zoeken binnen de website

weblog

‘Digitaal monster’ en de menselijke maat

door: Peter Mom, 9 oktober 2013

Peter Mom

De digitale overheid brengt betere service en meer gemak, aldus de digitale overheid zelf. Maar de praktijk is anders. Het is een ‘digitaal monster’.

reacties: 5

lees meer

Baten en lasten

door: Peter Lievense, 3 oktober 2013

Peter Lievense

Ambtenaar 2.0, een ‘veilig’ lab zonder hiërarchie en harde beleidsdoelen, staat voor fundamentele vernieuwing van de overheid; bottom-up zeg maar. Dat laat zich moeilijk boekhouden.

lees meer

Servicenormvervaging

door: Peter Mom, 2 oktober 2013

Peter Mom

Leiden wil scoren op e-dienstverlening, maar dat is niet eenvoudig. En: hoe zit het met de privacy schendende afvalbakkenchips?

reacties: 1

lees meer

Oei, ik groei!

door: Theo van den Brink, 24 september 2013

Theo van den Brink

Vaak laten we ons, vanuit goedbedoelde ambities en idealen, verleiden tot doelen en strategieën die het verandervermogen van de organisatie te boven gaan.

lees meer

Papieren overheidsafslanking

door: Jan Willem Boissevain, 20 september 2013

Boissevain, Jan Willem

De plannen voor een kleinere overheid zijn gemaakt. De efficiencybesparingen zijn ingeboekt. Maar het is de vraag of we de bezuinigingen ook daadwerkelijk gaan waarmaken.

lees meer

Een remedie voor privacy-schizofrenie?

door: Ellen Boschker, 19 september 2013

Ellen Boschker

De overheid dient mijn grondrechten te beschermen. De overheid moet daarom verder gaan dan het bedrijfsleven bij het waarborgen van mijn privacy.

reacties: 1

lees meer

De Kamer, de kaart en het kader

door: René Veldwijk, 19 september 2013

Op verzoek: een blog over een goed verlopen ICT-project. Die zijn er natuurlijk ook en ze zijn minstens even leerzaam als faalprojecten.

reacties: 1

lees meer

Uitvoerbaarheid blinde vlek in Den Haag

door: Bas Linders, 18 september 2013

Bas Linders

Gemeenten kunnen al die dossiers ook daadwerkelijk koppelen, maar het CPB heeft de technische uitvoerbaarheid buiten beschouwing gelaten, net als het kabinet trouwens.

lees meer

Cloud don'ts voor gemeenten

door: Henri Rauch, 18 september 2013

Henri Rauch

Zijn er praktijken waar gemeenten zich voorlopig beter verre van houden in het ‘woud van de cloud’? Ja, die zijn er zeker: hier een eerste opsomming.

reacties: 1

lees meer

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 september 2013

Dirk-Jan de Bruijn

Wat je zag gebeuren is dat iedereen vanuit de eigen toko ging opereren. Maar zonder integrale doelstelling: het hogere, gemeenschappelijke doel, daar hadden we even niet aan gedacht.

lees meer

De olietanker en de speedboot

door: Davied van Berlo, 4 september 2013

Davied van Berlo

Vaak lukt innovatie binnen organisaties, maar soms is er iets extra’s nodig. Wie zorgt er voor dat extra’s?

reacties: 1

lees meer

Decentralisaties vragen om netwerk aanpak

door: Wolfgang Ebbers, 2 september 2013

Wolfgang Ebbers

In de drie decentralisaties stevent de overheid af op een publiek-private netwerkorganisatie. Voorwaar geen sinecure voor ambtenaren de komende jaren.

reacties: 5

lees meer

Van competitief naar coöperatief

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 augustus 2013

Dirk-Jan de Bruijn

Wat kan de ICT-wereld leren van wat er in de bouw is geoperationaliseerd? Middels bijvoorbeeld vormen van ketenintegratie.

reacties: 1

lees meer

Strijden en stromen

door: Theo van den Brink, 27 augustus 2013

Theo van den Brink

BZK onderzoekt of het mogelijk is de complexiteit aan wet- en regelgeving rond het Stelsel van Basisregistraties te vereenvoudigen door middel van een Stelselwet.

reacties: 4

lees meer

Abstracadabra: ICT voor verwarde mensen

door: René Veldwijk, 23 augustus 2013

Een oefening in abstract denken, beperkt tot het probleemgebied ‘centraal versus decentraal’, met als uitsmijter een uitdagende en actuele casus.

reacties: 8

lees meer