zoeken binnen de website

weblog

Inspiratie in de woestijn

door: Maarten Hillenaar, 8 mei 2014

Maarten Hillenaar

Een van de redenen om te stoppen als Rijks-CIO was het gevoel dat ik de laatste twee jaar te weinig tijd had besteed aan innovatie en dat graag in wilde halen. Ik ben naar Israël gegaan.

reacties: 3

lees meer

Investeren in een digitale overheid

door: Jan Willem Boissevain, 8 mei 2014

Boissevain, Jan Willem

Vraag aan Google: “Wat kost onze overheid?” en de antwoorden zijn: ‘Falende ICT kost overheid miljarden’ en ‘Mislukte projecten van de overheid kost ons miljarden per jaar’.

lees meer

Het mysterie van de miljarden

door: Dirk van Roode, 7 mei 2014

Dirk van Roode

Maar waar komen deze claims dan vandaan? Waarom baseert een hoogleraar in een interview met de Tweede Kamer zich op claims die de Rekenkamer nooit heeft gemaakt?

lees meer

Acht systeemfouten.

door: Swier Jan Miedema, 1 mei 2014

Swier Jan Miedema

Mede op verzoek van de voorzitter van de Kamercommissie ICT, de heer T. Elias, wil ik mijn vakbroeders en belanghebbenden duidelijk maken welke systeemverandering ik voorsta.

reacties: 1

lees meer

Functioneel ontwerp niet adequaat

door: Nicole Bodéwes, 1 mei 2014

Nicole Bodéwes

De Tijdelijke commissie ICT doet onder meer onderzoek naar het ICT-aanbestedingsbeleid van de overheid en besteedde daartoe zelf een onderzoek aan. Dat verliep niet vlekkeloos. Bepaald niet.

reacties: 1

lees meer

Tijdelijke commissie ICT: omzien in wrok?

door: Jan Willem Boissevain, 29 april 2014

Boissevain, Jan Willem

Succes van ICT-projecten blijkt uit toegevoegde maatschappelijke waarde. Een project is nog niet geslaagd als de aanbesteding leidt tot gunning en geen rechtszaken zijn aangespannen.

reacties: 1

lees meer

Is die samenwerking echt zo beroerd?

door: Henk Wesseling, 23 april 2014

Henk Wesseling

De overheid biedt vanaf 2017 al haar dienstverlening ook digitaal aan. Dat vereist verdergaande samenwerking. En juist over die mate van samenwerking zijn de klachten niet van de lucht.

reacties: 1

lees meer

Voorwaarts! En alles vergeten.

door: René Veldwijk, 22 april 2014

Waarom houden publieke organisaties zo van ICT terwijl het ene na het andere ICT-project mislukt? Een poging tot verklaring aan de vooravond van de hoorzittingen door de 2e Kamer.

reacties: 7

lees meer

Innovatie onderscheidt leider van volger

door: Dirk-Jan de Bruijn, 10 april 2014

Dirk-Jan de Bruijn

Digitalisering houdt zich niet aan de knip tussen rijk en lokale overheid. Maar ook niet aan de scheidingslijn tussen publiek en privaat. Of tussen burger en ondernemer.

lees meer

Contactadvertentie

door: Ellen Boschker, 3 april 2014

Ellen Boschker

Ik zoek contact. Om duidelijk te maken waar ik naar op zoek ben, kan ik beter eerst vertellen waar ik op afknap. Dat zijn organisaties en mensen die zich vastklampen aan wetten en regels.

reacties: 4

lees meer

Show it!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 maart 2014

Dirk-Jan de Bruijn

Het feit dat je minder bent gebonden aan je eigen tent, aan je afdeling, aan je eigen kamertje of bureau versterkt de roep om helderheid waar je dan wél bij hoort.

reacties: 1

lees meer

Oproep tot debat

door: Swier Jan Miedema, 18 maart 2014

Swier Jan Miedema

Wat is de juiste schaal en eenheid van besturing van het beleid van gemeenten inzake uitgaven aan ICT? En wat is de daarbij passende inrichting van de informatievoorziening?

reacties: 6

lees meer

Stem wijs

door: Evert-Jan Mulder, 12 maart 2014

Evert-Jan Mulder

De digitale overheid misstaat niet op de gemeentelijke politieke agenda. Blijkbaar begrijpen lokale politici dat niet, willen ze het niet begrijpen, of wordt het hen niet goed genoeg uitgelegd.

lees meer

Nogal Wiebes

door: Jan Willem Boissevain, 4 maart 2014

Boissevain, Jan Willem

De staatssecretarissen zijn de loopjongens in het kabinet. Zij zitten niet in de ministerraad en beheren toch de lastigste portefeuilles.

lees meer

Ambtenaar 404

door: Peter Lievense, 28 februari 2014

Peter Lievense

Te hard gereden op 30 september. Verhuisd naar de andere kant van het land op 7 oktober. Wijziging in het GBA op 10 oktober. CJIB stuurt op 15 oktober de Beschikking naar het oude adres.

lees meer