Overheid in transitie
Nieuws

AcICT: programma Nieuwbouw BIG leidt niet tot verwachte verbetering

In het BIG-register kun je nazoeken of je tandarts wel bevoegd is

Het Adviescollege ICT-toetsing is kritisch op het programma Nieuwbouw BIG van het ministerie van VWS. Het programma heeft tot doel om het huidige informatiesysteem Zorro te vervangen door een toekomstbestendiger systeem, Cobra. Maar volgens AcICT dreigt bij Cobra te herhalen wat bij Zorro niet goed ging.

Bevoegdheid checken

Van arts tot verloskundige, de bevoegdheid van meer dan 380.000 zorgverleners in Nederland is vastgelegd in het zogeheten BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg register). Hierin kan iedereen opzoeken of zijn of haar tandarts wel echt gediplomeerd is om kiezen te trekken.

Het BIG-register wordt ondersteund door een informatiesysteem met de naam Zorro. Dat lijdt onder legacy-problemen: het systeem kan moeilijk worden onderhouden, omdat de architectuur ernstig vervlochten is. Daarom wil CIBG, de uitvoeringsorganisatie van VWS die verantwoordelijk is voor het BIG-register, Zorro vervangen voor een nieuw systeem, Cobra geheten.

Aanpak leidt niet tot toekomstbestending informatiesysteem

Op verzoek van het ministerie van VWS deed AcICT onderzoek naar het programma Nieuwbouw BIG. Hoewel het adviescollege alle begrip heeft voor de wens om Zorro te vervangen, concludeert het toch dat de huidige aanpak en organisatie niet leidt tot een toekomstbestendig nieuw informatiesysteem voor het BIG-register.

De kritiek van AcICT komt erop neer dat CIBG niet reflecteert op wat er in het onderhoud en beheer van Zorro niet goed is gegaan, maar meteen van start ging met het bouwen van een nieuw systeem. Daardoor dreigt een herhaling van zetten.

De kritiek van AcICT komt erop neer dat CIBG niet reflecteert op wat er in het onderhoud en beheer van Zorro niet goed is gegaan.

Registerkern voor standaardisatie

CIBG heeft een zogeheten Registerkern ontwikkeld, die die basis moet vormen voor verschillende CIBG-registers, waaronder het BIG-register. Het idee is dat de registers en de bijbehorende processen meer op elkaar zullen lijken, waardoor beheer, onderhoud en uitwisselbaarheid verbeteren. Maar die Registerkern gaat volgens AcICT niet brengen wat men ervan verwacht.

CIBG ging van start met de Registerkern op het moment dat er nog geen stabiele versie van was, waardoor er vrij snel ‘technische schuld’ werd opgebouwd. Nu al bevat Cobra afwijkingen op de standaardisatieafspraken voor de Registerkern. Dat komt het onderhoud op termijn niet ten goede.

Twee afwijkende uitgangspunten

Ook bijzonder is dat er twee teams aan Cobra bouwen vanuit verschillende uitgangspunten. Het ene team gebruikt de principes van de Registerkern als basis voor het opzetten van het BIG-register, terwijl het andere team redeneert vanuit de ontwerpkeuzes in Zorro, die daarvan afwijken. Ook dat leidt op den duurt tot een minder onderhoudbare applicatie.

Te optimistisch beraamd

Het is een terugkerend fenomeen in de AcICT-adviezen: de kosteninschatting is te laag. Het programma is begroot op 10 á 12 miljoen euro.  De kosteninschatting gaat uit van verwachte efficiencyvoordelen door gebruik van de Registerkern, maar het is verre van zeker dat die ook behaald worden. Voor de eerste programmafase zal het budget van 3,1 miljoen met minimaal 1 miljoen euro worden overschreden, verwacht AcICT. Uit het advies: ‘Het is bijna onvermijdelijk dat de budgetten voor fase 2 en fase 3, beide ingeschat op 3 à 3,5 miljoen, ook worden onderschat. CIBG geeft zelf aan dat die fasen complexer en omvangrijker zijn dan fase 1.’

Voor de eerste programmafase zal het budget van 3,1 miljoen met minimaal 1 miljoen euro worden overschreden.

Advies

Het BIT-advies voor het programma Nieuwbouw BIG luidt in het kort:

  1. Voorkom herhaling van de situatie bij Zorro.
  2. Realiseer een stabiele versie van de Registerkern met bijbehorende organisatie en processen.
  3. Onderbouw budgetten voor realisatie en voor onderhoud en beheer.

Het ministerie moet nog realiseren op het advies.

Lees ook:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren