zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Geachte mevrouw Van Engelshoven

door: Evert-Jan Mulder, 17 december 2013

Tummers, de hond van Evert-Jan Mulder

Als wethouder van de gemeente Den Haag wil ik u even voorstellen aan Tummers, onze nieuwe hond. Een lief en levendig beest, maar daarover straks meer.

reacties: 2

lees meer

De mens is als een kanovaarder

door: Jan Willem Boissevain, 12 december 2013

Boissevain, Jan Willem

Politici moeten zich realiseren dat mensen niet economisch kiezen vanuit het perspectief van een overheidsbegroting. Laat ze zich verdiepen in de psychologie van het menselijk keuzegedrag.

reacties: 1

lees meer

We rennen wat we kunnen..

..maar komen we ook vooruit?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 december 2013

Dirk-Jan de Bruijn

‘Schrijf het op en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren, en ik zal het me eigen maken’.

lees meer

De minister zegt toe zijn best te doen

door: Peter Mom, 11 december 2013

Peter Mom

Ronald Plasterk presenteert zich als daadkrachtig bewindspersoon die de burger centraal stelt en echt van buiten naar binnen denkt. Eh…

lees meer

'Nee!'

door: Peter Lievense, 10 december 2013

Peter Lievense

En zo moet iedere burger in beginsel bijvoorbeeld ook een reis kunnen boeken naar een door die burger verkozen plaats buiten Nederland, zonder dat de overheid behoeft te weten dat hij dat doet en waarom hij dat doet.

lees meer

Jeugdwet is een potentieel privacylek

door: Arda Gerkens, 22 november 2013

Arda Gerkens

Sommige zaken schreeuw je niet over straat, zeker niet als je een kind bent. De buurt hoeft niet te weten dat jij naar een weerbaarheidscursus gaat, twijfelt over je gender of PDD-nos hebt.

reacties: 1

lees meer

Vooruitgang

door: Peter Mom, 21 november 2013

Peter Mom

Ofschoon een middel om tarieven te verhogen zonder dat men er erg in heeft, moet de OV-chipkaart het leven van de reiziger veraangenamen. Maar stel niet te veel vragen.

lees meer

Overheid moet barrières slechten

door: Jan Willem Boissevain, 18 november 2013

Boissevain, Jan Willem

Het uitgangspunt is dat gemeenten beter de taken op het gebied van zorg en welzijn kunnen uitvoeren, omdat ze dichter bij de burgers staan dan de overheid. Mooi in theorie…

lees meer

Obamacare en technicipatie

door: Michiel Leenaars, 18 november 2013

Michiel Leenaars

Na dertig jaar in de eerste fase van spreadsheets te zijn blijven steken is het nu tijd voor de volgende stap in de technische emancipatie (ofwel technicipatie) van managers en beleidsmakers.

lees meer

Chief Innovation Officer

door: Dirk-Jan de Bruijn, 12 november 2013

Dirk-Jan de Bruijn

Als we ons realiseren dat in 2017 papier uit het primaire proces geëlimineerd moet zijn, is het zaak om als de wiedeweerga aan de slag te gaan om de integrale bedrijfsprocessen te herontwerpen.

reacties: 1

lees meer

We lezen het in de koekjes

door: Peter Lievense, 7 november 2013

Peter Lievense

Hou daarbij even in het achterhoofd dat er volgens deskundigen elke dag ongeveer 60.000(!) nieuwe virussen opduiken, waarvan 600 die het op uw bankgegevens gemunt hebben

lees meer

De overheid licht zichzelf op

door: René Veldwijk, 5 november 2013

Begin juli blogde ik over mGBA dat opeens op klappen stond. De bom is recent bestuurlijk gedemonteerd: met veel extra geld en tijd worden politieke risico’s afgekocht.

reacties: 3

lees meer

Het probleem van Baron von Münchhausen

door: Jan Willem Boissevain, 30 oktober 2013

Boissevain, Jan Willem

De omzetten lopen terug en de marges staan onder druk. De ICT-branche moet zichzelf opnieuw uitvinden om sterker uit de crisis te komen.

reacties: 1

lees meer

Informatiemanager 3.0

door: Theo van den Brink, 29 oktober 2013

Theo van den Brink

Stel dat informatiemanagement 2.0 snel bij de meeste gemeenten van de grond komt, redden we het daarmee de komende jaren? Het antwoord is: nee.

lees meer

Kijken vanuit andermans gezichtspunt

door: Dirk-Jan de Bruijn, 15 oktober 2013

Dirk-Jan de Bruijn

Er is slechts één middel echt effectief. Zorg dat er mensen zitten op sleutelposities die denken in termen van waardecreatie. Die zich weten te verplaatsen in de gebruiker.

lees meer