zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

One size fits all

door: Dirk-Jan de Bruijn, 4 juli 2016

Dirk Jan de Bruijn

Voor innovaties moeten we een compleet andere werkwijze omarmen: niet nóg meer details, kpi’s, dashboards en interne gremia.

lees meer

Aanbestedingsregels knellen niet

door: Jan Willem Boissevain, 1 juli 2016

Jan Willem Boissevain

Niet de aanbestedingsregels zelf knellen, maar de wijze waarop ze worden toegepast. De verhouding tussen overheid en leveranciers kan worden genormaliseerd.

lees meer

Vaart maken met digitale dienstverlening

door: Tjerk Venrooy, 29 juni 2016

We komen steeds verder met de opschaling van innovatieve projecten bij gemeenten. Twee zijn inmiddels zover dat ze een landelijke voorziening worden.

lees meer

Geen Pavlov-reacties, maar wel datadebat

door: Peter Olsthoorn, 27 juni 2016

Het heeft weinig zin om direct in een privacykramp te schieten als het gaat over big data en profilering door de overheid. Dat slaat het debat dood.

lees meer

Cyber-physical systems kunnen veiliger

door: Ben van Lier, 27 juni 2016

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Voor veilige ‘cyber-physical systems’ (internet of things) is wellicht gebruik te maken van blockchain-technologie.

lees meer

Blockchain: op de top van de hype cycle

door: Bas Eenhoorn, 23 juni 2016

Hoe lang we nog in hype-achtige discussies blijven hangen over blockchain? Ik denk dat we heel snel naar volwassenheid gaan.

lees meer

Laat ons een Tesla bouwen

door: Seger de Laaf, 22 juni 2016

Als één man drie bedrijfstakken binnen tien jaar compleet kan herordenen, dan kunnen wij IT toch ook geweldig maken? Daarvoor hoeven we alleen te strippen.

reacties: 6

lees meer

Sharing, caring and daring

door: Bas Eenhoorn, 9 juni 2016

‘Digitaal tenzij’ is niet meer een uitgangspunt van een paar betweters, het wordt gesteund door leiderschap met lef, bleek uit de Nederlandse inbreng in Europa.

reacties: 1

lees meer

Oplossing zoekt een probleem

door: Jan Willem Boissevain, 6 juni 2016

Jan Willem Boissevain

Technologische innovaties zijn veelbelovend. VR en IoT staan in de startblokken. Maar wat is de maatschappelijke relevantie?

lees meer

Veel bomen - weinig bos

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 juni 2016

Dirk Jan de Bruijn

Van lamp naar licht, van techniek naar toepassing; daar komt wel wat bij kijken. Een aantal stappen op een rij gezet.

reacties: 4

lees meer

Let op de leefwereld!

door: Bas Eenhoorn, 26 mei 2016

Vanuit het perspectief van de burger vernieuwingen aanpakken wordt steeds belangrijker. Het Digiprogramma pakt die trend op.

lees meer

Hoe voorkom je armoede?

door: Tjerk Venrooy, 24 mei 2016

De Ombudsman pleit voor meer ondersteuning van minder zelfredzamen in het schuldhulpverleningstraject. Het project Ondersteuning Schuldhulpverlening doet dat

reacties: 2

lees meer

Technology, networks and society

door: Ben van Lier, 19 mei 2016

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Dat mensen en objecten in wereldwijde netwerken worden verbonden zal een nog onbekende werkelijkheid openbaren waarvan wij de consequenties nu niet kunnen overzien.

reacties: 1

lees meer

IT kan het ook leuker maken

door: Peter Lievense, 19 mei 2016

Peter Lievense

Het valt niet mee om bestuurder te zijn op Verantwoordingsdag. En elke keer is het die IT weer die de pret bederft: nieuwe belastingwetgeving invoeren? Forget it!

lees meer

Gemeenten moeten websites archiveren

door: Mathieu Paapst, 13 mei 2016

Mathieu Paapst

21 procent van alle gemeenten laat na om zijn website conform de wettelijke eisen te archiveren. Daar bestaat geen geldig argument voor.

reacties: 3

lees meer