zoeken binnen de website

nieuws

 • 'We blijven lang hangen in de e'

  1

  door: Rineke van Houten , 18 juli 2019

  Arjan Widlak

  Behoorlijk ICT-bestuur kan niet zonder de menselijke factor. “E-intelligentie denkt te rechtlijnig. Redelijkheid en billijkheid is te moeilijk.”

weblog

 • Inzoomen - uitzoomen

  door: Kristel Lammers | 18 juli 2019

  Kristel Lammers - VNG

  Ingewikkelde opgaven versimpelen appelleert aan een diep menselijk verlangen: om dingen behapbaar te maken.

weblog

 • Onderhuidse pijn

  door: Arjan Widlak | 17 juli 2019

  Arjan Widlak

  In deze periode is het aantal vermiste huisdieren het hoogst. Er zijn oplossingen, maar of die allemaal uniform zijn?

partners

 • Overheid moet cognitive enterprise worden

  IBM

  AI, blockchain, internet of things, automation, 5G … Technologie gaat met sprongen vooruit, en creëert meer dan ooit nieuwe uitdagingen en kansen. Door die nieuwe technologieën naadloos in je organisatie te integreren en data uit verschillende bronnen toegankelijk te maken, kun je inzicht verwerven en je organisatie naar een hoger niveau brengen. Want je bouwt aan een organisatie die veel sneller leert: een cognitive enterprise. Maar is dat denken ook toepasbaar op de overheid?

  artikelen: 17 juli 2019 | partnerpagina ibm


podium

overheid en cloud De overheid zit met haar hoofd in de cloud

door: Alex van den Bergh | 18 juli 2019

De overheid is altijd huiverig geweest voor het gebruik van public cloud. Logisch, want zaken als privacy, gegevensopslag en beschikbaarheid zijn voor overheidsinstanties extra belangrijk. Uit recent onderzoek blijkt dat de publieke sector de public cloud steeds meer omarmd. Vanwaar deze omslag?

nieuws

Nicole Zwart Agenda Digitale Overheid krijgt vaste vorm

door: Marjan Arenoe | 15 juli 2019

Interbestuurlijk samenwerken. In stapjes. Innovatief. Deze uitgangspunten krijgen vaste vorm in de Agenda Digitale Overheid – NL DIGIbeter. De agenda is recent geactualiseerd. “In de agenda is zichtbaar geworden dat de overheid ook echt volgens de uitgangspunten van Maak Waar! aan de slag is gegaan.”

praktijk

 • CBS plukt vruchten van Open Data API’s

  open data

  De afgelopen jaren heeft het CBS grote slagen gemaakt als het gaat om het beschikbaar stellen van open data. Dankzij API’s. Wat betreft Dennis Ramondt van het CBS heeft het werken met open data alleen zin als die data ook vindbaar zijn en er waarde in zit voor degene die het wil gebruiken.

  door: Frits de Jong | 16 juli 2019


podium

basisregistraties Het onbenutte potentieel van de BRP

door: Eric Janse de Jonge | 9 juli 2019

Bij de omschakeling van GBA naar BRP was een van de doelstellingen minder regeldruk voor burgers. Het Adviescollege toetsing regeldruk is gevraagd om het onderzoek naar die regeldruk te doen. Het ATR concludeert dat het beperken van de regeldruk de goede kant uitgaat, maar dat de mogelijkheden van de BRP nog lang niet ten volle worden benut.

nieuws

Digicampus Digicampus gelanceerd tijdens iBestuur Congres

door: Karina Meerman | 4 juli 2019

Alsof het nooit was weg geweest: het iBestuur Congres 2019 telde negenhonderd aanwezigen, die keus hadden uit 64 sessies. Hotel Papendal, gelegen ‘in the Dutch mountains’ van Arnhem, werd op woensdag 3 juli bevolkt door geïnteresseerden uit de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven.

podium

Aula TU Delft Bedrijf zoekt universiteit

door: Jasper Deuten en Sue-Yen Tjong Tjin Tai | 2 juli 2019

Strategische publiek-private partnerships zijn in opkomst. Grote bedrijven ontwikkelen manieren om effectief en langdurig met zorgvuldig geselecteerde universiteiten samen te werken. Nederlandse universiteiten slagen erin om grote en wereldwijd opererende bedrijven aan zich te binden.

nieuws

Patientgeheim Patiëntgeheim is een soort beroepsgeheim

door: Karina Meerman | 1 juli 2019

Wanneer consumenten zelf hun medische gegevens beheren, vallen zij onder de reguliere Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer bescherming is nodig, zegt bestuurskundige en jurist Theo Hooghiemstra.

partners

 • Dankzij de crowd snel naar de cloud

  CGI

  Bang voor de cloud? Niet bij Defensie. Daar gingen ze in anderhalf jaar tijd – van het eerste idee tot volledige operationalisatie – over op een cloudoplossing voor digitaal aanbesteden. Een snel proces met veel draagvlak, dankzij de betrokkenheid van een groot aantal medewerkers.

  door: Marieke Vos

  artikelen: 15 juli 2019 | partnerpagina cgi


nieuws

BIO De hele overheid het huis op orde
1

door: Quita Hendrison | 27 juni 2019

Eén normenkader voor informatiebeveiliging voor de gehele overheid: dat is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO vervangt in 2019 en 2020 de sectorale baselines informatieveiligheid voor gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar B.

nieuws

Zorg De centrale regie is terug!

door: Karina Meerman | 26 juni 2019

Digitale uitwisseling van gegevens in de zorg staat weer ferm op de politieke agenda. Met een Kamerbrief maakte het ministerie van VWS vorig jaar een eind aan vrijblijvendheid: elektronische gegevensuitwisseling in de zorg wordt wettelijk verplicht. Wat is er nu anders dan acht jaar geleden, toen de landelijke aanpak van uitwisseling in de zorg (het landelijk EPD) het alsnog niet haalde in de Eerste Kamer? En waarom is ICT in de zorg zo enorm complex?