Wat komt er na Nederland Distributieland?

door: Rob van de Velde, 5 oktober 2016

Rob van de Velde

De komende tijd draait het bij de digitalisering vooral om het optimaal verzamelen en gebruiken van data. En daar zijn wij goed in. De tijd is rijp voor Nederland Dataland.

lees meer

- - - - -

Sturen of verbinden?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 4 oktober 2016

De grote Albert Einstein waarschuwde ons er al tijden geleden voor: problemen moet je niet oplossen op het niveau waarop ze zijn ontstaan.

lees meer

- - - - -

Een wet of geen wet

door: Bas Eenhoorn, 29 september 2016

Afspraken over hoe we in de Wet GDI gaan regelen dat de overheid zich aan burger en bedrijfsleven als één overheid manifesteert, zijn er nog steeds niet.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Leeg geknepen

door: Brenno de Winter, 29 september 2016

Wederom verhoogt een gemeentelijke softwareleverancier de onderhoudstarieven opeens met exorbitante percentages. Maar de wal zal het schip keren.

reacties: 5

lees meer

- - - - -

Blockchain en smart grids

door: Ben van Lier, 28 september 2016

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Blockchain maakt een industrieel Internet of Things mogelijk waar je bijvoorbeeld energie kunt verhandelen via automatische decentrale besluitvorming.

lees meer

- - - - -

Collectivisering hoort erbij

door: Larissa Zegveld, 27 september 2016

Nee, KING gaat niet zelf software ontwikkelen. Maar we bundelen wel de vraag van gemeenten. En bij die collectivisering gaat het ook om bestaande omgevingen.

lees meer

- - - - -

Simplify or die

door: Seger de Laaf, 19 september 2016

Organisaties die vragen managen met systemen, managen effectief niets – behalve hun eigen werkgelegenheid. Zou onze democratische monarchie het anders kunnen?

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Moreel superieur

door: Peter Lievense, 15 september 2016

Peter Lievense

De Tweede Kamer ging akkoord met het wetsvoorstel dat zorgverzekeraars zonder toestemming van patiënten inzage geeft in hun medische dossiers. Om fraude op te sporen. Maar waar hebben we het dan over?

lees meer

- - - - -

14 september 1769

door: Bas Eenhoorn, 15 september 2016

Digitalisering is niet een op zich staande nieuwe automatiseringsronde. Zij raakt alle hoeken en gaten van de samenleving en de overheid moet verantwoordelijkheid nemen.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Vertragingstactiek rond Woo

door: Brenno de Winter, 15 september 2016

Hoe een vertragingstactiek het mislukken van Digitaal 2017 blootlegt. Informatie verdwijnt nog steeds in systemen waar zij niet makkelijk meer is te vinden.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

De ‘e’ wordt overbodig

door: Larissa Zegveld, 15 september 2016

Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft gelijk. Het wordt hoog tijd voor een samenhangende visie en aanpak van digitalisering. Zodat de ‘e’ in e-overheid straks weg kan.

reacties: 4

lees meer

- - - - -

Gemeente-apps weinig succesvol

door: Willem Pieterson, 14 september 2016

De mobiele wereld is volop in beweging en apps worden populairder en populairder. Maar hoe staat dat eigenlijk bij de overheid? Uit nieuwsgierigheid heb ik de proef op de som genomen en bij de 75 grootste gemeenten van Nederland gekeken of ze een app hebben en hoe vaak die app dan geïnstalleerd is (op Android).

mobility

reacties: 4

lees meer

- - - - -

Hoezee, verkiezingen!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 september 2016

Dirk Jan de Bruijn

De elektronische overheid is niet eens een thema voor de politieke partijen. Terwijl we toch in de richting zullen moeten van een systeemverandering.

lees meer

- - - - -

Goed, snel en goedkoop kan wél

door: Jan Willem Boissevain, 6 september 2016

Jan Willem Boissevain

Kwaliteit moet altijd de dominante sturingsvariabele zijn. Maar juist die variabele ontbreekt nog steeds in alle rapportages: wat is het effect?

lees meer

- - - - -

Veilig digitaal

door: Bas Eenhoorn, 1 september 2016

Als het om digitalisering gaat kabbelen onze bestuurders rustig door. Het wordt tijd dat in de komende kabinetsformatie geld wordt vrijgemaakt.

reacties: 1

lees meer