samen dan alleen een antwoord op kunnen vinden. Daarom willen ze meer samen organiseren. Pieter Jeroense, gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn: “Het wordt voor ons gemakkelijker en beter als we meer samen doen.”

lees meer