zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Waar zijn de grijstinten?

door: Indra Henneman , 1 juli 2020

Indra Henneman

Of het nu gaat om corona, klimaatverandering of gegevensuitwisseling: luisteren we wel echt goed naar elkaar?

lees meer

Investeer in innovatie

door: Christian Verhagen, 30 juni 2020

Christian Verhagen

Donkere wolken hangen boven de economie en dus moet nú geïnvesteerd worden in digitale innovaties binnen de overheid.

reacties: 1

lees meer

Gezichtsherkenning??

door: Walter van Holst, 29 juni 2020

Walter van Holst

Wat doet de overheid wanneer zelfs grote techreuzen als IBM, Amazon en Microsoft op de gezichtsherkenningrem trappen?

lees meer

De sound van Common Ground

door: Mariette Lokin, 26 juni 2020

Mariette Lokin

Is Common Ground een (zoveelste) ICT-hoofdpijndossier of is het écht een wendbaar vernieuwingstraject?

reacties: 4

lees meer

Open source by default?

door: Larissa Zegveld, 25 juni 2020

Larissa Zegveld

Open source by default klinkt leuk, maar het roept ook vragen op. Over bijvoorbeeld de effecten ervan op het ecosysteem.

reacties: 5

lees meer

Digitalisering als rode draad

door: Zsolt Szabo, 23 juni 2020

Zsolt Szabo

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat digitalisering meer dan ooit tevoren als ondersteunende factor kan worden gezien.

reacties: 1

lees meer

Aanbestedingsmuren

door: Marlène Geskes, 18 juni 2020

Marlène Geskes

Als overheden lopen we bij (Europese) aanbestedingen voortdurend tegen dezelfde muren op. Waarom willen we dat?

reacties: 5

lees meer

Verbind beleid en uitvoering

door: Hugo Aalders, 16 juni 2020

Hugo Aalders

Te vaak zijn beleid en uitvoering nog niet structureel met elkaar verbonden. Dat zou wel moeten. Dus werk aan de winkel!

reacties: 1

lees meer

Virtueel actief

door: Jan Willem Boissevain, 15 juni 2020

Jan Willem Boissevain

Terwijl in de afgelopen tijd onze fysieke bewegingsvrijheid werd beperkt, bloeide in korte tijd een nieuwe virtuele wereld op.

lees meer

Spieken tegen spieken

door: Menno Weij, 12 juni 2020

Menno Weij - SOLV

Mag je een tool inzetten om te zien of studenten spieken bij examens? ‘Nee’, zeggen studenten. ‘Ja’, zegt de rechter.

reacties: 1

lees meer

Responsible Innovation

door: Indra Henneman, 11 juni 2020

Indra Henneman

In hoeverre is het belangrijk om bij technische innovaties sociale waarden mee te wegen in het ontwerpproces ervan?

reacties: 1

lees meer

Zonder Google geen overheid

door: Seger de Laaf, 10 juni 2020

Hoe vaak schieten we niet met een mug op een olifant bij het zoeken naar overheidsinformatie? Gelukkig is er Google.

reacties: 4

lees meer

De opkomst van GovTech

door: Nitesh Bharosa, 9 juni 2020

Nitesh Bharosa

Wie digitalisering in de publieke sector observeert, ziet de opkomst van GovTech. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

reacties: 2

lees meer

Cybercrime in coronatijden

door: Larissa Zegveld, 8 juni 2020

Larissa Zegveld

Veiligheid is nooit af, het is een continu proces. Het is een soort wapenwedloop met steeds inventievere cybercriminelen.

lees meer

Het nieuwe overheidshandelen

door: Hugo Aalders, 4 juni 2020

Hugo Aalders

De afgelopen tijd hebben we een overheid gezien die anders lijkt te handelen dan we gewend waren. Erg verfrissend.

lees meer