zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Open data: goudmijn of geldverspilling

door: Wolfgang Ebbers, 12 juli 2012

Wolfgang Ebbers

Open data zijn niet alleen goed voor innovatie en efficiëntie van overheden. Ze zijn ook goed voor de economie, toch? Of dreigt hier een nieuw soort geldverspilling?

reacties: 2

lees meer

DLG: alleen intranet is niet genoeg

door: Davied van Berlo, 12 juli 2012

Davied van Berlo

Een netwerkorganisatie heeft ook een netwerkomgeving nodig. Dienst Landelijk Gebied koos voor een combinatie van Rijksportaal en Pleio.

lees meer

Invloed in Brussel

door: Henri Rauch, 10 juli 2012

Henri Rauch

Soms doen wij in Nederland alsof Brussel niet bestaat. Een dergelijk standpunt is echter niet lang vol te houden, zeker niet in belangrijke grensoverschrijdende zaken zoals ‘de cloud’.

lees meer

Taartjes + schuimwijn

door: Peter Mom, 6 juli 2012

Peter Mom

Over Haagse standaardisatieplannen, Twentse convenanten en Haagse pr, wat ervan terechtkwam en Skype als ondermijnend gebaar naar de calculerende burger.

lees meer

Communities

door: Chris Holman, 6 juli 2012

Chris Holman

Community building en crowd sourcing zijn met moderne ICT prima mogelijk. Laat overheid en publiek-private samenwerkingen omgevingen creëren waar initiatieven kunnen bloeien.

lees meer

iBestuur in Afrika

door: Gerard van Oortmerssen, 5 juli 2012

Gerard van Oortmerssen

Een land als Zambia ligt ver achter op Nederland waar het iBestuur betreft, maar in de gezondheidszorg van Zambia is wel het EPD ingevoerd!

lees meer

De kunst van het loslaten

door: Jan Willem Boissevain, 4 juli 2012

Jan Willem Boissevain

Overheid en ICT-bedrijfsleven hebben minimaal één ding met elkaar gemeen. Beide houden zij nog angstvallig vast aan hun vertrouwde zekerheden.

reacties: 1

lees meer

Feiten en gevoel bij veiligheid en ICT

door: Leo Smits, 2 juli 2012

Leo Smits

Er wordt voor 2,4 miljard per jaar uit gegeven aan ICT. De overschrijding is 1,6 procent. Gering vergeleken met de overschrijding op andere overheidsuitgaven.

lees meer

Audi alteram partem

door: Ruud Leether, 28 juni 2012

Ruud Leether

Hoog tijd voor een revival van het beginsel van hoor en wederhoor. Het parlementaire onderzoek ICT projecten lijkt mij daarvoor een gelegenheid bij uitstek !

lees meer

Kamer heeft onvoldoende ICT-kennis

door: Arda Gerkens , 27 juni 2012

Arda Gerkens

Het falen is al diverse malen grondig uitgezocht. Wanneer met die handvatten de Kamer de regering niet kan controleren, biedt ook een parlementair onderzoek geen soelaas.

reacties: 1

lees meer

COC of ICT

door: Bas Linders, 26 juni 2012

Bas Linders

We weten nu al wie de verkiezingen gaan winnen: de ambtelijke staven van de diverse departementen!

lees meer

Vrije meningsuiting voor docenten

door: Fatou van den Hoff, 26 juni 2012

Fatou van den Hoff

Als een docent blogt dient hij te beseffen dat het invloed kan hebben op zijn functioneren of dat van de school, vakgroep of collega’s.

lees meer

Frisse blik op onze transparantie

door: Joost Visser, 15 juni 2012

Joost Visser

Met de GCOS-casus laat Nadia Awan zien dat met weinig moeite een grote stap richting transparantie rond grote ICT-projecten te zetten is.

lees meer

Netwerksamenleving biedt kansen

door: Jan Willem Boissevain, 13 juni 2012

Jan Willem Boissevain

Een netwerksamenleving biedt kansen om welvaart, een duurzaam leefmilieu en economische groei te combineren.

lees meer

Webrichtlijn ook voor private sector

door: Wolfgang Ebbers, 11 juni 2012

Wolfgang Ebbers

Bronnen in Brussel zeggen dat er op korte termijn een directive komt inzake web accessibility.

reacties: 3

lees meer