zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Van publieke opinie naar publiek debat

door: Gerard van Oortmerssen, 20 december 2012

Gerard van Oortmerssen

ICT verandert de onderlinge verhoudingen tussen burgers, volksvertegenwoordigers en regering. Misschien moeten onze politieke instituties wel volledig op de schop.

reacties: 1

lees meer

Van zaadje tot karbonaadje

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 december 2012

Dirk-Jan de Bruijn

Digitaliseringstrajecten moeten met een zodanige doorzettingsmacht opgetuigd worden dat op alle terreinen tegelijkertijd meters gemaakt kunnen worden.

lees meer

Much ado about nothing?

door: Ruud Leether, 18 december 2012

Ruud Leether

De Patriot Act? Hoog tijd voor een goed gesprek met de Amerikanen en een op feiten en juridische (on)mogelijkheden gebaseerde discussie in eigen huis.

reacties: 1

lees meer

De zaak-@lsinke. Fout of recht?

door: Davied van Berlo, 18 december 2012

Davied van Berlo

Vorige week kwam opnieuw een ambtenaar in de media vanwege een tweet. Wat mag een ambtenaar online zeggen? Ambtenaren en meningsuiting gaan nog steeds moeilijk samen.

reacties: 1

lees meer

Digitaal alternatief voor de wietpas

door: Arre Zuurmond, 11 december 2012

Arre Zuurmond

Einde zwart-geld circuit. Geen papieren administratie. Geen schending van privacy. Ik denk dat de fiscus zomaar 50 miljoen extra zou kunnen ophalen aan BTW en winstbelasting.

reacties: 1

lees meer

De overheersende kleur was grijs

door: Fatou van den Hoff, 6 december 2012

Fatou van den Hoff

Als een gemeentelijke topambtenaar tegen u zegt: “Over 10 jaar moeten we op sociale media zitten” wat denkt u dan? Waarschijnlijk denkt u dat ik een grap maak.

lees meer

Taaie trajecten

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 december 2012

Dirk-Jan de Bruijn

Digitalisering is een integraal managementvraagstuk. Vanuit de optiek van de gebruiker natuurlijk. En daarmee hoort het vraagstuk ook thuis aan de directietafel.

reacties: 1

lees meer

Datapijplijn van nationaal belang

door: Wolfgang Ebbers , 4 december 2012

Wolfgang Ebbers

Het internationaal containerverkeer kan veel transparanter. Niet alle bedrijven lijken daar even gelukkig mee. Een datapijplijn moet daar verandering in brengen.

reacties: 1

lees meer

Mijnenveld van de overheid

door: Jan Willem Boissevain, 3 december 2012

Jan Willem Boissevain

Per hoofd van de bevolking betaalt de burger gemiddeld tienduizend euro aan belasting en premies. Maar waar kan je al die gegevens over belastingen, premies en uitkeringen vinden?

lees meer

Wij, de overheid

door: Davied van Berlo, 28 november 2012

Davied van Berlo

De publieke zaak wordt steeds meer een cocreatie tussen overheid en samenleving. ‘Wij, de overheid’ geeft bestuurders en ambtenaren handvatten om aan die nieuwe rol invulling te geven.

lees meer

Dingen Die Gewoon Werken

door: Michiel Leenaars, 28 november 2012

Michiel Leenaars

Software als Skype, Dropbox of iChat zet een blinde pijp open, naar buiten maar ook naar binnen. Je kunt er geen enkele controle op uitoefenen wie of wat daarvan gebruik maakt.

reacties: 1

lees meer

Groene software

door: Joost Visser, 27 november 2012

Joost Visser

ICT gebruikt steeds meer energie. Het lek is de software. AgentschapNL startte het Kennis Netwerk Green Software. Een pilot bij Logius wijst de weg naar vergroening.

reacties: 2

lees meer

Een cloud voor gemeenten?

door: Henri Rauch, 15 november 2012

Henri Rauch

Gemeenten staan onder druk om samen te werken, binnen steeds krappere budgetten. Wat staat dan de toepassing van cloud computing bij gemeenten in de weg? Feitelijk niets.

reacties: 4

lees meer

P-Direkt, een opmerkelijk succes

door: Jan Willem Boissevain, 14 november 2012

Jan Willem Boissevain

Met P-Direkt is het grootste shared service center van Europa gerealiseerd. De investeringen die zijn gedaan met de totstandkoming van P-Direkt verdienen zichzelf terug.

reacties: 1

lees meer

Paspoort voor tien jaar: DOEN!

door: Chris Holman, 14 november 2012

Chris Holman

Als ambtenaren 2,5 miljoen reisdocumenten minder per jaar verstrekken, kunnen er minimaal 520 ambtenaren van de formatie af. En besparen de burgers honderd miljoen per jaar.

lees meer